19 september 1998. Betreft: HARTEN TROEF Kenmerk: JH/PO980919. Beste Peter, Hierbij ontvang je nog zo'n troef om uit te spelen. Als het maar binnen mijn beleidskader blijft. Dan vind ik alles goed. En uiteraard moet het ook geld opleveren. Dat spreekt vanzelf. Bijgaand ontvang je ook nog een stukje Vaderlandse Geschiedenis van de afgelopen week. In dat verband ben ik benieuwd naar jouw reactie op mijn brief van 10 september jongstleden. Iedereen maakt wel eens een fout. De fout die John Major heeft gemaakt is echter niet goed te maken. Hij heeft zich tot de verkeerde advocaat gewend. De enige échte advocaat die beschikt over My Lady's Last Will is Anthony Julius. Ik heb thans Tony Blair verzocht terzake actie te nemen. Mijn huis is thans beschikbaar voor twee ton. Ik hoop dat je een geïnteresseerde hebt. Dan verdwijn ik in januari naar de Costa del Sol. Nieuwe kennissen vind je wellicht in de koetsen uit bijgevoegde fotocollage. Ik beschouw hen immers ook als goede vrienden. Dat geldt met name de Heer Pieter van Vollenhoven. Hij heeft vooral twee jaar geleden hard moeten lachen. Maar niet om zichzelf. Ik had rond die tijd ook nog een 'mysterious present' ontvangen met de beeltenis van een pauw, twee gebroken harten en een helpende hand.

Mijn bed is voor jou beschikbaar als je wilt komen logeren hier boven het Neutje. Dan tref je ook een kaars aan die ik op 25 december 1996 namens My Lady heb ontvangen op het Stadhouderlijk Hof.

Hij is gewikkeld in een huls uit The Leycester Arms te Londen in verband met mijn laatste kerstdiner aldaar. ELTON JOHN heeft er een liedje van gemaakt. De kermis op het Malieveld in Den Haag is in het water gevallen. Ik ga er weer regelmatig heen. Met name Hotel des Indes is mijn favoriete lokatie. Een goede plek om tot zaken te komen. Een extra telefoonlijn en computer heb je nodig voor een nieuwe website op internet. Dan kun je mijn Letters publiceren. Dan zul je zien hoe snel John Major zijn declaratie krijgt betaald. Desgewenst zend ik je de tekst op floppy toe. Ik heb vastgesteld dat onze kroonprins jouw honneurs al heeft waargenomen in Parijs. Dat neemt niet weg dat het hoog tijd wordt dat de heer Chirac een mondje Nederlands gaat leren. Dan heeft hij nog kans om nog enige tijd aan te blijven. Aan Wim Duisenberg zal het ook niet meer liggen nu hij Commandeur du Légion d'Honneur is geworden. Nu zit hij helemaal vast in het zadel en kan aan het eind van zijn ambtstermijn zijn werk rustig overdragen aan Herman Wijffels, wanneer hij vertrekt bij de SER. Daar heeft Henk Neuman toch ook nog deel van uitgemaakt? In dit verband denk ik aan de oude spreuk Mien wat is jouw Bolsward, Pa ik vindt het Wassenaar. Ik ben inmiddels zeer gesteld geworden op die plaats. Vooral het landgoed De Paauw. Hartelijke groet en graag tot ziens. Bijlagen: Brief Teatro Cervantes aan de directeur van de stichting de Baak; Fotocollage; Visitekaartje Den Haag met een knipoog.

Teatro Cervantes (Brief aan Liesbeth Halbertsma)

21 SEPTEMBER 1998 FINANCIËLE TRANSACTIES