21 september 1998. Betreft: FINANCIËLE TRANSACTIES Kenmerk: JH/PO980921. Beste Peter, Ik heb je al veel stof gegeven om over na te denken en hoop dat dat thans tot vruchtbare financiële transacties zal leiden binnen het kader van mijn beleidsplan. Er wordt ook weer aan Hans Wijers getrokken. Nu door de Duitse minister van Economische Zaken. Ik hoop echter dat hij zich daartoe niet laat verleiden en zich richt op zijn core business: het Instituto Cervantes. Je hebt wat mij betreft op dat punt carte blanche. Je beschikt over zijn telefoonnnummer en weet waar hij woont. 12.15 Ik heb zoëven een flinke wandeling gemaakt. Eerst bij mijn huisarts Querido op de Oudegracht een afspraak gemaakt voor aanstaande donderdag 24 september 14.45 uur, met het doel een definitief einde te maken aan de gevolgen van het "bedrijfsongeval" van 5 maart 1991 01.30 uur. Ik denk daarbij aan accupunctuur en een verblijf dan enige tijd aan zee of in een bosrijke omgeving. Onderweg kwam ik bij de Geertekerk ook nog een boot tegen met de naam Vertrouwen. Ik hoop op zeer korte termijn met zo'n boot zee te kunnen kiezen. Ik hoop eveneens dat er binnenkort aandelen Cervantes kunnen worden uitgegeven op de beurs. Vanmiddag heb ik het gesprek op de Kamer van Koophandel. Het businessplan zal daar uiteraard weer worden verfijnd. Het resultaat zal ik je op floppy doen toekomen, tezamen met de tekst van Letters to Diana, Princess of Wales. Met groot leedwezen heb ik kennis genomen van het dodelijk ongeval in Argentinië, waarbij de moeder van Sarah Ferguson om het leven is gekomen. Ik heb Sarah en Di een tijd van elkaar afgehouden aangezien ik geen last wenste te hebben van de twijfelachtige reputatie die 'Fergie' aan het Britse Hof had opgebouwd. Maar dit gun ik haar absoluut niet. Zij is immers de klap van vorig jaar ook nog maar amper te boven. Op dat punt kom ik nog terug op haar Last Will. John Major heeft er 1,3 miljoen tegenaan laten gooien om haar testament te vervalsen. Daarom heb ik de Prince of Wales en de Prime Minister vorige week de volgende aangetekende brieven verzonden: LAST WILL ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES en: LETTER TO THE PRINCE OF WALES. Ik hoop dat ze nu eens voor de waarheid durven uit te komen. Ik ben niet voor niets vijf jaar voor My Lady aan het werk geweest. 15.40 Gesprek achter de rug met de heer Ter Maat van de Kamer van Koophandel. De heer Ter Maat heeft het plan uitgebreid bestudeerd en er een positief oordeel over gegeven. Vervolgens heeft het programma EasyStart een analyse-aandachtspunten geproduceerd en een analyse-inconsistente data (bijgevoegd). Ik geef hierop mijn reactie.

ANALYSE - AANDACHTSPUNTEN

H 1.0 Uitgegaan is van de Limited Company, uit te bouwen tot holding met werkmaatschappijen. EasyStart voorziet niet in die constructie. Bij het opnemen van de vijf ondernemers is het uitgangspunt dat deze ondernemers door mij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de betrokkenen binnen de inner circle dit onderling doorcommuniceren op een zorgvuldige basis. Het is niet bekend of genoemde geïnformeerde ondernemers tot de oprichters kunnen worden gerekend. Zij worden hiermee wel hiertoe uitgenodigd. Ondernemer 1 is "samenwonend in de postbus". De symboliek hiervan betreft de bestaande vertrouwensbasis tussen ondernemers 1 en 2 op grond van de goede collegiale ervaringen in het verleden. Het plan voorziet in een huwelijk met 'de Baak'. Dit is een zakelijk huwelijk. Dit houdt overige toekomstscenario's overigens open. De vertrouwensrelatie bestaat uit het overdragen van de sleutel van de postbus, hetgeen reeds is geschied. De punten H 1.2 t/m H 1.7 zijn irrelevant, aangezien genoemde ondernemers reeds een onderneming drijven.
H 2.3 De onderneming gaat niet importeren en/of exporteren. EasyStart heeft dit geconcludeerd op basis van het feit dat uitbreiding naar het buitenland aan de orde is.
H 2.6 De administratie zal zelf worden uitgevoerd ingeval de Baak medegebruik van het computersysteem toestaat. De personeelsadministratie wordt uitbesteed.
H 3.5 Dit punt zal worden aangepast. Het verdient de voorkeur dat cliënten eerst tot de activiteit worden toegelaten na betaling van de factuur.
H 3.7 Uitgegaan is van de informatie verstrekt door makelaardij Mens te Lisse. Het verdient echter de voorkeur dat de Baak een ruimte beschikbaar stelt ten behoeve van de manager van het bedrijf en daarbij de kosten offreert. Vooralsnog is het plan gebaseerd op de voormalige situatie van Nieuw Elan aan de Parallelboulevard. De Koningin Astridboulevard heeft echter de voorkeur.
H 3.8 Dit moet wel mogelijk zijn.
H 4 Over inbreng van eigen vermogen van ondernemers 2 t/m 5 is nog geen besluit genomen. Ondernemer 1 beschikt over de rechten op het handelsmerk, persoonlijke goodwill en de auteursrechten op het boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES.

Een accountant dient hiervan de waarde vast te stellen en te adviseren op welke wijze dit in het bedrijf kan worden ingebracht. Dat geldt eveneens voor de vordering die de oprichter heeft op de Staat der Nederlanden. De punten aangaande privé-specificatie zijn vooralsnog irrelevant.
H 1.4 Inkomen. Dit punt verdient nadere aandacht.

De analyse-inconsistente data is volledig correct. Geboortedatum ondernemer 2: 13 september 1955. (Correctie 2 juli 2003: Uit mijn brief van 6 oktober 2000 aan Mr. G. van Amstel blijkt dat dit 13 september 1956 moet zijn). Verdere persoonlijke gegevens gaarne medewerking. Het punt H 3.6 inkoopmarkt zal ik aanpassen. Promotie en reclame, ziektekostenverzekering en overige verzekeringskosten dienen te worden vastgesteld. Dit zijn de eerste correcties vanuit de KvK. Een tweede survey dient nu door een accountant te geschieden. Ik zou het zeer op prijs stellen als jouw echtgenote nog een keer een onbaatzuchtige bijdrage zou willen leveren op dit punt. Met name ten aanzien van punt 4 en uiteraard het gehele bovenstaande verhaal. Voorts heb ik met de heer Ter Maat afgesproken een volgende adviseur eveneens het aan dit businessplan ten grondslag liggende beleidsplan te beoordelen aangaande de filosofie en bestuurlijke structuur. Voor de goede orde meld ik dat deze tekst eveneens is opgenomen in mijn rapportage aan de directie van de Baak (standaardprocedure) en ik het businessplan in het bezit van de heer Ter Maat heb gelaten. Hartelijke groet. P.S. Mijn floppydisk JH/PO980921 heb ik per separate post verzonden. Bijlagen: Analyse-aandachtspunten Kamer van Koophandel Utrecht 18-09-98; Analyse inconsistente data Kamer van Koophandel Utrecht 18-09-98.

24 SEPTEMBER 1998 THE ANGEL ON THE BRIDGE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF