J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: De heer A. Veltman. Inzake: Stichting Cervantes Benelux. Afzender: J.L. van der Heyden. Datum: 3 juni 1996. Aantal pagina's: 2. Beste André, Van de Heer R.M.H. Franssen van de ING kreeg ik het verzoek omgaand ondertekend de bescheiden te verstrekken welke ik jou op 12 mei jl. heb toegezonden. Ingeval je besluit niet meer in te gaan op mijn aanbod vermeld in mijn brieven van 7 en 27 mei jl. verzoek ik je mij een volmacht te sturen waarin je aangeeft dat jij jouw bestuursverantwoordelijkheden aan mij overdraagt totdat er in jouw vacature is voorzien. Ter informatie ontvang je hierbij ook nog de tekst van de brief die ik dit weekeinde als Instituto Cervantes ontving van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin.

Ik hecht zeer veel waarde aan deze brief, aangezien de naam Instituto Cervantes Benelux voor de eerste maal op Koninklijk briefpapier is afgedrukt. Mocht je hierover nog vragen hebben, bel me dan rustig even op. Hartelijke groet.