FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De MINISTER VAN JUSTITIE De heer ERNST HIRSCH BALLIN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Woensdag 11 november 2009 Betreft: DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) Kenmerk: 20091106SCBJustitie Geachte Heer Hirsch-Ballin, Aansluitend aan mijn brief DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX d.d. vrijdag 6 NOVEMBER 2009 onder kenmerk 20091106SCBJustitie meld ik u het volgende. Namens uw collega-minister WOUTER BOS van FINANCIËN ontving ik - in aansluiting op zijn brief van 4 NOVEMBER 2009 - aangehechte doorzendbrief d.d. 10 NOVEMBER 2009, getekend door zijn medewerker A.T.W. Mante inzake de goede ontvangst van mijn brief BETALINGSHERINNERING 2 d.d. dinsdag 3 NOVEMBER 2009 waarvan ik u hierbij wederom een afschrift (14:19) doe toekomen.

Ik verzoek u nogmaals deze zaak THANS definitief af te wikkelen tot volle tevredenheid van DE OPRICHTER van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX. Zoals gemeld in mijn vorige brief ben ik bereid mijn eisen kracht bij te zetten in een gesprek op Uw ministerie. De laatste keer dat ik op de Schedeldoekshaven aan een hoorzitting heb meegewerkt was op 13 MEI 1997. Uw reactie zie ik graag OMGAAND tegemoet, aangezien ik mij vanaf 17 NOVEMBER tot 1 DECEMBER in SPANJE bevind. Voor de broodnodige TRANSPARANTIE

treft u deze brief ook op mijn website aan. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd P/a NIJMEGEN

14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN