De heer A. Veltman. Vlaggenmast 22. 1034 PD AMSTERDAM. Nijmegen, 23 mei 1995. Beste André, Aansluitend aan mijn brief van 15 april jl. meld ik je een doorbraak. Op vier mei jl. heb ik een brief geschreven aan Zijne Majesteit don Juan Carlos de Borbón y Borbón van Spanje en mijn motieven voor de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux en de Stichting Cervantes Benelux daarin uiteengezet. Su Real Majestad heeft hier positief op gereageerd in een persoonlijke brief aan mij via zijn secretaris. De gedachte is thans de Stichting Cervantes Benelux beschikbaar te stellen als 'parasol-organisatie' voor alle hispanisten in Nederland en België. De eerstkomende twee jaar zal er voor hen nieuw beleid moeten worden ontwikkeld. Nadien zullen de activiteiten worden gekoppeld met die van het Spaanse Instituto Cervantes. Er bestaat een optie om de gezamenlijke organisatie in het Erasmusgebouw van de Katholieke Universiteit te Nijmegen vorm te gaan geven. Ik ben van mening dat het Instituto Cervantes Benelux van eminent belang is voor de toekomstige relatie tussen Nederlands- en Spaanstalige landen. Per 21 september 1996 dient het Instituto Cervantes Benelux conform mijn beleidsplan operationeel te zijn. Ik ben van mening dat dit project in eerste termijn financieel ondersteund dient te worden door de gemeente Nijmegen en de Nederlandse overheid. Ik vind het van eminent belang dat er nu verder gestalte wordt gegeven aan de verdere formatie van het Bestuur en het College van Advies. Ik heb van jou begrepen dat je nog steeds geïnteresseerd bent om bij de verdere ontwikkelingen betrokken te blijven. Ik stel het ook zeer op prijs als jij je activiteiten binnen het SCB-bestuur zou willen continueren. Ik ben benieuwd naar je reactie. Ik breng je graag persoonlijk van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Met hartelijke groet.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN