Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: 28 januari 1999 Betreft: ADRESWIJZIGING Kenmerk: IC/BvN9901228

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer d'Hondt, Aansluitend aan mijn brief d.d. 23 mei 1997 heb ik de eer u hiermede te laten weten dat mijn nieuwe huisadres per 1 februari aanstaande wordt Torremolinos, Málaga, Spanje. Mijn bevoegdheden in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb ik gedelegeerd. Ik hoop dat het beleidsplan in goede samenwerking met betrokkenen wordt uitgevoerd. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales

6 SEPTEMBER 1999 DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN