Torremolinos - Málaga Spanje. De Burgemeester van NIJMEGEN. Mr. E.M. d'Hondt. Korte Nieuwstraat 6. 6511 PP NIJMEGEN. Datum: 6 september 1999. Betreft: DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT Kenmerk: JH/BvN990906.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Het was mij een genoegen om U even te treffen op de laatste dag van de Vierdaagse op de Via Gladiola in aanwezigheid van de Ambassadeur van Zuid-Afrika. Ik denk dat ik binnenkort een keer naar Kaapstad moet, aangezien mijn beoogde President daar woonachtig is. Na het overlijden van mijn partner op 31 augustus 1997 in Parijs is immers het gehele Cervantesplan volledig geherstructureerd. De ontwikkeling van het project heeft na de kamikaze-actie van onze 'sponsor' een vertraging van twee jaar opgelopen. Dat is de reden waarom ik enige tijd geleden een kaart van de Anglicaanse kapel van Paleis Het Loo bij Uw receptie heb afgegeven in de hoop dat de organisatie thans wél op 28 september van start kan gaan. Ik acht het derhalve een positieve ontwikkeling dat ik gisteren de huis-aan-huiskrant ontving onder het motto De terugkeer van Don Quichot. U begrijpt dat ik mij daarin ten zeerste aangesproken voel. Ik heb de data 12 t/m 19 september in mijn agenda genoteerd. Op maandag 13 september ben ik echter in principe weer op de Baak in Noordwijk. Ik neem aan dat U zich de bijeenkomst 'Spin in het web, duizendpoot?' op 10 september 1996 nog goed kunt herinneren. Ik heb op die dag ook nog een bezoek afgelegd aan de Residentie i.v.m. mijn Royal Mission. Ik hoop daarom van ganser harte dat deze missie thans resultaat gaat opleveren. De Stichting Cervantes Benelux heeft nog steeds behoefte aan goede bestuurders en stichtingskapitaal. Vanuit Noordwijk kreeg ik enige tijd geleden bericht dat ik nog in wonderen geloof en vanuit Spanje kreeg ik namens de Spaanse Minister-President een ontvangstbevestiging van het nieuwe adres van het Cervantes Management Centre in Torremolinos, ondertekend door zijn secretaris met de welluidende naam Milagros (wonderen).

Ik hoop daarom dat de stichting Mirakel vanaf heden actief aan de opbouw van de Stichting Cervantes Benelux zal gaan meewerken. Eenieder die de doelstellingen van de stichting onderschrijft is Van Harte welkom. U vroeg mij op 23 juli of ik de Vierdaagse had meegelopen. Als mijn wensen conform mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux op korte termijn worden vervuld kan ik daar het volgend jaar uiteraard niet meer omheen. Zoals U ziet is mijn bedrijf thans lid van de Baak-kring te Noordwijk. Ook uw directe medewerkster, mevrouw Ingrid de Boer, Hoofd Planologie & Stedenbouw, maakt hier eveneens deel van uit. Ik hoop daarom op Uw volledige medewerking terzake te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet,

23 JANUARI 2000 VREDE VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN