Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN De Burgemeester van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: 23 mei 1997 Betreft: ADRESWIJZIGING Kenmerk: GG/IC/BvN970523 Geachte heer d'Hondt, Ik heb de eer U bijgaand de brochure van de Government Game Competitie 1997 te doen toekomen. De hierop afgebeelde foto heeft mij geïnspireerd tot bijgaande afbeelding welke op 22 april jongstleden tijdens de Changing of the Guard voor BUCKINGHAM PALACE te Londen is genomen.

Ik heb inmiddels besloten mij vanaf 2 juni aanstaande - voor enige tijd - te vestigen op het adres Neude 30C, 3512 AG Utrecht om van daaruit in een gezamenlijke inspanning uitvoering te gaan geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales

28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING NEDERLAND - SPANJE TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN