Interne code AA2410
De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM Datum: 24 november 1996 Betreft: NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR Kenmerk: ICB/ABN961124

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kalff, Graag deel ik u mede dat ik heb besloten tot de oprichting van 1. Instituto Cervantes Holding Ltd 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. 6. Cervantes Reizen B.V. 7. Cervantes Vertaalservice B.V. 8. Cervantes Tolkenservice B.V. 9. Cervantes Public Relations B.V. 10.Cervantes Communicatie B.V. Ik zoek nog een participant in Nederland ten behoeve van de werkmaatschappijen. Ik streef het model van Content Beheer na. Wellicht is het ook voor u interessant hierin te participeren. Ik sluit niet uit dat ik op termijn ook naar de beurs zal gaan. Ik denk dat het goed is dat we binnenkort eens een gesprek hebben. Ik heb een grote debiteur wiens vordering ik wil omzetten in aandelen. Gaarne verneem ik van u wanneer het u schikt om een gesprek te voeren. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

3 DECEMBER 1996 MARKTONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN