J.L. van der Heijden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Telefoon 024-3781959 De Minister van Economische Zaken Dr G.J. Wijers Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 12 januari 1996 Excellentie, Ingevolge een advies van de Minister van Binnenlandse Zaken bij brief kenmerk SG96/U1

wend ik mij tot U alsmede tot Uw collega de Minister van Buitenlandse Zaken in het kader van de verdere beleidsontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux. Gaarne moge ik U verzoeken kennis te nemen van het betreffende beleidsplan zoals dat berust bij het Kabinet der Koningin

en mij Uw commentaar te doen toekomen. Het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux is o.a. bestudeerd door de Burgemeester van Nijmegen, die mij in zijn brief BD11/AS heeft gemeld dit als zeer waardevol te beschouwen.

Ik verzoek U de verdere ontwikkeling van dit beleidsplan volledig te ondersteunen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Stichting Cervantes Benelux Bestuurslid/oprichter

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN