22 oktober 1998. Betreft: ELIZABETH Kenmerk: JH/LH981022. L.S. Donderdag 22 oktober 1998. Liefde is... ...wat tijd laten vliegen. Daarom ga ik vandaag weer even terug in de tijd. Ik werd vanmorgen al vroeg bezocht door Mark. In april gaat zijn musical Frankenstein in Amsterdam in première onder leiding van Frank Sanders. De naam Wendela of Wendelina komt regelmatig voor in de familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg. Stamvader Arndt of Arnold (1528 - 1607) was eveneens gehuwd met een Wendelina. Wendelina Kanis. Zij was een halfzusje van Petrus Canisius. Arndt was drost op de Schuylenburg bij Terborg. Ten tijde van de aanval op de Spanjaarden in Nijmegen voerde hij nog de Staatse troepen aan van Schenck. Nadat hij Wendelina had ontmoet is hij naar de vijand overgelopen. Hierdoor is deze familietak Rooms Katholiek gebleven. Ik lees in dit verband ook het artikel Leven in kastelen en buitenhuizen in de Telegraaf van vandaag en zie de hal van kasteel Middachten. Hier had ik enige jaren geleden met kerst een onderhoud met de heer Ernst Helmich uit Baak. Kasteel Middachten is ook eens ooit aan de familie verbonden geweest en Ernst is hiervan een directe nazaat. Ik lees in zijn familiegeschiedenis:

1. Jonkheer Ernestus George van Middachten. Geboren: 8 september 1796 in Huis Frieswijk, Diepenveen. Gedoopt: 8 september 1796 te Colmschate. Overleden: 5 februari 1862 in Huis Frieswijk. Zijn volledige achternaam luidt Van Middachten tot Frieswijk. Echtgenote: Jonkvrouw Judith Richmond Louise van der Heyden. Geboren: 14 november 1796 in Huis Baak. Overleden: 24 juli 1852 in Huis Frieswijk, Diepenveen, Overijssel. Vader echtgenote: Baron Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus van der Heyden (1765-1854). Moeder echtgenote: Richmonda Louise Dorothea von Dael tot Eyll (1769-1840). Huwelijk: 25 november 1829 te Steenderen. Dochter: Engelbartha Maria Bernardina Alouisa A.

1.1 Jonkvrouw Engelbartha Maria Bernardina Alouisa A. van Middachten. Geboren: 28 mei 1835 te Diepenveen, huis Frieswijck. Overleden: 18 augustus 1890 te Ems bij Wiesbaden. Beroep: Vrouwe van Baak. Aantekeningen: Zij erft in 1868 Huis Baak van A.A.W. van der Heyden. Echtgenoot: Gerhardus Antonius Helmich. Geboren: 2 juni 1828 te Zwolle. Overleden: 6 juni 1892 in Huis Baak."

Dit aangaande de Van der Heydens. Ik denk dat jouw aandacht meer uitgaat naar het artikel over Elizabeth. Ook dit verhaal heb ik thans alsvolgt in de familiegeschiedens opgenomen:

1. HENRY VIII Tudor King. Geboren: 1491. Overleden: 1547. Beroep: First sovereign to bear the title of "Majesty". R. 1509-1547. Echtgenote: Anne Boleyn. Overleden: 1536. Executed. Huwelijksdatum: 1533. Kinderen: ELIZABETH I. Andere echtgenoten: Catherine of Aragon, Anne of Cleves, Jane Seymour, Catherine Howard, Catherine Parr.

1.1 ELIZABETH I Tudor Queen. Geboren: 1533. Overleden: 1603. Beroep: Queen of Britain 1558-1603. Aantekeningen:

Elizabeth. Pakkende thriller aan Engelse hof. Adembenemende duik in historie. Je zult het verhaal wel herkennen. Onze samenwerking heeft er in ieder geval al toe geleid dat er geen raket meer is neergestort in de Caribische Zee. Ik lees immers eveneens. Geslaagde testvlucht Euro-raket. Dat probleem is dus ook opgelost. We krijgen de neuzen alweer aardig in dezelfde richting als spinnen in het WEB. Dat geldt eveneens voor de Utrechtse politie. Ik ontving namelijk de volgende aangetekende brief onder nummer 3S RRV 1334911:

"POLITIE REGIO UTRECHT. BUREAU OPERATIONELE ONDERSTEUNING Unit GEVONDEN VOORWERPEN. Schaverijstraat 3 Utrecht. tel. 030 - 2397111. Aan: Heyden. Neude 30. 3512 AG Utrecht. 21/10/98. GVnr: 98-10-244. Geachte Mevr/Mijnh. Op 21-10-98 is bij het Bureau Gevonden Voorwerpen gemeld als gevonden voorwerp(en). Tas zwart diskette's. Bankpas papieren lege portemonnee 0,00. Deze voorwerp(en) zijn bij en gevonden door: Riet. Bijz.heden: U wordt vriendelijk verzocht telefonisch contact met deze vind(st)er op te nemen, teneinde af te spreken hoe U, Uw voorwerp(en) weer retour kunt ontvangen. Mocht het telefoonnummer niet vermeld zijn, dan s.v.p. in persoon contact met genoemde vinder/vindster opnemen. Wilt U zo vriendelijk zijn middels bovenvermeld telefoonnummer, ons te melden, wanneer U weer in het bezit bent van Uw voorwerp(en). Hoogachtend."

Daarop heb ik het bureau gebeld en werd vandaaruit doorverbonden met mevrouw Visser van het bureau aan het Paardenveld. Niet ver van waar wij ooit samen eens dat rode autootje hebben geparkeerd toen jij een onderhoud had op het Arbeidsbureau en jij niet door een galante ridder uit de jas geholpen wenste te worden in de Emmastraat. Op verzoek van mevrouw Visser ben ik naar het hoofdbureau getogen en kwam daar na meer dan een jaar de heer Ad Kreuger tegen. De heer Kreuger had vorig jaar juli ook al eerder proces verbaal opgemaakt toen mijn tasje ook was gestolen op het moment dat ik mijn (voorgenomen) verloving met Diana wereldkundig wilde maken. Ik heb hem laten weten dat de bescheiden hoogstwaarschijnlijk in handen zijn gekomen van Andrew Cunanan, die ik enkele dagen later in de Voorstraat was tegengekomen. Ik voelde er toen niet veel voor om door deze travestiet te worden neergeschoten en heb derhalve toen mijn maatregelen getroffen, samen met Winnie. Mevrouw Visser kon zich die situatie nog zeer goed herinneren. Reden waarom de heer Adrianus Kreuger het volgende proces-verbaal heeft opgemaakt:

'PROCES-VERBAAL VAN AANGIFTE. Politie Regio Utrecht, district Paardenv/Utrecht. Mutatienr: PLO911/98-074752. Door ondergetekenden verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd. Pleegplaats/-adres: UTRECHT DRAKENBURGSTRAAT 3. Nadere omschrijving: horeca. Incident: Verduistering. Pleegdatum/-tijd: Tussen woensdag 07-OKT-98 21:10 uur en woensdag 21-OKT-98 00:10 uur. Aangever/benadeelde: VAN DER HEYDEN, JOHANNES LAMBERTUS. Geb. datum/-plaats: 09-NOV-1947 te NIJMEGEN. Woonadres/-plaats: NEUDE 30 C te UTRECHT. gesl: M. Postkode/telefoon: 3512 AG 030-2331574. "Ik doe aangifte van verduistering. Ik verklaar, dat de verdachte een goed, dat mij geheel in eigendom toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, zich dat goed zonder enig recht opzettelijk heeft toegeëigend. Ik verklaar daarover het volgende. Op donderdag 8 oktober 1998 had ik aangifte gedaan van vermissing van mijn polstasje kleur zwart. In mijn polstasje zaten diverse bescheiden die ik op een vermissingsformulier had genoteerd. Op 21 oktober 1998 omstreeks 00.10 uur kreeg ik thuis een telefoontje. Ik kreeg een mevrouw aan de lijn genaamd Jannie Riet, wonende mariahoek 3 te Utrecht. Deze mevrouw had mijn polstasje op 20 oktober 1998 gevonden op de Mariaplaats te Utrecht. ik ben toen direct naar mevrouw van Riet toegegaan. Zij overhandigde mijn polstasje en ik heb dit ter plaatse gecontroleerd. Ik kwam tot de ontdekking dat er diverse bescheiden uit mijn polstasje waren weggenomen. De volgende goederen zijn uit mijn polstasje weggenomen. 1 foto van lady Diana Spencer, rijbewijs nr. 3114763650, giropas, Postbankeurocard, lidmaatschapspas, paspoort en FL.150.++. Ik heb bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en de feitgegevens door de politie en/of justitie aan het Buro Slachtofferhulp. Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend. (aangever/benadeelde) (Verbalisant). Vermiste goederen: zie goederenbijlage. Letsel: niet van toepassing. Schade: niet van toepassing. Schadebedrag fl. 0.00 (dat klopt niet helemaal). Dt/td opn. aangifte: donderdag 22-OKT-98. 12:14 uur, Verbalisant: KREUGER, ADRIANUS".

Mevrouw de Klein heet dus blijkbaar 'Riet' met de achternaam. Ik vind het zeer verwarrend als getrouwde dames niet de achternaam van hun echtgenoot voeren. Je kunt immers dan nooit weten of zij 'in de markt' zijn of niet. Ik had mij voorgenomen vandaag andere zaken te verwerken, zoals het opmaken van de database van de Baak-kring. Maar wellicht verricht ik daarmee dubbel werk als wij onze bedrijven samenvoegen. Ik zou me niet kunnen voorstellen wie mij in de steek zou kunnen laten. Het zou kunnen zijn dat Charles Ons vergeet uit te nodigen op zijn feest. Volgens de heer Kreuger heeft koningin Elizabeth voor 75.000,- gulden champagne besteld voor de 50ste verjaardag van haar zoon. Zij had echter niet verwacht dat de leverancier er een factuur aan zou toevoegen, aldus de heer Kreuger. Uiteraard reken ik op tastbare resultaten. Vanavond ga ik naar de RAI in Amsterdam. Het programma luidt alsvolgt: 18.30 uur ONTVANGST. 19.30 uur OPENING. 19.35 uur Muzikaal entertainment door Jan Terlouw, Pauline Terlouw en Marjolein Bakker "De wereld in verandering". 20.05 uur Voordracht Kajit Habanananda, Internationaal President Lions Clubs International "The world is changing". 21.15 uur SLUITING tot 22.15 uur mogelijkheid tot gezellig "na" praten. Tot slot beveel ik nog de artikelen rond Baltazar Garzón onder je aandacht aan. Hij heeft als 'Don Quijote' veel goed werk voor mij verricht in Spanje. Thans is Latijns Amerika aan de beurt. Ook mevrouw Thatcher kan thans een punt achter haar politieke carrière zetten gezien haar gastvrijheid die zij heeft verleend aan een 'bevriend' staatshoofd. Met vriendelijke groet en graag tot ziens. P.S. Ik ben benieuwd of je Hét Organogram al rond hebt. Succes ermee!

23 OKTOBER 1998 HABANANANDA