FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen Ir.R.J. de Wijkerslooth Prof.dr. C.W.P.M. Blom Postbus 9102 6500 HC NIJMEGEN Datum: Zondag 5 september 2004 Betreft: DRUK, DRUK, DRUK... Kenmerk: 20040905JHRUN Uw kenmerk: VvR/04/215 Zeer geachte Heren De Wijkerslooth en Blom, Ik richt deze brief tevens aan Prof.dr. T.J.M. van Els als voorzitter van de Vereniging van Reünisten.

Hartelijk dank voor Uw uitnodiging voor de alumnidag op zaterdag 2 oktober aanstaande. Bijgaand treft U mijn aanmeldingsformulier aan. Helaas kan ik niet de gehele dag aanwezig zijn. Om de vijf jaar vindt er ook een reünie plaats van klas 5C van de Peter Kanis Kweekschool van 1968/1969. Deze vindt dit jaar plaats bij een pedagogische medestudent, de heer G. Kegels te Bemmel. Eveneens op dezelfde zaterdag 2 oktober van 14.00 tot 19.00 uur. Ik maak echter graag van de gelegenheid gebruik om U te attenderen op mijn brief INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN van 14 oktober vorig jaar. DRUK, DRUK, DRUK... spreekt mij zeer bijzonder aan als thema. De wijziging van 'KUN' in 'RUN' zal ongetwijfeld ook een aanslag op Uw beschikbare tijd hebben betekend. Nochtans stel ik het op prijs op korte termijn van U een reactie op mijn brief te ontvangen, zodat we met ONZE ORGANISATIE aan het werk kunnen in de BENELUX. Momenteel logeer ik weer in Nijmegen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

11 JANUARI 2007 BEVESTIGING AFSPRAAK 2 APRIL 2007 15.00 UUR TER ATTENTIE VAN RECTOR MAGNIFICUS PROF.DR. C.W.P.M. BLOM VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN