VIER EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DONDERDAG 4 JANUARI 2007

 

WAARDE COLLEGAE

Met veel belangstelling volg ik de formatiebesprekingen in BEETSTERZWAAG onder leiding van HERMAN WIJFFELS. Vandaag. do 4 jan 2007, 07:30 Geheim topoverleg op landgoed. Formatie in alle rust op Friese state. Aangezien deze werkwijze overeenkomt met de manier waarop WIJ bij NIEUW ELAN aan VISIE-ONTWIKKELING hebben gedaan, heb ik er VERTROUWEN in dat het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX een belangrijke TOEGEVOEGDE WAARDE zal betekenen bij de formatie van de nieuwe NEDERLANDSE REGERING. Ik wens de heren dan ook veel succes met hun inspanningen om NEDERLAND weer ALS VANOUDS op de rails te krijgen. In dit verband heb ik gisteren mijn verslag van de ALUMNIDAG 2006 van enkele oorspronkelijke beelden voorzien. Ik citeer hieruit de middagbijeenkomst.

DE KEUZE VAN DE KIEZER: POLITIEKE KEUZES EN CAMPAGNEVOERING

13:45 Introductie door dagvoorzitter Leonard Ornstein, politiek journalist voor o.a. Nova, Netwerk en Vrij Nederland.

De eerste debatronde werd ingeleid door Ine Aasted-Madsen, Tweede Kamerlid van het CDA.

Gevolgd door Kees Brants, bijzonder hoogleraar Politieke Wetenschap, Universiteit van Leiden, Universitair hoofddocent Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam.

 

Gevolgd door Kay van de Linde, spindoctor, voormalig campagneleider Pim Fortuyn, Leefbaar Nederland en Rita Verdonk.

Tijdens de hiernavolgende pauze heb ik hen uitgelegd wat ik versta onder DE PUINHOPEN VAN PAARS LIGGEN OP MANHATTAN met als boodschap dat er indertijd slecht is geluisterd naar JOHN VAN DER HEYDEN. Hierna was de Nijmeegse loco-burgemeester Paul Depla aan het woord.

Gevolgd door HILBRAND NAWIJN, Tweede Kamerlid Groep Nawijn/Partij voor Nederland.

In het hierna in te vullen evaluatieformulier heb ik Leonard Ornstein een tien gegeven voor de uitstekende leiding. Vanzelfsprekend gaan mijn complimenten ook uit naar de studenten van de vakgroepen Bedrijfscommunicatie en Communicatiewetenschap voor de voortreffelijke organisatie van deze middag. Voor het komende jaar heb ik aandacht gevraagd voor het thema NEDERLAND EN MERCOSUR. Vanuit dit perspectief kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 1512 bezoeken en vanmorgen vóór 06:48 290 bezoeken. Gemiddeld over de eerste vier dagen van 2007 tot nu 12:34 1.402. Jaartotaal 255.176. Nieuw in de Top 10 van 2717 eerste pagina's op 7. HOOFDLIJNEN In de Top 100 van 839 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 14. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KON INKRIJK DER NEDERLANDEN 35. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) 37. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 47. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 54. VAN CUYK TOT HEYDEN 58. JAN SNELLENBURG 59. FOUR YEARS LATER 60. PLUS ULTRA 74. DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA 75. CERVANTESONLINE.BIZ MY ROYAL MISSION 77. CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES 80. DE RUSSISCHE INVASIE 92. KONINGIN ELIZABETH 80 JAAR en 100. COSTA DEL SOL Nieuw in de Top 20 van zoekopdrachten op 1. earl charles spencer Hoewel MIJN PARTNER is overleden bechouw ik hem nog steeds als mijn BROTHER IN LAW. 4. FRANK SANDERS AKADEMIE NIJMEGEN Een nieuwe activiteit voor MIJN OUDSTE ZOON. 8. LUCAYA OSS 9. advocaat marijkelaan de kaag Dit brengt mij in gedachten terug naar mijn verslag van de KAAGWEEK van 16 JULI 1998 en het daaraan voorafgaande document met de titel KORT GEDING. Persoonlijk ken ik geen advocaat in Kaag, maar Liesbeth ongetwijfeld wel. Ik hoop dus dat zij erin is geslaagd om op soortgelijke wijze als vemeld in het verslag van de ALUMNIDAG 2005 een PERFECT samenwerkingsvoorstel te formuleren op FIFTY-FIFTY-basis. 10. alavena 12. cervantes inmobiliaria 15. de keukentafel bv en 17. erica en ruud van der heijden Kan ik nog niet plaatsen.

5 JANUARI 2007 DE VERLIEFDE GEVANGENE