Datum: maandag 9 januari 2006 Betreft: BEZOEK AAN DE ENGELENBURG Kenmerk: 20060109JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, De brief WILLEM VAN ORANJE heb ik met CD gisteren om 14.20 ter verzending aan jou in de brievenbus van het hoofdpostkantoor van Zutphen gedeponeerd na een wandeling over de Groenmarkt waar het pand De Vergulde Sleutel zich bevindt. Daarna naar Brummen. Aankomst 15.00 uur. Ik werd daar vriendelijk ontvangen door Alma Cuypers met de mededeling dat De Engelenburg een nieuwe eigenaar heeft. Op 1 oktober 2005 heeft Ton de Lange het hotel verkocht aan Johan en Carin Agricola. Het Engelenburgsch Nieuwsblad vermeldt daarover: Het exploiteren van een landgoed als hotel is voor de nieuwe Engelenburg-eigenaar niet vreemd. Johan Agricola was in het verleden jarenlang directeur van het befaamde Landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag. Daar ontving hij vele bekenden uit binnen-en buitenland. In 2002 was hij vier maanden assistent hofmaarschalk van Hare Majesteit Koningin Beatrix. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de catering van de gasten op het huwelijksfeest van kroonprins Willem Alexander en Maxima.

Johan en Carin Agricola hebben hun opleiding gehad in de Hogere Hotelschool in Maastricht. Johan stamt uit een horecafamilie in Gaasterland. Ze hebben in Zuid-Afrika zeven jaar lang leiding gegeven aan het prestigieuze vijf sterrenhotel Lord Charles in Somerset West, in de Kaapstreek. Bij binnenkomst zag ik al dat men mijn kerstkaart in het gastenboek had geplakt.

Niet wetende dat de directie van de Engelenburg een management change had ondergaan had ik een afschrift van mijn brief WILLEM VAN ORANJE aan jou met CD voor Anton de Lange en Erna Zwart meegebracht. Ik kreeg echter de gelegenheid om al direct met Johan Agricola kennis te maken. In een gesprek van een klein kwartiertje heb ik hem mijn Cervantes Project uiteengezet. Dat klikte direct. Op soortgelijke wijze als tussen jou en mij in november 1989. Wij waren direct on speaking terms en ik heb hem geadviseerd de CD met het webdesign te bestuderen voordat het op de website verschijnt. Ik heb hem in kennis gesteld van de geplande holding op Cyprus en mijn belangrijkste uitdaging om de groep NH Hoteles als Cervantes Hoteles in de holding te laten onderbrengen (door jou). Johan werkte naar zijn zeggen bij Krasnapolsky toen dit hotel door de Spanjaarden werd overgenomen. Zijn vraag of ik het plan uitvoer in samenwerking met de Baak heb ik bevestigend beantwoord met de mededeling dat jij, Harry en Ruud collega's zijn van mij en ik Ruud indertijd - op jouw advies - nog heb ingewerkt als financieel directeur. Hij heeft het gesprek beëindigd met de woorden U HEEFT DE VISIE. Dat had hij goed gezien. Want die hebben wij samen opgebouwd. Het zou nu aardig zijn samen met hem ook een congres in de Engelenburg te organiseren waarbij mijn domeinnamen dan ook optimaal dienen te worden ingezet. Vanaf dat moment heb ik besloten de brief WILLEM VAN ORANJE aan jou met CD aan Johan Agricola te verstrekken in verband met de hierin geschetste beleidslijnen voor de nabije toekomst. Dit heb ik met Alma Cuypers geregeld. Daarna ben ik met de trein van 16.40 naar Nijmegen teruggereisd waar ik tot 00.15 de avond in het stadscentrum onder inmiddels goede bekenden heb doorgebracht. Onder meer een gesprek in café METS in de Grote Straat met een charmante blonde dame uit Arnhem inzake ons project. Helaas was te middernacht de laatste bus vertrokken, waardoor ik uiteindelijk met een taxi naar de Dukenburg ben teruggekeerd. Het nieuws van vandaag. Meer echtelijke breuken in 2005. Op zich vind ik dat wel een goede zaak. Goede samenwerkingsvormen worden vaak verstoord ten gevolge van een huwelijk of dwarsliggende partners. Daar kan men dan ook het beste een punt achter zetten en een nieuwe weg inslaan met iemand met wie het wél klikt. Ik ben nu ook alweer meer dan acht jaar genoodzaakt geweest om alleen te moeten zitten werken en heb ook behoefte aan een partner. Al is het maar een uurtje in de week. We kunnen niet alles geheim houden. De statistiek van vandaag. 246 bezoeken. Jaartotaal 203.839. In de Top 100 van 459 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 14. Honourable Proposal 19. Royal Ascot 35. Cervantesonline Nederland La Paz de Valladolid en 73. De spijker op zijn kop Nieuw in de Top 20 van 112 zoekopdrachten op 16. president telefax Hierbij denk ik aan de fax die ik op 5 november 1997 in Utrecht van de president van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen heb ontvangen.

Het doet mij deugd dat die thans aan de orde komt. Eugène Hageman was indertijd ook een enthousiast lid van de Baak-kring en mede aanwezig tijdens mijn bezoek aan de Baak op 24 november 1999 waarbij Adine Tjeenk Willink mij in zijn aanwezigheid - vóór ons in Uitnodiging vermelde gesprek - nog een glas water heeft aangeboden. Ik hoop mijn oude Lionsclub daarom dit jaar ook een keer op de Engelenburg te mogen ontvangen. WITH LOVE AGAIN

10 JANUARI 2006 NUMMER 100 TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA