VIJF EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

VRIJDAG 5 JANUARI 2007

 

WAARDE COLLEGAE

Na het voltooien van MIJN BERICHT VAN GISTEREN ben ik naar het CANISIUS-WILHELMINA-ZIEKENHUIS gegaan. DR. DOFFERHOFF stond mij vanaf 16.40 te woord nadat ik hem ook nog een nieuwjaarskaart had gegeven. Daarbij heb ik hem uitgelegd dat ik hierop sta afgebeeld met mijn Spaanse collega DON CESAR ANTONIO MOLINA. De 'leverwaarde' was gestegen van 36 naar 56 (normaal < 50), gamma gedaald van 93 naar 86, ijzergehalte gedaald van 38 naar 22 (normaal < 30), ferritine van 61 naar 57 (normaal < 50). Volgende aderlatingen in maart en juni nodig. Nieuwe afspraak op donderdag 14 juni 15:20. Bij mijn vertrek uit het ziekenhuis ontving ik een aardig geschenk. In cadeaupapier verpakt. Het is het boekje DE VERLIEFDE GEVANGENE van CEES NOOTEBOOM. Deze schrijver heeft voor mij vooral betekenis gekregen door zijn berichtgeving over de pelgrimsroute naar SANTIAGO DE COMPOSTELA. In dit verband denk ik weer aan nummer 9. advocaat marijkelaan de kaag in de Top 20 van zoekopdrachten van gisteren. Naast hetgeen ik heb vermeld in mijn verslag van de KAAGWEEK van 16 JULI 1998 en het daaraan voorafgaande document met de titel KORT GEDING, heb ik KAAG ook nog een keer bezocht op 16 JUNI 1999 ter gelegenheid van het VEERTIGJARIG JUBILEUM van DE BAAK. Ik heb toen ook een wandeling gemaakt door de PRINSES MARIJKELAAN. lk vond het een mooie plek om te gaan wonen en mijn werk met LIESBETH te kunnen voortzetten zonder inmenging van derden. Het boekje DE VERLIEFDE GEVANGENE werpt in dit verband nu een heel nieuw licht op de zaak. RENÉ VAN ZANTEN, directeur/uitgever van DE GELDERLANDER heeft het boekje cadeau gedaan namens alle medewerkers van DE GELDERLANDER. Ik heb slechts één keer een intensief gesprek gevoerd bij de redactie van deze krant. Op 16 FEBRUARI 2001 heb ik bij DE GELDERLANDER inzake mijn RELATIE MET DE PRINSES VAN WALES gesproken met de heer BOB VAN HUET als vermeld in KEIZER KAREL. Tot op heden heeft hij terzake nog geen publikaties verricht. Het blad staat vermeld in OPERATIE DELTA, EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (1), EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (2), PROCES-VERBAAL ZAAKNR: 060595.2030.2376, BRIEF BD14r/jr AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, ONTWIKKELINGEN, HERENACCOORD, BELANGRIJKE AANTEKENINGEN, INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN, UITNODIGING TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN TE BOEKELO, JUSTITIE ARNHEM, DRIJBER, PAARS BELEID TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, DE VIJFDE ROOS, GEROOKTE ZALM, YOYO, ARC DE TRIOMPHE, VIERDAAGSE, HEYDANUS, TOEKOMSTPLANNEN, VOORTEKENEN, LADY'S DAY, DE LAATSTE LOOTJES, PLUS INTEGRATION, MORGEN GEBEURT HET, VANDAAG IS HET BEGONNEN, BESCHOUWINGEN, VLIEG ER EENS UIT, HEYDENS KARWEI, WIJ HEEREN VAN MIDDACHTEN, KEIZER KAREL, FC CERVANTES GELREDOME, TIEN JAAR NIEUW ELAN, VELP, RESHAPING THE FUTURE, DE RODE HOED, ALLES OP ZIJN PLAATS, WIR HERREN VON HEYDEN, A STAR IS BORN, ES.CRS, BIG CITY en HET JUISTE SPOOR. De statistiek. 1036 bezoeken. Jaartotaal 256.134. In de Top 100 van 1036 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 65. ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 70. ROYAL CERVANTES AIRLINES 84. GEAGENDEERDE UITNODIGING 91. DE PAARSE VLINDER EN HET PAARSE LICHT en 97. MONNIKENWERK Nieuw in de Top 20 van 67 zoekopdrachten 9. Haags Juristen College (cyprus) ltd contact details 10. nicolien montessori 15. bobbinkstraat baak Ik hoop dus dat we vanmiddag te horen krijgen dat er een nieuwe NEDERLANDSE REGERING komt die geheel en al achter ONZE PLANNEN staat. Vannacht heb ik al hard gewerkt, zoals u aan het bovenstaande kunt zien. Ik heb nu weer even rust nodig, maar ik wens HERMAN WIJFFELS vandaag veel succes in FRIESLAND.

6 JANUARI 2007 EIS TOT SCHADEVERGOEDINGEN AAN BIJ 31 AUGUSTUS 1997 BETROKKEN PARTIJEN