De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 januari 1997 Betreft: PAARS BELEID Kenmerk: ICB/Biza970114 Geachte Heer Dijkstal, Met veel genoegen las ik vandaag in de Gelderlander dat u het 'paarse' beleid van de afgelopen drie jaar tot inzet wilt maken van de Tweede Kamerverkiezingen in 1998. Als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux met het 'paars van de heide' als huiskleur hoop ik dat u mij niet zult vergeten. Mijn dissertatie-onderzoek heb ik voorlopig even stil gezet nadat ik een proefschrift heb gelezen over Gaspar van der Heyden (1530-1584), een persoonlijke vriend van Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde, de schrijver van ons volkslied. Gaspar is de oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk en heeft na zijn eerste hagepreken de Spaanse furie over zich heen gekregen: het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Ik kan mij er dus wel een beeld van vormen hoe men er in Madrid en de overige Spaanstalige bevolking op heeft gereageerd toen opnieuw een Van der Heyden zich hun nationale symbool toeëigende en in rechtstreekse concurrentie trad met 400 miljoen Spaanssprekenden. Daar zaten uiteraard ook nog wel enkele criminele elementen tussen waarmee ik niets te maken wilde hebben. Daar heeft u zich misschien ook al een beeld van kunnen vormen.Voor de goede orde breng ik u hiermee mijn brief ICB/Biza960830 van 30 augustus 1996 in herinnering waarin er sprake is van een declaratie. Deze is inmiddels opgelopen tot meer dan Tachtig Miljoen gulden en volledig legitiem. Tot nu toe heb ik het met een WAO-uitkering moeten doen omdat de druk te groot was. Nu echter de Minister President serieus aandacht aan mijn situatie heeft geschonken en ik inmiddels ook een kerstkaart van de Spaanse Premier heb ontvangen, begint die druk gelukkig wat af te nemen en wil ik graag binnen twee maanden het Instituto Cervantes Benelux opstarten. Daar is geld voor nodig. Kunt u niet een creatieve manier bedenken om mij daarbij behulpzaam te zijn? Dan ben ik ook bereid in de komende 'paarse' periode een stevig partijtje met u mee te blazen, zoals op bijgaande foto in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden gedurende eerste kerstdag al is aangetoond. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden Bijlage: foto Stadhouderlijk Hof Leeuwarden, 25-12-1996

13 MAART 1998 BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (BRIEF)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN