De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Postbus 20011 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 30 augustus 1996 Betreft: POLITIECAROUSSEL Kenmerk: ICB/Biza960830 Geachte Heer Dijkstal, Uiteraard volg ik al voortdurend alle problemen die U heeft met Uw politiecommissarissen, met name aangaande onze goede vriend de heer Straver. Het publiek wil dat er koppen rollen. Daar is echter het probleem niet mee opgelost. Is het niet veel eenvoudiger om exact te vertellen wat er aan de hand is? Ik zet dit graag nog een keer voor U hieronder op papier. Als voormalig woordvoerder van de Baak/VNO heb ik in 1989 in het Spaans een interview voor Radio Nederland Wereldomroep afgegeven ten behoeve van Spanje en Latijns-Amerika en in 1992 een handelsmerk gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau met de naam 'Instituto Cervantes'. Onder alle vijftien miljoen Nederlanders hoeft er maar één persoon te zijn geweest die het verhaal in de wereld kan hebben geholpen dat ik bij criminele activiteiten betrokken zou zijn geweest. De liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar op 10 april 1993 onder verantwoordelijkheid van de heer Langendoen rechtvaardigt dat vermoeden. Ik heb echter op geen enkele wijze met criminelen van doen en dat mag U rustig bekend maken. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Uw probleem is daarmee dan ook opgelost. Dan resteert er alleen nog een declaratie. Maar daar moeten we toch ook wel uit zien te komen. Het inleveren van mijn netwerkinformatie aan de Nijmeegse politie in april/mei 1993 lijkt mij wel verantwoord na al hetgeen nu aan het licht is gekomen. Ik denk dat dat wel aan onze volksvertegenwoordigers te verkopen is. Ik wens U er veel succes mee. Met hartelijke groet, J.L. Van der Heyden.

14 JANUARI 1997 PAARS BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN