10 mei 1995 TELEFAX Destination: Politie Nijmegen. Attention: De weledele heer J.L.G.M. Verhoeven. Sender: J.L. van der Heijden. Number of pages:1. Geachte heer Verhoeven, Ik bevestig de goede ontvangst van het gecorrigeerde proces-verbaal zaaknr: 060595.2030.2376, waarvoor mijn dank. Zelf heb ik ook nog een kleine correctie: Het schadebedrag van fl. 5000,- is hoogstwaarschijnlijk te laag. Een verzekeringsexpert zal het juiste bedrag vaststellen. Voorts vraag ik uw aandacht voor onderstaande tekst die ik zoëven las in De Gelderlander: (bevindt zich in archief). Ik word graag van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Succes en hartelijke groet.

19 JULI 1995 OBSERVATIE