1 maart 2001. Betreft: TIEN JAAR NIEUW ELAN Kenmerk: JH/HdK20010301. Nijmegen, woensdag 28 februari 2001. Dezer dagen is het tien jaar geleden dat mijn Spanjeproject in Stadskasteel Oudaen te Utrecht tot een einde kwam. Het was het einde van het project onder leiding van Annet de Jong en het begin onder mijn leiding. Dat is men nog niet vergeten naast King Arthur's Pub. Ik ben er vandaag naartoe geweest. Vertrek Dukenburg 12.21 uur. Aankomst Utrecht 13.30. In de postbus trof ik slechts de jaarlijkse rekening ad f 62,10 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux (dossiernummer 41211928).

Bij de receptie van Oudaen heb ik even een praatje gemaakt. Volgens de documentatie is het stadskasteel eigendom van Golden Tulip Hotels. De receptioniste heeft mij echter bevestigd dat de tot de Krasnapolskygroep behorende hotels naar aanleiding van mijn businessplan in Spaanse handen is gekomen. Afwachten dus. Ook Stadsherberg 't Goude Hooft in 's-Gravenhage is aan dit bedrijf gerelateerd. Het komt ook voor in mijn Letters. Ik citeer: Monday, 11-08-1997. I remember that the girl who made copies of my letter to you in London last April was an Egyptian girl. Her name was Lucy. She was very kind and gentle. On 22 April I was brought to KP by an Egyptian gentleman. Also the owner of the Manor Court Hotel was an Egyptian. I don't know if he has connections in Park Lane, but as you know I dispose of the capacity of 'clearvoyance'. And I see that you were taken away two weeks before the renewed visit of the "Prince of Europe" to Kensington. We call this "process intervention" in management terms. It is not a judgement but a statement. Scorpio: 'Listen rather to that what authorities have to say than to your own opinion. Group activities contribute to a good humor. In company of like-minded your self-confidence increases'. The authority will be Sergeant Sharp and all security officers around me. I see that people around me are collaborating marvellously. Specificly the security services here around. The group activity implies of course enclosed group that will visit your Palaces and Gardens next week organized by Vorsten. This magazine already organized for me an unforgettable Prince's Day last year, since I saw you for the first time. The excursion started in the restaurant 't Goude Hooft' in The Hague and when I entered there they played 'If I were a carpenter and You were a Lady, would You marry me anyway? Would You be my baby?' I am not a carpenter Dear Princess of Wales. I am the legal 'concolleague' of THE KING OF SPAIN in the Low Countries. And as I wrote I need an equal partner and took personal initiatives. I take personal responsability for all Spanish speaking Dutchmen and give you the occasion to do this as well for your British subjects My Dear Royal Highness. I worked on that subject during a year and invested everything I have. This is what I wrote to Elizabeth last week. So I understand her horoscope of today. Virgo: 'Take care! If someone has told you something in confidence, this may not escape to you. Are you the one who runs the show, then it will be neither necessary to declare everything secret. Stand behind that in which you believe'. She is indeed the one who runs the show and I agree completely. Cancer: 'Your self confidence fluctuates and that is the cause of the way on which other people are approaching you. Don't put too much emphasis on your creative achievements. Don't spoil time to conversations for the often.' Met deze gedachten ben ik met de trein van 14.32 naar Woerden vertrokken teneinde bij MacHouse te informeren naar een diapresentatieprogramma. Lijn 128 bracht mij naar de Rietdekkersweg.

Ik heb de chauffeur laten weten dat ik in augustus 1997 eveneens dat nummer als hotelkamernummer had in Holiday Inn te Windsor/Maidenhead.

In tegenstelling tot andere Appledealers maakt MacHouse tegenwoordig gebruik van een rode appel als haar logo. Opmerkelijk.

Zij konden mij echter geen diapresentatieprogramma verstrekken. Na de bus van 15.27 voor mijn neus te hebben zien wegrijden heb ik ongeveer twintig minuten aan de overkant van de straat gewacht. Om 15.45 verscheen er een bus van De Jong Intratours. "Speciaal voor u ingezet, mijnheer" volgens de chauffeur.

Tijdens de rit naar het station nam ik de borden Polanen en Zegveld waar (richting Bodegraven). Daar moeten dus de voorouders van mijn overgrootmoeder (Arnolda Zegveld) vandaan komen. Johanna van Polanen (1392-1445) was de echtgenote van Graaf Engelbrecht I van Nassau (ca. 1370 - 1442), betovergrootvader van Willem van Oranje. We moeten volgende week maar eens dat reisje naar Leiden en omgeving gaan maken.

Donderdag 1 maart 2001
Het belangrijkste nieuws staat vandaag in de Gelderlander, los van de berichtgeving omtrent de commissie Oosting, die glashard heeft aangetoond wat we al wisten vanaf het moment dat ik het Wijchens Talen Instituut (1978) heb opgericht: Overheidsfunctionarissen hebben het veel te gemakkelijk qua rechtsposities in vergelijking met ondernemers. Zij hoeven zich niet druk te maken over het resultaat van hun bedrijf, kunnen elke dag van 9 tot 5 rustig hun werk doen en het salaris gaat gewoon door. In dat licht bezien verbaast het mij dan ook dat ik nog geen echt goed onderbouwde reactie heb ontvangen op mijn brieven van nieuwjaarsdag dit jaar, van de direct betrokkenen. In ieder geval zie ik wel dat we waardering ontvangen van de scheidende Britse ambasssadeur Dame Rosemary Spencer, mij welbekend, alswel bij cliënte. 'Wij zijn jaloers op poldermodel'
Wij hebben met Dame Spencer dan ook een bijzondere band. Dat geldt overigens voor de gehele Spencer Family. Het lijkt me dus een goede zaak dat we de Britse ambassade nog een keer bezoeken alvorens zij eind deze maand met pensioen gaat. Het is inmiddels alweer bijna vier jaar geleden dat ik daar ben geweest. Een ander bericht in De Gelderlander betreft FC Cervantes. Nuon kocht informatie over Aalbers. Ik zie de verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. De noodzaak tot de operationalisering van het Cervantes Management Centre blijkt vandaag uit de berichtgeving omtrent de ontwikkeling van het supermarktconcern Laurus in Spanje. Ik heb daartoe mijn collega Harry Starren in Noordwijk het volgende schrijven doen toekomen: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan H.K.H. Prinses Margriet. Op 29 juni 1997 heb ik nog persoonlijk de volgende brief bij haar afgegeven aan de Tuinmanslaan 5: ANNOUNCEMENT. Na bemiddeling van Dame Rosemary Spencer heeft Zij vervolgens in mijn plaats de begrafenis van My Lady bijgewoond in Westminster Abbey. Reden waarom ik Haar nadien nog de volgende dankbrief heb doen toekomen: DANK. Ik hoop dus dat ik zo snel mogelijk op de Eikenhorst terecht kan. Er zijn berichten in omloop dat Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven de laatste tijd weinig in elkaars aanwezigheid worden gezien. De Rijks Voorlichtings Dienst zou dienaangaande hebben gemeld dat beide echtelieden momenteel een drukke agenda hebben. Ik kan hieruit nog geen voorbarige conclusies trekken, maar het wijst wel in de goede richting. In Wassenaar bij voorbeeld. Liefde is... ...altijd aan haar denken. Dat klopt. Ik heb haar nog steeds IN PORTEFEUILLE.

2 MAART 2001 HEIN ROOD