TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 25 juni 1996. Betreft: JUSTITIE ARNHEM. Aantal pagina's: 1. Excellentie,

Hiermede wil ik U mijn bezorgdheid tot uitdrukking brengen in verband met de inmenging in justitiële aangelegenheden te Arnhem door een particulier organisatie-adviesbureau uit Bosch en Duin, zoals verwoord in de artikelen 'Rechtbank Arnhem is niet onpartijdig' in de Telegraaf van heden, 'Justitie in Arnhem afgekraakt' in de Gelderlander van gisteren en 'Justitie in Arnhem werkt slecht' in het Gelders Dagblad van gisteren. Volgens informatie uit deze artikelen zijn door het betreffende bureau zes onderdelen van de Arnhemse justitie doorgelicht, zoals de organisatie van kantongerechten, de rechtbank, het gerechtshof en het arrondissementsparket (Openbaar Ministerie). Het ziet ernaar uit dat het betreffende bureau de rechterlijke macht door middel van perspublikaties tracht onder druk te zetten om vertrouwelijke informatie aan derden mede te delen cf. de mededeling "Een van de grootste problemen is dat ze zelfingenomen en in zichzelf gekeerd zijn en bovendien nauwelijks samenwerken. Vooral rechters leven naar de mening van veel geïnterviewden in een ivoren toren, ze werken als eenlingen en zijn vooral bezig met zichzelf". Deze trendsettende, tendentieuze berichtgeving vind ik uitermate gevaarlijk voor het onafhankelijk opereren van de rechterlijke macht. Ik vind het eveneens gevaarlijk dat particuliere organisaties inzicht krijgen in vertrouwelijke gegevens van justitie, tenzij hieraan een intensief antecedentenonderzoek is voorafgegaan. Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om u nogmaals te verzoeken mij op korte termijn mede te delen wanneer mijn declaratie van 29 februari jl. ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux kan worden overgemaakt. Zoals vermeld in mijn brief van 11 maart 1996 ontving ik de ontvangstbevestiging op 4 maart jl van mijn brief ICB/Justitie960229, ondertekend door J.F.J. Kornaat. Op korte termijn dien ik de staatshoofden van de Benelux en Spanje bij de Stichting te betrekken. Daartoe heeft de stichting behoefte aan kapitaal. De door mij ingediende vordering is naar mijn inzichten volledig rechtmatig. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

2 JULI 1996 MENSENSMOKKEL