Dinsdag 3 juni 2003 Top 4 van 4 laatste pagina's 2. Cervantesonline Nederland Voorheen James Hewitt Nu Lady Diana Van der Heyden Spencer 3. Cervantesonline Nederland Peter de Grote 4. Cervantesonline Nederland Acht jaar Paars en Oranje ter attentie van de Minister van Financiën

Top 29 van 29 verwijzende pagina's
28. http://www.whois.sc/cervantesonline.biz
Het ziet ernaar uit dat mijn website ook is geraadpleegd door 'unauthorized people' afgaande op Hits per 'Response Code' Code 200 - OK 216, Code 302 - Found 4, Code 304 - Not Modified 5, Code 401 - Unauthorized 2. De Britse deelname aan de oorlog in Irak is in het Verenigd Koninkrijk nu reeds met 'illegal' aangeduid. Dat ligt voor de hand. Tony Blair heeft immers ook samengewerkt met een 'illegal president'. Nadat een boekwerk met een ongelukkig gekozen titel in Nederland uiteindelijk tot hernieuwde verkiezingen heeft geleid en een nieuwe regering lijkt het mij zaak dat de Amerikanen dit voorbeeld thans volgen met een 'excellent' functionerende 'voting computer'. 10.24 De heer Bush heeft op dit moment de plaats Sharm Al Sheik bereikt in Egypte. Ik hoop van ganser harte dat hij in staat is het probleem inzake het management van Harrods voor eens en altijd uit de wereld te helpen. Dat is de enige voorwaarde waaronder ik hem nog gedoog als president. Ik verwijs daartoe naar mijn berichtgeving terzake op 18 augustus 1997: "Ze hebben mij liever daar dan een Egyptenaar". Uit de geluiden om mij heen heb ik toen kunnen opmaken 'at KP' dat de Engelsen daar toen zo over dachten. En niet anders. Ik citeer page 406 van mijn Letters to Diana: "In the Orangery I was immediately recognized by a girl from last 22 April. I told her about my plans and she advised me to take care and hoped that I would come more often." Daar is dus niets mis mee. Ik denk hierbij aan Harry Starren. Hij heeft mij voor, tijdens en na het concert van Mahler op maandag 11 januari 1999 persoonlijk begroet en afscheid genomen. Kort voor het concert heb ik in Restaurant Bodega Keyzer even gesproken met advocaat Mr. Abraham Moszkovicz. Dit heb ik onze collega's Harry Starren en Ed Hagendoorn toen in de pauze laten weten. Naar aanleiding van Eds opmerking "dat is misschien wel een goeie advocaat voor jou, John" heb ik de heer Moszkowicz terzake ogenblikkelijk ingeschakeld. Op de nieuwjaarsreceptie van 14 januari 2000 (uitnodiging d.d. 17 december 1999) heeft Harry mij in aanwezigheid van Ruud van der Zalm, Alex van 't Hooft en Martin Metselaar verzocht onze relatie een half jaar te beëindigen in verband met het bovenstaande. Mirjam Bemelmans had inmiddels jouw werkzaamheden overgenomen op dat moment. Zes maanden later - dus op 14 juli 2000 zou ik dan van hem een geagendeerde uitnodiging ontvangen. Die deadline is echter al bijna drie jaar overschreden. Naar verluidt wordt er vanavond in de Arnhemse gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de Arnhemse voetbalclub. Het is mij niet bekend of de zaak plenair wordt afgewikkeld of achter gesloten deuren. TOT MORGEN, JOHN L. VAN DER HEYDEN, NIJMEGEN, KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Verzonden: Date: Tue, 03 Jun 2003 11:51:40 To: Drs E.H. Halbertsma Subject: GEAGENDEERDE UITNODIGING 18.54 Fietstocht gemaakt. Op de Sint Annastraat trof ik op de hoogte van het spoorwegviaduct een affiche met de de beeltenis van Hans van Mierlo en het opschrift 'DE PATERS WAREN NOT AMUSED'. Het deed mij ogenblikkelijk denken aan de brieven Harten Zeven en Viaje Real. De laatste aan de heer Hans Backus, die ik vanmiddag onder handen heb gehad. "The Queen is nothing amused'' liet hij mij op 18 augustus 1997 weten toen wij in Holiday Inn te Windsor/Maidenhead in de bus stapten voor ons bezoek aan 'KP' en 'BP'. Zie mijn Letters pages 404-407 duidende op de ongevraagde interventie van de Familie Al Fayed in onze persoonlijke aangelegenheden. Hans van Mierlo heeft hier rechten gestudeerd aan het Van der Heijden Instituut. Ten tijde van de oprichting van D66 ben ik op de Peter Kanis Kweekschool zeer nauw bij de ontwikkelingen betrokken geweest. Vooral als oprichter van de studentenraad, die toen nog 'schoolraad' werd genoemd. Een zekere Herman Wolffensperger werd de eerste voorzitter. Wij hebben daar toen jeugdverkiezingen gehouden en mijn eerste stem ging naar D66. Hun uitgangspunten van beleid zijn mij nog steeds sympathiek, maar vanaf het moment dat ik geen invloed meer kon uitoefenen op het regeringsbeleid en Nederland ten gevolge van de beslaglegging op mijn bezittingen door een criminele organisatie gaandeweg zag verloederen ten gevolge van het verlies aan ethische normen en waarden over grote delen van de bevolking heb ik die idealen een hele tijd laten varen. Vooral nadat ik in Marbella heb gezien wat de consequenties kunnen zijn van een gekozen burgemeester. Ik hoop echter wel dat Thom de Graaf erin slaagt binnen een Europees Perspectief meer betrokkenheid vanuit de bevolking te genereren. Echter wel gecontroleerd. Die discussie speelde al bij Nieuw Elan. Verantwoordelijkheid kan pas worden toegekend zodra men die verantwoordelijkheid kan dragen. Ons staatshoofd blijft daarbij het bindend element. Over de inzet van Hans van Mierlo voor de enorme wereldwijde belangen van Nederland inzake het Instituto Cervantes Benelux ben ik niet tevreden. Op zijn opvolger Jaap de Hoop Scheffer als Minister van Buitenlandse Zaken rust terzake dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ik heb helaas mijn twijfels over deze minister bij gebrek aan een beeld van zijn kennis en beheersing van het Spaans. Een secretariaat van het Instituto Cervantes Benelux op het Ministerie van O,C&W in Zoetermeer is daarom een absolute voorwaarde terzake om Nederland weer een dominante rol in de wereldgeschiedenis te laten spelen. Kosteloos was ook het entreekaartje dat ik op het ROC ontving met het volgende begeleidend schrijven:

ROC NIJMEGEN College van Bestuur en Centrale Diensten Postadres: Postbus 6560 6503 GB Nijmegen Bezoekadres: Archipelstraat 114 6524 LP Nijmegen www.roc-niimegen.nl Nijmegen, 20 mei 2003 Betreft: Entreekaarten Broadway Babies Kenmerk: S03/0682/21.20/C&M Geachte relatie, Wij stellen het erg op prijs dat u bent ingegaan op onze uitnodiging voor de musicalavond op woensdag 4 juni a.s. in concertgebouw De Vereeniging. Bijgaand treft u de bestelde entreebewijzen en een plattegrond aan. U wordt om 19.00 uur verwacht bij de ingang van het concertgebouw. Graag tot 4 juni! Met vriendelijke groet, ROC Nijmegen Drs J.H. Schutte Voorzitter College van Bestuur Bijlagen: entreebewijzen + plattegrond REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM NIJMEGENVOOR BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE KvK NIJMEGEN S261341. Het bracht mij in gedachten terug naar 16 juli vorig jaar toen ik ook een kostenloos entree kreeg aangeboden voor het optreden van Julio Iglesias in Málaga. Opgemerkt dient te worden dat ik de kassajuffrouw van de Vereniging een blik heb vergund op mijn website http://www.cervantes.nu/. 23.10 Gesprek gevolgd tussen Jeroen Pauw en Arthur Docters van Leeuwen. Hij is sinds 1999 ook weer aan het werk als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ten tijde van zijn samenwerking met Winnie Sorgdrager heb ik hem door Winnie nog een therapie laten aanbevelen in King Arthur's Pub in Utrecht teneinde de pijltjes in de goede richting te leren gooien. Zij heeft hem nadien ontslagen als Procureur Generaal van het Openbaar Ministerie. Maar hij schijnt daar thans een aanvang mee te hebben genomen. Arthur is ook lid van de VOC (Vereniging Officieren der Cavalerie). Ik ben benieuwd of ik hem vrijdag tref op de SROC-reünie in Amersfoort (vanaf 13.00 uur). Er is immers weer veel gebeurd sinds 11 september 1998. In dat jaar hebben wij de slotdag van de Lions nog in Noordwijk gevierd. Ik heb toen nog een lift gekregen van mijn toenmalige vriend Huub de Graaf van de NOS en zijn tweede echtgenote Helma Coolman. Helma heeft ook aan het NOVA-programma van vanavond meegewerkt. Tijdens onze rit van Noordwijk naar Maarn heeft zij mij nog gezegd "We zenden alles uit wat wij horen". Vandaar dat ik Huub ook heb betrokken bij de uitgave van mijn boek en de contacten met Trafford Publishing. Arthur is eveneens lid van D66 geweest, maar is er - naar zijn zeggen - enige tijd geleden uitgestapt. Ik heb jou toen trouwens nog een foto gestuurd van Huub. Met een grote toeter voor zijn hoofd. Van een fototoestel uiteraard. Eugène Hageman had mij overigens op de heenreis meegenomen. De laatste keer dat wij elkaar op de Baak hebben gezien was op 14 januari 2000. Het verslag van die dag staat nog in mijn brief Tickets. Zodra ik weer in Spanje ben zal ik hem op mijn website zetten. Jeroen Pauw had ook de Arnhemse hoofdcommissaris Bakker in het programma. Een aardige man. Hij had veel belangstelling voor Vitesse-NEC. Ik heb hem in die tijd ook nog gesproken tijdens de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen in het jaar 2000. Dat heb ik nog beschreven in mijn verslag over De Nacht van Nijmegen in Gran Hermano.

4 JUNI 2003 BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD