22 september 2000. Betreft: VLIEG ER EENS UIT Kenmerk: JH/HdK20000922. Nijmegen, donderdag 21 september 2000.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Herman, De zesde gouden medaille voor Nederland is binnen. Het gaat goed. Gisteren had ik het gesprek in Maarn. Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat mijn binding met die plaats op de Utrechtse Heuvelrug inmiddels is weggeëbd. Ik kan - wellicht - nog slechts een bijdrage leveren aan een serviceproject. Dat ben ik aan mijn eer verplicht na tien jaar lidmaatschap. Ik zal dus een nieuwe Lionsclub gaan zoeken. Te beginnen in het zuiden van Spanje. Wassenaar blijft ook nog in beeld. Rond maart neem ik dan afscheid van de club in Maarn. Huub de Graaff is niet meer werkzaam bij de NOS. Hij is wel geboeid door mijn verhaal en heeft mij toegezegd te gaan kijken naar geïnteresseerden voor een uitgave. Als voorzitter van de Commissie Speciale Projecten van de Lions Club Maarn-Maarsbergen heeft hij binnenkort ook een bespreking op een geheime plaats in Den Haag. Hij was benieuwd naar het aantal brieven dat ik per dag naar Herman stuur. Uiteraard dient ook te worden afgetast hoe de belangstelling voor mijn verhaal ligt in de markt. Ik ben benieuwd of er enig schot zit in het halen van de deadline van volgende week. In mijn postbus ontving ik slechts een enveloppe van NBBS Reizen uit Leiden d.d. 15 september. Men heeft dus klaarblijkelijk nog een probleem. Hierbij denk ik aan een Kray. Onder meer de voormalige rector van het Westfries Dag/Avondcollege te Hoorn. De Bierkade ligt daar overigens dicht bij de Appelhaven, het eerste vestigingsadres van de SBO in 1986. Bij het 'probleem op het werk' denk ik aan de bestuurssamenstelling van de Stichting Cervantes Benelux. Hier heb ik nog geen oplossing voor gevonden. Tot op heden heb ik nog niet kunnen vaststellen dat mijn declaraties zijn betaald. Dat geldt met name de schuld van de overheid aan de Stichting Cervantes Benelux. Zodra deze is voldaan ben ik zeer zeker bereid om ook weer eens iets terug te doen. Mijn studie Bestuurskunde aan de Open Universiteit heb ik vooralsnog stopgezet. Ik verwacht immers van de heer Datema nog een reactie op mijn brief van vorig jaar. Ik hoor zojuist (12.13) van de Minister-President dat hij een bedrag van Hfl. 350 miljoen heeft uitgetrokken voor privaat-publieke samenwerking. Daarvan kan mijns inziens een deel in de stichting worden geïnvesteerd. Vooral als Ed d'Hondt bereid is in het stichtingsbestuur te stappen of in een ander orgaan van de organisatie. Liefde is... ...niet op je strepen staan. Daartoe ben ik wel een keer bereid. Vanaf nu verwacht ik immers de reacties op mijn brieven vanaf 22 april 1992. Althans op zijn minst vanaf augustus1996. Uit die tijd vond ik deze foto van mijn boys in het VERENIGD KONINKRIJK.


WINDSOR 5 AUGUSTUS 1996

Het is goed gezien dat ik er niets aan zou hebben om meerderen om de tuin te leiden. Het is echter wel van groot belang dat zij van mijn ervaringen gebruik maken om mijn beleid voort te zetten op de wijze zoals ik dat van hen verlang.

Vrijdag 22 september 2000
Vandaag bereikt ons het bericht dat de voorgenomen fusie tussen KLM en BA geen doorgang vindt. Voor de voortgang van de onderhandelingen binnen het concept dat vanuit Cervantes is geschetst is het in dit verband van belang enkele citaten op te nemen uit de berichtgeving hieromtrent in de Telegraaf en De Gelderlander. Met name British Airways zal van deze stap op den duur flink spijt krijgen. Met name vanwege het feit dat het de directie van de KLM thans vrij staat om met Iberia op unilaterale basis fusiebesprekingen te openen teneinde alsnog Royal Cervantes Airlines gezamenlijk tot ontwikkeling te brengen. Ik denk dan ook dat deze ontwikkeling in Spanje met gejuich wordt begroet. Oók bij Telefónica. Dit bedrijf heeft de Britten en Amerikanen immers ook al buiten de deur gehouden in het kader van de overname van Endemol. De Financiële Telegraaf haal ik in dit verband in zijn geheel aan. BA NIET AKKOORD MET BEPERKING ZEGGENSCHAP. En Tineke kan het weten. Bijna alle ministers zijn vandaag overigens op de fiets naar hun werk gegaan. Jan Pronk zat zelfs bij zijn staatssecretaris achter op de bagagedrager. Dat komt wel overeen met de fotoreportage van augustus 1996. Daar ga ik vandaag mee aan de slag. Directievoorzitter Leo van Wijk heeft gezegd dat 'hoewel de KLM op den duur niet zonder sterke Europese partner kan blijven, maar dat voorlopig uitstekende vooruitzichten bestaan om alleen verder te gaan. De aandelen zijn vandaag echter wel 20% gedaald. Er is dus spoed geboden om met Iberia aan tafel te gaan zittten. Voor zover mij bekend heeft deze maatschappij geen problemen met landingsrechten en hebben zij een behoorlijk dominante positie in Latijns-Amerika. Ook Swissair zal geïnteresseerd blijven binnen mijn beleidskader. Het is nooit mijn bedoeling geweest om Northwest Airlines en Continental Airlines bij Royal Cervantes Airlines te betrekken. Dat past absoluut niet in onze cultuur. Ik heb daar ook niet om gevraagd. Ik vraag mij daarbij tevens af of de heer Van Wijk mijn businessplan wel goed heeft bestudeerd. "Brittannia shouldn't rule our waves", aldus een verklaring van de OR. Waarvan Akte. Vóór mijn bezoek aan Oase ben ik gistermiddag met het archief van de holding aan het werk gegaan. Ik trof daar onder meer de CD aan d.d. 8 augustus 1996. Gisteren heb ik geprobeerd je telefonisch te bereiken in verband met ons geplande ritje naar het westen des lands, alsmede het in het vooruitzicht gestelde huwelijk per 28 september aanstaande. Bedrijfsmatige ontwikkelingen spelen daarbij een voorname rol. Ik citeer derhalve ook het tweede artikel uit de Telegraaf van vandaag aangaande de ontwikkeling van een van de geprojecteerde bedrijfstakken binnen onze holding. Dit getuigt van kracht. Hier ben ik het volledig mee eens. Ik denk dat we British Airways vrij eenvoudig kunnen overnemen zodra de Spaanse Overheid zijn verplichtingen heeft voldaan jegens het Instituto Cervantes Benelux. Het is daarbij van het grootste belang dat er niemand uit de pas gaat lopen, zoals ik dat op 14 mei 1996 al aan onze huidige Minister van Verkeer heb laten weten. Ik citeer: UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL 1996. Bijgaand ontvang je de vier brieven die ik binnen dit kader van en namens mevrouw Netelenbos heb ontvangen. Zij tonen het bestaansrecht van het Instituto Cervantes Benelux nadrukkelijk aan. Kijk de bedrading van jouw auto dus maar gauw na. Ik hoop nog deze week een ritje met je te kunnen maken naar het westen des lands. Bij voorkeur vóór 28 september. Inmiddels heb ik al opdracht gegeven mijn tweepersoons bed naar Spanje te laten verhuizen. Dat geeft wat nieuwe ruimte voor een fusie. Ik neem mij voor nog vóór de herfstvakantie naar het zonnige zuiden terug te keren. Ik ben benieuwd welke geruchten hierbij aan de orde zijn. 'Gedachten verspreiden zich snel' las ik gisteren nog op een oude brochure van de Baak. Daar heb ik geen moeite mee. Als het maar de juiste zijn. Zo vernam ik woensdagavond dat iemand uit mijn Lionsclub openlijk de vraag had gesteld: "Ik begrijp niet waarom John zijn medicijnen niet meer inneemt." Hierop heb ik laten weten dat ik in het voorjaar van 1993 onder verantwoordelijkheid van het RIAGG ben vergiftigd met de 'medicijnen' Tegretol en Cisordinol teneinde mijn 'denken stop te leggen'. Men kon klaarblijkelijk de door mij gesignaleerde problematiek niet meer aan. Ik ben toendertijd met het door het Radboud Ziekenhuis verleende aanbod om daar enige tijd gastvrijheid te genieten als boventallige 'patient' accoord gegaan teneinde de heer Jan Wilzing de gelegenheid te bieden het hierboven in mijn brief aan mevrouw Netelenbos verwoorde probleem tot een structurele oplossing te brengen. Ik heb daarbij een termijn gesteld tot 1 oktober 1996. De heer Wilzing en zijn collega's hebben zich aan deze termijn gehouden. Waarvoor dank. De Stichting Cervantes Benelux dient echter nog steeds te worden geoperationaliseerd en de declaratie te worden vergoed. Liefde is... ...dat kleine gebaar. In dat verband trof ik vanmiddag de volgende foto's uit Stratford-upon-Avon d.d. 9 augustus 1996.

Op 28 april 1997 trof ik deze gentleman opnieuw, nadat ik mijn auto had geparkeerd in de parkeergarage nabij 'Elizabeth House'. 'You arrrested me' zei de man bij die gelegenheid. Ik citeer mijn Letters: Monday, 28-04-1997. Stratford-upon-Avon, Anne Hathaway's Cottage, Tea Garden. I discussed my plan with Mr Philip Homer, Economic Development Manager of the District Council of Stratford. He will hand over the Business Plan to the chairman of the District Council, Mrs Sheila Ribbins. We agreed that Stratford as location is interesting because of the cultural aspects of the name and commercial managers have to develop and work out the business plan in good collaboration with.... and parties with appropriate expertise such as Warwick Business School. Before ending this letter I met with the guide who guided the Stratford Tour on 9th August last year. I hope I did my preparatives to the satisfaction of all parties concerned and hope to receive a favourable reply very soon. With sincere and deep esteem. Het wordt hoogtijd dat we samen eens een kopje koffie gaan drinken onder deze parasol.

Dat lijkt mij een

27 SEPTEMBER 2000 HEYDENS KARWEI