Mr. H.A. de Graaff MAARN Datum: 8 september 2000 Betreft: BEVESTIGING AFSPRAAK (1) Kenmerk: JH/HdG20000908

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, vrijdag 8 september 2000. Ik bevestig - zonder tegenbericht - onze dinsdag gemaakte afspraak voor een gesprek tezamen met Peter van der Velpen bij jou thuis op donderdag 14 september aanstaande, vanaf 20.00 uur. In principe staat mijn terugkeer naar Spanje in de eerste week van oktober op het programma. Ik heb echter de deadline voor de start van mijn organisatie gesteld op 28 september aanstaande. Daartoe heb ik tot 1 maart 2000 gerapporteerd aan mijn collega Liesbeth Halbertsma, voormalig directeur van het Management Centrum VNO-NCW de Baak in Noordwijk en na die datum aan de heren Drs. P. Ottenhoff in HOUTEN en H.D.J. de Koning in Nijmegen. Liesbeth heb ik voorgesteld er - zo mogelijk - een familiebedrijf Van der Heyden/Halbertsma van te maken gezien de positieve ervaringen die ik als collega met haar heb opgedaan. Daartoe is zij in contact getreden met onze gemeenschappelijke advocaat Mr. G. van Amstel in Bunnik. De heer Ottenhoff heb ik dringend verzocht alles te regelen in overleg met deze advocaat. Ik heb nog geen bericht van Liesbeth ontvangen of zij met mijn voorstel accoord gaat. Het zou echter aardig zijn als we het gesprek van donderdag tot één agendapunt kunnen beperken: de start van dat familiebedrijf op 28 september aanstaande op De Engelenburg te Brummen. Voor de goede orde ontvang je hierbij ook afschriften van de vier brieven die ik deze week aan de heer De Koning heb doen toekomen in verband met de meest recente ontwikkelingen. Veel leesplezier en graag tot donderdag.

15 SEPTEMBER 2000 BEVESTIGING AFSPRAAK (2) TER ATTENTIE VAN MR H. DE GRAAFF

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN