TELEFAX. Destination: Politie Nijmegen. Attention: De heer W.J.M. Velings, Commissaris van politie, Districtschef. Number of pages: 3. EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM. Geachte heer Velings, Mede als reactie op uw brief d.d. 6 december 1994, behandeld door G. Lucas, doe ik u hierbij mijn evaluatierapport toekomen. 11 oktober 1991. Advies Directie De Baak: Begin bij jezelf. Bouw op niemand anders. 22 april 1992. Bedrijfsplan Cervantes besproken met huidig directielid De Baak. Rapportage van bezoeken: Oud-directeur NCH, RCO, Spaanse Ambassade, Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel, EVD. Bespreking reisschema naar Spanje. Adviezen: Eerst produkt helder hebben, dan pas bestuurders kiezen. Doelstellingen per bezoek helder hebben. Verschillende scenario's in kaart brengen, dan kiezen. Keuze voor ontwikkelen, zoek dan een financier. Nederlands Spaanse Kamer van Koophandel is neutraal. Begin met een joint venture. 26 oktober 1992. Gesprek met huidig directielid: "Volgend jaar hebben we allebei een succesvol bedrijf!!!" 31 januari 1993 tot 28 december 1994. Correspondentie met T. Breuker, Groningen, 413 blz. 18 maart 1993. Bezoek aan T. Breuker, Groningen. 7 april 1993. Brieven aan P. Karis en Drs. P. Ottenhoff, oud-collega's. 30 april 1993. Einde van "Operatie Spider". Fax naar politie Nijmegen. Nadien dreiging door klaarblijkelijk criminele bende. 5 mei 1993. Melding achtervolging door enkele verdachte personen aan de Nijmeegse politie. 6 mei 1993 . Telefoongesprek met Groningse ombudsvrouw Meulenbroek. Nadien interventie door het RIAGG, die contact had met huisarts. Gedwongen inname van medicijnen door overspannen RIAGG-medewerker. Huisarts was van mening dat ik achtervolgingswaan had en heeft Radboudziekenhuis om opname verzocht. 13 mei. Accoord gegaan met doktersadvies tot opname in het Sint Radboudziekenhuis, ter observatie. 19 juni 1993. Op last van de politie onder de medicijnen gestopt teneinde mijn denkproces stop te leggen. 7 juli 1994. De koers vastgesteld: Instituto Cervantes Benelux. 27 juli 1994. Op uitnodiging van directeur De Baak/VNO, Drs H.W. Lulofs criterium van NOORDWIJK bijgewoond. 5 augustus 1994. Na contact met RTL4 bommelding bij Flash (onder mijn appartement). Op mijn antwoordapparaat mededeling van een Engelstalige man met een Iers accent. Politie ingeschakeld en tape laten horen. Bevestiging bommelding door politiefunctionarissen. 7 augustus 1994. (Uit: De Gelderlander 9-8-94). Politie trekt wapen bij aanhouding. NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond rond 19.00 uur in Zwanenveld met getrokken wapen een man aangehouden. De man liep daar rond met een pistool - later bleek dat het een luchtdrukpistool was - en een vlindermes. De politie sommeerde de man de wapens te laten vallen. Dat deed hij prompt. De man bleek danig in de war te zijn. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij wat kalmeerde. Later op de avond kon hij weer naar huis. 8 augustus 1994. Intimidaties nemen toe. Rond 21.00 veld vóór de parkeergarage in brand gestoken. Brandweer ter plekke. 22.00 uur wederom brand aan de zijde van het station Dukenburg. 9 augustus 1994. Rond 21.00 uur wordt er door een stem met Surinaams accent geroepen vanaf parkeerplaats bij postkantoor: "Je zult hangen, man". Rond 22.00 u. breken opnieuw branden uit. 10 augustus 1994. 8.00 uur. Twee mannen, een blank en een donker, staan demonstratief geposteerd, bij het postkantoor. Ze observeren zeer nadrukkelijk mijn appartement. Als ik bij het raam verschijn maakt de zwarte man de beweging "you're finished". Beschreven gebeurtenissen gemeld bij Bureau Interpol en tape aan gerechtelijk laboratorium CRI aangeboden. Verzocht actie te nemen. 15 augustus 1994. Brief aan Bestuur VBMO m.b.t. artikel Kraij. Ik heb hierop geen reactie ontvangen. 21 september 1994. Besluit "de koffer in de kluis te zetten". 19 oktober 1994 . VERONICA-programma "Eerst zien" van Feike Salverda bekeken. Salverda had omtrent deze zaak vanaf half september anonieme post ontvangen. Zo ontving "Cervantes" de dinsdag ervoor een boekje m.b.t. de softwarebeurs van Exact. Het boekje was achter mijn deurklink bevestigd en niet in mijn brievenbus gedeponeerd. 21 oktober 1994. Tweede Kamer besluit tot parlementaire IRT-enquête. 23 oktober 1994. Aangetekende brief aan oud-collega (directie De Baak). 9 november 1994. Persoonlijke brief van de Minister van Justitie. 4 januari 1995. Het boek "De danser" van Marcel Haenen & Hans Budding gelezen. Hierbij 87 vragen geformuleerd. 11 januari 1995. Rijksarchief te Arnhem. Tussen de middag even een wandeling gemaakt over het plein voor de Eusebiuskerk. 'Toevallig' werd ik bijna aangereden door een witte auto met 'aan board' de 'grote zwarte man die ik in mijn CRI-periode in Zoetermeer had waargenomen en nadien bij 'Flash'. 14 januari 1995. Brief aan oud-collega DRS P. OTTENHOFF over "Mijn laatste hakdag", 'Operatie Delta' en 'De danser'. 17 januari 1995. Journaal meldt dat de douane in 1994 54% meer drugs heeft onderschept dan in 1993. In totaal werd voor een straatwaarde van twee miljard onderschept. 18 januari 1995. De Telegraaf merkt een toename van 58% onderschepte drugs in 1994 op. Terugrekenend betekent dit dat in 1993 voor fl. 1.265.822.784,81 werd onderschept en in 1994 1,58 * fl . 1.265.822.784,81 = fl. 2.000.000.000,-. Het rendement komt daarmee op fl. 2.000.000.000,- - fl . 1.265.822.784,81 = fl. 733.177.215,20, afgerond 733 miljoen. Een commissie van 10% voor de Stichting Cervantes Benelux - wat mij niet onredelijk lijkt - is dan 73,3 mio. Het enige wat daarvoor nodig is is een bewijs dat Operatie Spider aan de basis staat van Operatie Golfslag etc., maar daar zal Justitie ongetwijfeld voor kunnen Sorgdragen. 6 februari 1995. 11.45 uur Drs. T. Breuker belt. Hij laat weten dat hij groot respect voor mij heeft. Enkele resultaten van 'Operatie Heidebezem': Volgorde Datum Artikel Medium Opbrengst: 18 januari 1995: Douane onderschept 58% meer drugs De Telegraaf Fl.2.000.000.000,00. Daarnaast enkele losse mededelingen: 30 december 1994: Fiscus jaagt op drugmiljoenen V. De Telegraaf Fl.540.000.000,00. 5 december 1994 Gelderse politie onderschept 18 ton marihuana De Gelderlander Fl.100.000.000,00. 4 maart 1995: Recordvangst aan drugs door Twentse politie De Telegraaf Fl.70.000.000,00. 23 maart 1995 Drugvangst van politie Arnhem blijkt record De Telegraaf Fl.70.000.000,00. 20 oktober 1994: Vrachtauto vol drugs onderschept Naarden AD Fl.45.000.000,00. 29 oktober 1994: Nieuw IRT rolt drugsbende op AD l.40.000.000,00. 11 januari 1995: Douane vindt 5.000 kilo marihuana De Gelderlander Fl.35.000.000,00; 11 februari 1995: Marihuana-vangst van 10.000 kilo De Telegraaf Fl.30.000.000,00; 8 maart 1995: Fiscus opent jacht op mafia-baas; Vordering van 20 mln tegen Etienne U. De Telegraaf Fl.20.000.000,00. 6 december 1994: Politie vindt 6500 kilo marihuana De Gelderlander Fl.12.000.000,00. 22 oktober 1994: Politie Thailand rolt druglijn op naar Nederland De Telegraaf Fl.7.000.000,00. 26 oktober 1994: Politie wint slag tegen drugbendes (De politie spreekt van een van de grootste successen die ooit behaald zijn in de drugsbestrijding in Zuid-Nederland), De Gelderlander Fl.7.000.000,00. 5 oktober 1994: Miljoenen gevonden bij huiszoekingen De Gelderlander Fl.3.000.000,00. Totaal Fl.979.000.000,00. Ik dank u ten zeerste voor het baanbrekende werk dat de Nijmeegse politie in de afgelopen jaren heeft verricht. Gaarne verwacht ik op korte termijn uw rapportage teneinde dit te kunnen accorderen met de in de pers verschenen berichten m.b.t. deze aangelegenheid. Hoogachtend.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (2)

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS