SPOED De Burgemeester van Nijmegen Mr. E.M. d'Hondt Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Nijmegen, 21 september 1995. Betreft: INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer d'Hondt, In het verlengde van onze gevoerde correspondentie beveel ik u graag het artikel 'Euro-miljoenen voor Arnhem-Nijmegen blijven ongebruikt' in De Gelderlander van vandaag onder uw aandacht aan. Ik ben bereid in het kader van mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux mee te werken aan het zogenaamde 'reparatieteam' om de bedragen ten behoeve van scholingsprojecten in onze regio binnen te halen. Mijn SBO- en Nieuw Elan-projecten Internationaal Staf Medewerker (ISM) en Internationale Marketing gericht op Spanje (IMS) kunnen model staan voor een scholingsproject gericht op de verbetering van de Nederlands-Spaanstalige betrekkingen. Ik wil dit gaarne uitwerken. Bij toekenning van een scholingsproject aan de Stichting Cervantes Benelux is eveneens een bestuurlijke participatie vanuit de gemeente Nijmegen bespreekbaar. Voorts meld ik u dat ik het beleidsplan heb uitgebreid met een aantal aansluitingspunten op de beleidsvoornemens van de regering, zoals opgenomen in de troonrede van afgelopen dinsdag, t.w.

versterking van onze concurrentiekracht en vergroting van arbeidsdeelname
veiligheid, sociale integratie en infrastructuur
internationale integratie
volwaardige deelname aan de maatschappij door etnische (Spaanssprekende) minderheden
preventie en bestrijding van criminaliteit
Europese integratie
bestrijding van werkloosheid, milieuvervuiling en internationaal georganiseerde criminaliteit
actieve participatie als speerpunt van beleid

Ik heb de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht u middelen te verschaffen om het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te ondersteunen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN