J.L. van der Heyden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Burgemeester van Nijmegen De Heer Mr. E.M. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen, 23 december 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt,Van het Bestuur van de Valkhofvereniging ontving ik het heuglijke bericht dat thans een maatschappelijk draagvlak is ontstaan voor de herbouw van Het Valkhof. In het verlengde van de eerder met u gevoerde correspondentie en het bij u berustende Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux stel ik u gaarne voor het Instituto Cervantes Benelux een plaats in Het Valkhof te geven. Als primair doel denk ik eraan hierbij het Van der Heijden Instituut te Nijmegen vanuit een inititiatief van het Instituto Cervantes Benelux een opdracht te verstrekken tot een studie omtrent harmonisering van Nederlandstalige en Spaanse wetgeving in het kader van EU-harmonisatie.Van daaruit kan dan in het jaar 2000 een handreiking worden gedaan naar onze geestverwanten in Alcalá de Henares. Het Valkhof, én de Stad Nijmegen, zal dan een daadwerkelijk Europese dimensie gaan vervullen. Ik neem mij voor de Spaanse vorsten hierbij uit te nodigen. Su Real Majestad don Juan Carlos is van mijn plannen op de hoogte.

Ik neem mij voor na 1 oktober 1996 tot operationalisering van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux over te gaan. Ik heb de Minister van Justitie daar heden middels een brief van in kennis gesteld. Op 10 september 1996 neem ik in dit verband in het kader van 'Strategisch Perspectief 2000' van de Baak/VNO/NCW als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux deel aan de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?". Als oud-stafmedewerker van de Baak nodig ik u gaarne uit om ook aan deze bijeenkomst deel te nemen. Informatie wordt u graag verstrekt door Karina Stavenuiter. Drs. H.W. Lulofs. Met vriendelijke groet,

27 MAART 1996 ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN