De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 5406 2280 HK RIJSWIJK Datum: 27 maart 1996 Betreft: REFERENDUM Kenmerk: ICB/VWS960327 Excellentie, Van mr. drs. R.K. Visser ontving ik heden namens de Minister-President het bericht Nr. 96M001268 m.b.t. een door mij gedaan verzoek d.d. 14 februari jl. om de problematiek rond het vrijgeven van softdrugs aan een referendum te onderwerpen.

De Minister-President heeft dit verzoek onder de aandacht van U en de Minister van Justitie gebracht. Ik wil gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om U te verzoeken in overweging te nemen het verstrekken van heroïne aan terminale drugsverslaafden in de euthanasiewetgeving te laten opnemen. Het verstrekken van heroïne is immers een bijdrage aan geleidelijke zelfdoding. Bijgaand gelieve U het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux te ontvangen. De stichting heeft als primair doel samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Spanje te bevorderen. Ik hoop in de toekomst van Uw zijde ondersteuning van de Stichting Cervantes Benelux te mogen ontmoeten. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux

15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN