MAANDAG 19 APRIL 2010

Na vrijdagmiddag mijn brief DEMOCRATEN IN BEWEGING met BIJLAGE te hebben verzonden ben ik met de trein van 18:00 naar Amsterdam gereisd om daar te overnachten in huiselijke kring. Zaterdag 17 april 2010 was de grote dag. In plaats van een RODE LOPER lag er nu een GROENE LOPER klaar om ons te verwelkomen.

Nadat WINNIE SORGDRAGER bij mij op rij 3 was aangeschoven kondigde INGRID VAN ENGELSHOVEN na haar toespraak met de titel HET IS NU TIJD OM TE KIEZEN de herdenking van HANS VAN MIERLO aan.

Ik vond het een aangrijpende gebeurtenis. Campagneleider GERARD SCHOUW presenteerde vervolgens de kandidaten voor de nieuwe parlementsverkiezingen op 9 juni.

PIA DIJKSTRA ken ik nog uit de tijd dat ik intensief met GEORGE GÖRTEMÖLLER samenwerkte en RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP als vermeld in 30 MAART 2010: EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS.

Zij werden van harte gefeliciteerd voor hun uitverkiezing door ALEXANDER PECHTOLD. Tijdens de lunchpauze sprak ik met de afdelingsvoorzitters in de Kempen en de regio Hoorn inzake de in 1993 gerezen problematiek binnen de vaderlandse journalistiek die heeft geleid tot 17 jaar vertraging van de opbouw van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Hierna heb ik persoonlijk met WINNIE SORGDRAGER kennisgemaakt. Vervolgens had ik ook nog een korte ontmoeting met de heer ED SCHUYER, die ik nog ken uit de tijd dat ik deel uitmakate van de werkgroep DEFICIËNTIES van de Open Universiteit als vermeld in ROLLS AROUND THE CLOCK TER ATTENTIE VAN PROF. DR.J.G. KNOL. Ik heb hem in kennis gesteld van mijn lezing in MADRID getiteld LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX.

Het idee van de MELKKOE was een goede vondst. Het bracht mij in gedachten terug naar mijn werkzaamheden als directeur van het instituut NIOW-Talen B.V. van 1981 tot 1987, toen die koe was leeggemolken. Nadat ik ALEXANDER PECHTOLD succes had gewenst volgde rond 16:00 onder grote belangstelling van de media de toespraak van ALEXANDER RINNOOY KAN als vermeld op DE MACHTIGSTE MAN VAN NEDERLAND.

De kern van zijn betoog is DE VOLGENDE STAP: IEDEREEN KNAP en WIE DENKT DAT KENNIS DUUR IS WEET NIET WAT DOMHEID KOST. Daar ben ik maar al te hard achter gekomen vanaf 1993.

Vervolgens was het woord aan HANS WIJERS. In zijn toespraak refereerde hij ook aan het voetbal. In dit verband stel ik vast dat de rechtsbinnenpositie van ons wereldelftal als vermeld in 8 JULI 1998: HISTORISCHE DAG, 9 JULI 1998: VAN MIERLO en 6 JANUARI 2006: ONS WERELDELFTAL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA dient te worden opgevuld. Die plaats heb ik THANS vergeven aan ALEXANDER PECHTOLD. Nu ANDRÉ VELTMAN zich uit het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX heeft teruggetrokken neem ik graag het advies van midvoor HANS WIJERS over om ARJEN ROBBEN op de rechterflank te plaatsen. Hij kan dan ook linksbuiten spelen, want van FRANK DE WIT heb ik niet veel meer gehoord. Maar die laat ik nog even staan. Wellicht is hij druk aan het werk met de BANK CERVANTES BENELUX. Volgens het BUREAU MC KINSEY dient er vanaf heden flink te worden geïnvesteerd in KENNIS en INNOVATIE. En het geld moet toch ergens vandaan komen. Daarom ziet ons wereldelftal er vandaag alsvolgt uit:

* * * * *
FW SF HW AP AR
* * *
HS PO PJ
* *
FC ST
*
CS

We kunnen volgens onze MIDVOOR van Nederland een van de meest aantrekkelijke, spannende, welvarende en veilige landen van de wereld maken. Een culturele, artistieke, economische en wetenschappelijke HUB. Een plek waar veel mensen uit de hele wereld zich welkom voelen, omdat er een bijzondere combinatie van tolerantie, nieuwsgierigheid, innovatie en veeleisendheid bestaat. Ik ben het volledig met hem eens. Een land dat in de Top vijf wil staan van de wereld in innovatie en cultuur. We komen daar door op de eerste plaats te investeren in de weerbaarheid, creativiteit, kennis en kunde van alle Nederlanders.

Nadat ik inmiddels had besloten om als lid van D66 mij bij de eerstvolgende keer in 2014 kandidaat te stellen voor het EUROPEES PARLEMENT volgde tot slot deTOESPRAAK VAN ALEXANDER PECHTOLD.

Conform zijn verkiezingstoespraak heeft hij een bedrag van 2,5 miljard euro per jaar in zijn begroting opgenomen voor onderwijs. Ik acht het van het grootste belang dat een substantieel gedeelte van dit budget wordt aangewend voor die tak van onderwijs die zich ten doel stelt de relatie tussen NEDERLAND, SPANJE en MERCOSUR te verbeteren.

Er waren nog meer oude bekenden, zoals BORIS DITTRICH. Hij reageerde enthousiast op mijn lidmaatschap van zijn partij.

Na afloop van deze toespraken heb ik met ALEXANDER RINNOOY KAN afgesproken van CERVANTESONLINE een SUCCESVOL BEDRIJF te maken.

In de wandelgangen had ik nog enkele ontmoetingen met onder meer FERRY MINGELEN, DOMINIQUE VAN DER HEYDE

(hierboven afgebeeld tijdens PRINSJESDAG 2011) en ELS BORST, die mij vriendelijk toezwaaide. Zij heeft vanaf haar aantreden ook nog de brieven 27 MAART 1996: REFERENDUM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, 15 AUGUSTUS 1996: UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, 7 MEI 1998: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66, 22 MEI 1998: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66 en 24 MEI 1998: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66.

En toen werd het toch nog gezellig!

Aan het eind van DE GROENE LOPER had FRITS WESTER uiteraard HET LAATSTE WOORD. Hierna ben ik per trein naar ARNHEM vertrokken en heb daar vervolgens met mijn reisgenoot tijdens de laatste AUTORIT DOOR DE GRAAFSCHAP een bezoek gebracht aan enkele etablissementen aan een volop feestende KORENMARKT. Na terugkeer in de KEIZER KARELSTAD heb ik nog van 14:30 tot 17:30 een bezoek gebracht aan LUCAYA en kreeg daar sleutel 101 beste MAAGD: U bent wel eens te impulsief en luistert dan naar uw hart en niet naar uw verstand. Houd een liefdesaffaire voorlopig geheim. Geef uiting aan uw creativiteit door wat te schrijven of te schilderen. Raak niet ontredderd als u met vertraging te maken krijgt. We kunnen altijd nog met de trein naar SAINT TROPEZ als er geen vliegtuigen vliegen. Dus wacht maar even met schilderen totdat RIK FELDERHOF ons uitnodigt in VILLA FELDERHOF. SCHORPIOEN: Reageer niet te heftig als uw plannen worden gedwarsboomd. Sta klaar als er een beroep op u wordt gedaan. U kunt beroemd worden en veel geld verdienen als u uw kennis en kunde voortdurend uitbreidt en perfectioneert. Dat spreekt vanzelf.

20 APRIL 2010 KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR