Datum: Donderdag 1 april 2010 Betreft: INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 Kenmerk: 20100401JHLH Beste Liesbeth, Op deze vierde verjaardag van mijn oudste kleindochter, de dag dat wij in Nederland nog eens stilstaan bij het feit dat mijn huidige landgenoten de stad Brielle dienden over te dragen aan een groep Hollandse zeeschuimers onder leiding van de heer Koppelstok, waardoor onze huidige Oranjesupporters nog steeds opgescheept zitten met het opschrift HOLLAND op hun shirtjes en leeuwenbekken doordat een bedrijf zo handig is geweest om die provincienaam als handelsmerk te deponeren, de voetbalclub van MOHAMED AL FAYED de belangrijkste wedstrijd van hun clubhistorie speelt en de MAAND VAN DE WAARHEID opnieuw een aanvang heeft genomen vermeld ik hieronder mijn berichtgeving van de afgelopen maand. Ik heb je daarin de volgende brieven doen toekomen: EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN, OP WEG NAAR 18 JULI 2010, ONKOSTEN 2009, EEN BELANGRIJK BEZOEK, JAN PETER BALKENENDE EN DE GOUDEN DRIEHOEK, DEADLINE 28 MAART 2010, IN MEMORIAM HANS VAN MIERLO, REACTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF, CERVANTES.NU TEAM, JAARVERGADERING VDSN 2010 EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN, DE TROON DEEL 2, HOLA, ¿QUÉ TAL?, ENGELS VOETBAL, AEGON/CERVANTES SEGUROS, DE TROON DEEL 3 - BELGIË IS VAN MIJ, FROM PARIS WITH LOVE, SPAGAAT, ONDERWEG NAAR HILVERSUM en VERANDERINGEN BIJ DE VDSN. Verder vermeld ik hieronder de inhoud van mijn dagboek voorzover die niet in bovenvermelde brieven is opgenomen. Ik hecht immers aan VOLLEDIGHEID.

ZATERDAG 27 MAART 2010 JAARVERGADERING 2010 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND IN HILVERSUM Mijn brieven DE ONTMOETINGSAVOND VAN GISTEREN TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER en ONDERWEG NAAR HILVERSUM heb ik gistermiddag om 17:10 onder het toeziend oog van een oude jeugdvriend van het NIJMEEGS LYCEUM ter verzending in de brievenbussen naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Daarna saunabezoek in het SPORTS PALACE. Onze horoscoop. MAAGD: Nieuwe energie zorgt ervoor dat u van alles tegelijk wilt aanpakken. Maak een lijst en werk die puntsgewijs af. Leg u erbij neer dat niet iedereen uw hoge tempo zal kunnen bijhouden. Zet originele ideeen om in daden. Als ik nu op de eerste plaats een kopietje krijg van die lijst. Dan zijn we al een stapje verder. Love is a two way street. SCHORPIOEN: Een goed moment om uitdrukking te geven aan uw creativiteit. Uw artistieke oog heeft iets ontwaard waarop u wilt inhaken. Wend u liever tot een vriend(in) dan tot familie als u begrip zoekt. Ga weer eens uit. In dit verband heb ik gisteravond mijn lezing CERVANTES ES MI VIDA van 28 JULI 2005 naar mijn harde schijf gekopiëerd en de lezing van DON CESAR ANTONIO MOLINA op 30 JULI 2010 en op DVD gezet ten behoeve van het bestuur van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, samen met een CD met het interview van 1989 voor NIEUW ELAN getiteld EXPERIENCIAS HOLANDESAS. Vandaag ga ik uit naar Utrecht en Hilversum. Ik vertrek om 9:30 uur. Onderweg heb ik het interview met Ben van Berkel gelezen in de weekendbijlage van de Volkskrant van 20 maart 2010.

Tot in Utrecht had ik een aangenaam onderhoud met een echtpaar uit Voorschoten. Mede inzake mijn bemoeienissen met De Eikenhorst in Wassenaar vanaf augustus 1996. Na aankomst in Utrecht heb ik postbus 689 geledigd. Ik ontving er número 1 - marzo 2010 van foco gericht aan Instituto Cervantes Benelux John van der Heyden Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met op de achterzijde een advertentie van mijn Spaanse collega's.

Mijn Spaanse collega's in ALCALÁ DE HENARES en de CALLE DE ALCALÁ in MADRID maken nog gebruik van de domeinnaam www.cervantes.nl. Deze domeinnaam dienen zij over te dragen aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in verband met mijn MERKENRECHT. De domeinnaam www.cervantes.be is reeds in mijn bezit. Voor hun activiteiten in Utrecht kunnen mijn Spaanse collega's gebruik maken van hun eigen Spaanse domeinnaam utrecht.cervantes.es. Voorts een betalingsherinnering d.d. 17 MAART 2010 van de Amsterdamse Kamer van Koophandel aan de Stichting Cervantes Benelux. Dit bedrag heb ik op 15 MAART 2010 vanaf mijn privérekening overgemaakt. Hierna volgt de inhoud van VERANDERINGEN BIJ DE VDSN en EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS. Na afloop van de jaarvergadering heb ik een kort bezoek gebracht aan NIEUWEGEIN. Mijn reactie UW HERINNERING VAN 17 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN AMSTERDAM heb ik om 21:35 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Van CENTRAAL BEHEER ACHMEA uit de PRINS WILLEM-ALEXANDERLAAN 651 in APELDOORN ontving de Stichting Cervantes Benelux informatie over de Meerkeuzepolis Zakelijke Dienstverlening d.d. 16 MAART 2010.

Op 4 FEBRUARI 2010 hebben zij mij ook onderstaande aanbieding voor een rechtsbijstandsverzekering doen toekomen.

PALMZONDAG 28 MAART 2010 JEZUS CHRIST SUPERSTAR

Vandaag heb ik in de NICOLAÏKERK in Utrecht de musicaluitvoering JEZUS CHRIST SUPERSTAR bijgewoond van de stichting LIZ en een bezoek gebracht aan stadskasteel OUDAEN. Dit stadskasteel is vermeld in AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA, UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF. DR. BOB SMALHOUT, UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT, LIFE IN THE BREWERY, GELUKSGETAL TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, DECISION DAY, THE EUROTOP IN NOORDWIJK, COMMUNICATE, FIVE TO NILL, DE MAN, DIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, HUIS TEN BOSCH ALS 'FATA MORGANA' TER ATTENTIE VAN ROB HOOGLAND VAN DE TELEGRAAF, GEMENGDE GEVOELENS, DE TOUWTJES AAN ELKAAR D.D. 19 OKTOBER 1997, DE DROOM IS VRIJHEID, EEN FINANCIER, NIGHTS OF WHITE SATIN, DE BLAUWE ENGEL, CONTACTEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, EERLIJKHEID, KARAKTER EINDELIJK BELOOND, LIESBETHS MATEN, WEDEROPBOUW TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ONTROEREND GOED, SUNFLOWER POWER, PAARS MET ORANJE, ULTIMATUM D.D. 31 AUGUSTUS 1998 T.A.V. DRS E.H. HALBERTSMA, CAESAR, IVO, IN DE ZEVENDE HEMEL, CONTRACT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, TUSSEN HEMEL EN AARDE D.D. 6 JANUARI 1999, EEN VRAGENDE OOGOPSLAG - VERGETEN, TUSSEN HEMEL EN AARDE D.D. 28 JANUARI 1999, PAVO REAL, ACHT EN DERTIG , EDUCATION AND SOCIETY, PROCESBESTURING, HOTELES CERVANTES, TIEN JAAR NIEUW ELAN, FC CERVANTES ARNHEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG, HET JUISTE MOMENT, BERICHT AAN DE DIRECTIE 003 D.D. 3 JULI 2002, EEN NIEUWE REGERING, AHEAD ONLY, ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG, ONUITGESPROKEN SPEECH BIJ HET HUWELIJK VAN MARK VAN DER HEIJDEN, IN KONINKLIJKE DIENST, TOEVAL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, EL GRAN TEATRO DEL MUNDO TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, VERTROUWEN, DE SPIJKER OP ZIJN KOP, KERSTKAARTEN 2005, NUMMER 100, DRAKONISCH, MY SECRET MISSION, MEMORIES OF BONNIE SCOTLAND OP DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, CERVANTES GAME, GALAXY, NIEUW ELAN INTERNATIONAAL en CARLOS HAYA.

Na dit gezellig samenzijn ben ik per trein naar Arnhem gereisd voor een gesprek met THOMAS TRIEBELS. Ik heb een wandeling met hem gemaakt en getrakteerd op de Korenmarkt als vermeld in VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG.

MAANDAG 29 MAART 2010 DE ZONNEBLOEM Geen nieuwe horoscoop. Voor mijn vorig jaar overleden moeder ontving ik vandaag een verjaardagskaart zonder afzender van DE ZONNEBLOEM.

Mijn REMINDER TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET LUZAC COLLEGE heb ik rond 16:00 uur ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd.

DINSDAG 30 MAART 2010 LICHT OP ON SPAIN De brieven VERANDERINGEN BIJ DE VDSN en EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 PARA GEMIMA RIBBERS met CD en DVD heb ik om 16:10 uur ter verzending in de brievenbus in het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd beste MAAGD: U zult weinig belangstelling hebben voor pleziertjes nu dringender zaken uw aandacht opeisen. Het kan echter ook aantrekkelijk zijn even een andere kant op te kijken dan naar een stapel onbetaalde rekeningen. Alles op z'n tijd, is het motto. SCHORPIOEN: Rustig en zorgvuldig waarnemen is nu een verstandige en doeltreffende strategie. Onaangename lieden kunnen u ergeren maar het is zinloos om te reageren op onkunde of onhebbelijkheid. U kunt veel leren van concurrenten door ze te observeren. Hierbij denk ik aan het bedrijf On Spain. Mede in verband met het vertrek van MARJO EURLINGS bij de VDSN. Zij zijn gevestigd in de Calle Santa MarÍa in het oude centrum van Málaga. Nieuw voor mij is hun cursus Andalusisch, ofwel Curso Dandalú.

WOENSDAG 31 MAART 2010 VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG Gisteravond heb ik een vlucht geboekt bij VUELING op zaterdag 24 JULI 2010 van Amsterdam naar A CORUÑA. Vluchtnummer VY8375. VUELING is vermeld in KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES, VERSLAG UIT BILBAO, DE VUIST VAN CERVANTES, COMPANIES HOUSE EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, OPNIEUW 22 APRIL, JANUS SMALBRAAK, REISVERSLAG JULI 2009, CERVANTES AIRLINES TER ATTENTIE VAN PRESIDENT-DIRECTEUR MICHIEL MEIJER VAN TRANSAVIA, CELIA VILLALOBOS, DE FUSIE TUSSEN IBERIA EN BRITISH AIRWAYS EN CERVANTES TELEVISION, HOLA, ¿QUÉ TAL?, TIEN JAAR NA VERZOEK OM GOEDKEURING HUWELIJK MET DIANA, BIG BROTHER, I AM VUELING, LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, ECHTHEIDVERKLARING, OUDE EN NIEUWE SPELERS en HEINEKENBORREL 2009. Vanmorgen werd ik om 10:00 gebeld door een medewerkster van UPC met een aanbieding van EUR 45,- per maand, inclusief telefoon. Hiermee ben ik accoord gegaan. Het contract heeft een minimale looptijd van een jaar. Ik heb dus een betalingsverplichting tot 1 april 2011. Dit houdt automatisch in dat ik gaandeweg mijn residentie in SPANJE moet gaan afbouwen. De SPAGAAT neemt dus verder toe. Ik kan dit niet allemaal financieren met mijn WAO-uitkering. Mijn HANDELSMERK en DOMEINNAMEN zullen nu dus geld moeten gaan opleveren beste MAAGD: Een vervelend type kan uw ergernis opwekken, maardenk na over de gevolgen als u werkelijk zegt wat u denkt. Sta er ook bij stil dat uw mening over diegene kan veranderen en dat u hem of haar in de toekomst misschien nodig hebt. Hierbij denk ik aan THOMAS TRIEBELS. Ik ben AFGELOPEN ZONDAGAVOND nog met hem wezen stappen in Anhem. Aangezien WAMPIE op dit moment wordt verbouwd, heb ik hem meegenomen naar PLAZA op de Korenmarkt. KEVIN was er ook. Ik had hem voor het laatst gesproken op KONINGINNENDAG 2009. SCHORPIOEN: Treed vandaag de wereld vol vertrouwen tegemoet; u kunt elke uitdaging aan. Reken op de hulp van een partner of van familie. Misschien moet u iemand die u graag mag op zijn nummer zetten, maar doe het respectvol. 16:15 Bezoek gebracht aan Kroese in de Molenstraat om de CD AZAHARA te bestellen als vermeld in HOTEL BYBLOS, VORSTELIJK BEZOEK, 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, MAXIMILIAAN, MARÍA ESTHER GUZMÁN, HAPPY VALENTINE, OP WEG NAAR THE FINAL OUTCOME, DÍA DE ANDALUCÍA 2010 - A HOLY DAY 20100228, EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, EXETER EN DE STRIJD OM DE TROON en EEN BELANGRIJK BEZOEK. Vervolgens naar de winkel van mijn oud-leerling MARILENA PENNING (BILDERBERGGROEP en BEDRIJFSCOMMUNICATIE) in verband met de komende KONINGINNENACH in WASSENAAR.

Zij verzocht mij direct haar groeten over te brengen aan PRINSES MÁXIMA en verliet daarna ogenblikkelijk de zaak. Tenslotte heb ik bij boekhandel DEKKER VAN DE VEGT VIER leesboekjes gekocht voor mijn kleindochter EMMA SOPHIE LOUISE, die morgen VIER jaar wordt. DEKKER VAN DE VEGT treffen wij aan in HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER TER ATTENTIE VAN A.F.TH. VAN DER HEIJDEN, PAARS II, SPOORZOEKEN, MEER MENSEN MENS, JURISPRUDENTIE, IN KONINKLIJKE DIENST I en PACIFICATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Het doet mij deugd dat KONINGINNENDAG dit jaar in MIDDELBURG wordt gehouden. Deze stad van is immers vermeld in 1981 - 1987, VERTOL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (1) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (2), BEZOEK KONING JUAN CARLOS (3), UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, VOORTGANGSRAPPORTAGE 9 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, GELUKWENS KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (4) TER ATTENTIE VAN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (5), DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN HET VNO/NCW DR A.H.G. RINNOOY KAN, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (6) TER ATTENTIE VAN DE ROOSEVELT STICHTING, MANUAL DEL PRÍNCIPE DESTINADO AL SECRETARIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS, PROGRAMA GOBERNAMENTAL DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, KARLSPREIS TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, WIJZIGINGSFORMULIEREN TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, ORANJE KAVIAAR, VESTIGING PERMANENT RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES, INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS, INVITATION Á SON ALTESSE ROYALE L'ARCHIDUQUE HÉRITIER DE LUXEMBOURG, UITNODIGING AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID KROONPRINS PHILIPPE VAN BELGIË, CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU, CONVOCATIE AAN PRINS JOHAN FRISO, SALUDOS A JOSÉ VICENTE NAVARRO BERMELL, GELUKWENS AAN DRS W.T. VAN GELDER EN MR A.C. DE RU VAN DE ROOSEVELT STICHTING, SPEECH ON BEHALF OF HIS MAJESTY KING JUAN CARLOS OF SPAIN, GELUKSGETAL TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, HAPPY BIRTHDAY MY LOVE!, STERRENSLAG, GENEALOGIE TER ATTENTIE VAN MR A.B.C. RAVELLI TE BILTHOVEN, EEN FINANCIER, FUNCTIEWISSELING, CERVANTES PROJECT, DE STOEL, REISVOORBEREIDINGEN D.D. 11 MAART 1998 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, WOORDELOOS, EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY, HERTZ EN HET GESPREK MET IR. P. HUPKENS TE VLISSINGEN OP 21 JUNI 1995, INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET OPENBAAR BESTUUR...., HARTENSTEIN EN BURGEMEESTER DRIJBER VAN MIDDELBURG, ZWOLLE EN ARNHEM, FRESAS CON NATA, KONINGINNENDAG 2000, ESPAÑA - NEDERLAND, 25 JAAR DEMOCRATIE IN SPANJE, VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF, FAMILIEBERICHTEN TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, STORY, GROETEN UIT TORREMOLINOS, SOMETHING STUPID, LIKE..., SINT NICOLAAS 2000, SANTA CLAUS, LUDWIG VAN BEETHOVEN, PAARSE PETTEN, NIEUWE START VOOR GRAN HERMANO, DAGBOEK 008 D.D. 10 JUNI 2002, HISTORISCH DOCUMENT D.D. 12 JUNI 2002, CORTHEA GOEMAN BORGHESIUS EN PRINSES CAROLINA, VERSLAG DOCENTENBESPREKING ZATERDAG 16 MEI 1987 TE NIEUWEGEIN, 31 AUGUSTUS 2003, PONENCIA LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES, RECHT EN VERGEVING, HET WONDER VAN MIDDELBURG, FRANCES SHAND KYDD, D-DAY , KLINKKLAAR, LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND D.D. 14 JUNI 2004, REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, VOORUITBLIKKEN, INSPIREREND LEIDERSCHAP, ÉÉN VOOR ALLEN

EVALUATIE GESPREK TER ATTENTIE VAN HET MATCHTEAM VAN UP2DATE, BERICHT UIT HET GRAN HOTEL CERVANTES IN TORREMOLINOS, LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA, ENLACE ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES DE ESPAÑA Y EL INSTITUTO CERVANTES BENELUX, DE BRUG TUSSEN SHAKESPEARE EN CERVANTES, STIER, DE ONTMOETINGSAVOND VAN 25 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER, WILLEM-ALEXANDER 39 JAAR, LIESBETH EN RAQUEL, DRIJVENDE KRACHTEN, EIS TOT SCHADEVERGOEDINGEN AAN BIJ 31 AUGUSTUS 1997 BETROKKEN PARTIJEN, TROUWEN OF SAMENLEVINGSCONTRACT, VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, DEADLINE 28 MAART 2008, FOUR FREEDOMS AWARD 2008, TWAALF JAAR NIEUWE ECONOMIE, DE EERSTE PRESIDENT VAN DE EUROPESE UNIE, HOTELES CERVANTES, VOORBEREIDING CONGRES IN VALLADOLID, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION D.D. 21 JULI 2005, AZ 002 LR en NIEUW ELAN BIJ D66. De huidige aldaar residerende Commissaris van de Koningin KARLA PEIJS is ook geen onbekende. Wij treffen haar aan in STAATSAANGELEGENHEDEN, TWEE MAAL VEERTIEN, VOLARE, HARTSAANGELEGENHEDEN, OPEN KAART en PRINSJESDAG 2005. Mocht mijn aanwezigheid daarbij vereist zijn, dan vlieg ik bij voorkeur per helikopter van WASSENAAR naar MIDDELBURG.

Voor de beveiliging worden naar verluidt meer dan 1400 politieagenten ingeschakeld. MIJN DAGBOEK VAN VANDAAG luidt: DE TROON DEEL 4 - WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM De statistiek MAAGD: Probeer beter te communiceren met lastige mensen. Benader voor een project potentiële supporters; dat kan een paar gunstige contacten tot gevolg hebben. Ook vriendschappelijk contact met buren kan in de toekomst in uw voordeel zijn. SCHORPIOEN: Houd de oren gespitst bij de koffieautomaat en in de lunchpauze; er circuleert belangrijke informatie. Span u optimaal in om uw werk af te maken. Communicatie met officials en ambtenaren kan beter vroeger dan later tot stand komen. Hierbij denk ik aan de koffieautomaat op de faculteit Romaanse talen in het Erasmusgebouw. Na mijn onderhoud met het groepje studenten Internationale Bedrijfscommunicatie Ryanne, Jasja, Petra en Nadine van de RADBOUD UNIVERSITEIT als vermeld op DE GOUDEN SLEUTEL op maandag 11 januari 2010 als vermeld op BEZOEK AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT heb ik daar gesproken met mevrouw MARLIEN NAS en de heer JOS HORNIKX om te zien of een groep studenten bedrijfscommunicatie zich kan wijden aan de professionalisering van mijn website. Ik heb het advies gekregen om contact op te nemen met MW. DRS EVELINE VOS FRUIT op kamer 05.23 om een opdracht te geven aan een groepje studenten een website te ontwikkelen voor een startend bedrijf. Aangezien CERVANTES HOLDING nog geen commerciële activiteiten heeft ontplooid kan dit bedrijf inderdaad als startend bedrijf worden aangemerkt. Ik neem mij voor binnenkort weer een bezoek terzake aan het Erasmusgebouw te brengen. Ik heb echter geen enkel idee wat het CERVANTES.NU TEAM doet op dit moment en uit wie dat team bestaat. Doublures wil ik dus voorkomen. Daarom geef ik eerst mijn feedback op het vervolg van DE TROON DEEL 3 - BELGIË IS VAN MIJ met de titel WILLEM, WILLEM, WILLEM EN WILLEM. Het gaat over de troonsopvolging. In deze aflevering komen de koningen WILLEM I, WILLEM II, WILLEM III en de beoogde WILLEM IV in beeld. Deze episode begint wederom met beelden van Prinses WILHELMINA in haar vroege kinderjaren. Zij blikt terug op de opvolgingsproblematiek van haar voorouders en we zien HAAR GROOTVADER WILLEM II in - vermoedelijk - de tuinen van SOESTDIJK in gesprek met een journalist van de HAARLEMSCHE COURANT. Het staat mij bij dat tijdens de bijeenkomst over MANAGEMENT MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS in september 1999, als vermeld in JOINT VENTURE, een oud-journalist van het HAARLEMS DAGBLAD deel uitmaakte van de groep. Ik citeer: "Ik had een goede gesprekspartner aan Hennie (H.W.) van Egmond, oud-journalist bij o.a. het Haarlems Dagblad en thans werkzaam bij de Rabobank. Het thema 'organisatie' besprak ik met de heer H. Klomp van de Universiteit Twente. Hij sprak over de grote chaos in de academische wereld. Aan die indruk kan ik mij ook vaak niet onttrekken. 'Organisatie' betekent voor ons op dit moment uiteraard het aanbrengen van structuur in de grote groep mensen die onze business handen en voeten moeten geven. Opvallend was voor mij de enthousiaste visie op werken door een jongedame uit De Bilt. Zij bleek tijdens ons tafelgesprek nadien zeer geïnteresseerd in mijn Engelse verhalen. Dat geldt eveneens voor Hennie van Egmond. Hij had in ons korte tweegesprek al veel informatie opgenomen. Na Ton Maas' uiteenzetting over veranderingsmanagement (feedback en calibratie) kreeg eenieder de gelegenheid een verhaal te vertellen over een van de deelnemers. Hennie schetste een uitstekend beeld van mijn 'undertakings' in Engeland, de Benelux en Spanje. "John heeft overal verschillende bedrijven en bedrijfjes en is nu bezig met het opbouwen van een 'Baak' in Torremolinos." Harry liet na afloop van de bijeenkomst merken hiervoor veel belangstelling te hebben. Het is dus een onderwerp dat we samen verder moeten uitdiepen. Ik praat echter niet over een 'Baak' in Torremolinos, maar het Cervantes Management Centre. Ik hoop dat we daar snel samen mee aan het werk kunnen gaan. Ik heb begrepen dat je er flink aan moet wennen om even niet in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat komt wel weer. Hennie heeft de groep - en de cassetterecorder - ook nog laten weten dat hij van mij een verhaal heeft gehoord over augustus 1997. Ik bereid mij dus voor op de dingen die komen gaan." In dit verband laat WILLEM II de journalist weten dat "dit gesprek nooit heeft plaatsgevonden" waarop de journalist antwoordt dat hij voor geheimhouding heeft getekend. Zo heb ik indertijd op mijn adres op de Neude 30C in Utrecht ook eens een gesprek gevoerd met een Utrechtse politiefunctionaris dat "nooit heeft plaatsgevonden". Daar heb ik niet voor getekend, het idee kwam van de politieman en hij is slechts verantwoordelijk voor hetgeen hij persoonlijk tot uitdrukking heeft gebracht, maar ik heb er nooit enig gewag van gemaakt omdat de veiligheid voor mij op de eerste plaats kwam met al die maffiosi om mij heen. WILLEM II heeft ernstige bezwaren tegen het tweede huwelijk van ZIJN VADER met HENRIËTTE D'OULTREMONT DE WEGIMONT. Hij vermoedt dat ZIJN VADER in het verleden ooit kinderen bij haar in haar hoedanigheid van MADEMOISELLE D'HONNEUR heeft verwekt. In dit verband moet ik altijd denken aan de heer ROEL DER NEDERLANDEN uit HARDERWIJK. Het is immers niet aan alle families voorbehouden om die achternaam te dragen. WILLEM II vertelt dat er een kleinkind van hem wordt verwacht terwijl hij ZIJN VADER nog moet opvolgen als staatshoofd. Op 4 september 1840 wordt WILLEM NICOLAAS ALEXANDER FREDERIK KAREL HENDRIK VAN ORANJE-NASSAU geboren als zoon van WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK DER NEDERLANDEN en SOPHIE FREDERIKA MATHILDE PRINSES VAN WÜRTTEMBERG. Er stonden volgens WILHELMINA toen al drie Willemen in de rij om DE KONING op te volgen. Dat was de inleiding van deze aflevering. Dan zien wij dat de latere WILLEM III een zoon heeft gekregen. De HAARLEMSCHE COURANT met het op instigatie van GUILLOT gepubliceerde artikel met een spotprent komt vervolgens in handen van ZIJN VADER. Het krantenartikel was als een bom ingeslagen. Toen wist heel Nederland dat de Koninklijke Familie ook maar gewone mensen waren volgens de commentaarstem namens WILHELMINA. De situatie wordt door PRINSES SOPHIE met LIBERAAL aangeduid in een gesprek terzake met haar HEER DER NEDERLANDEN. Prinses ANNA PAVLOVNA reageert enthousiast op het artikel in de krant. Maar KONING WILLEM I dacht daar anders over en laat ZIJN ZOON arresteren in zijn eigen paleis. Reactie van de latere WILLEM III (met de voeten - ongepast - op tafel) "Als twee honden vechten om de troon, dan doet de derde het toch gewoon!". Dit conform het ABC-model van DANIËLLE ROEX van HUMAN QUALITY MANAGEMENT in GENT. Dat gaf nogal wat spanningen en ik begin nu gaandeweg te begrijpen waardoor mijn fietstocht door de Willem de Zwijgerlaan in Oegstgeest lang geleden met het merkwaardige Engelse begrip 'stalking' is geassociëerd door ONZE ADVOCAAT. Vandaar dat ik vorige week voor het eerst brood heb gekocht bij BAKKER BART. Een rond versgebakken brood. WILLEM I laat in dit verband weten dat hij zielsveel van die vrouw houdt. Nog meer dan van ZIJN GROOTMOEDER. Daar kan ik mij goed in verplaatsen. Dat overkwam mij ook bij NIEUW ELAN. Hierop imiteert NUMMER III de zes heren uit Liverpool die in mijn aanwezigheid in de NUMBER ONE BAR de naam ALETTA letter voor letter op hetzelfde lichaamsdeel hadden geschetst. Zij wilden toen echter niet dat ik daarbij met hen op de foto kwam. Mijn voormalige zakenpartner LEO DE VRIES uit de Residentie van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN had ook altijd de neiging om zijn mening op soortgelijke wijze tot uitdrukking te brengen wanneer er onnodig een beroep op hem werd gedaan of wanneer men het niet eens was met zijn beleid. GUILLOT gaat hierna terug naar zijn vriend JOHANNES ZWIJSEN, die in BRUXELLES op het punt staat tot bisschop te worden gewijd. SOPHIE verdiept zich in de vooruitgang. In het begin van haar huwelijk spant zij zich nog in om licht en leven in de familie te brengen. Zij zorgt ervoor dat WILLEM, WILLEM, WILLEM en de beoogde WILLEM samen op de foto worden gezet. PRINSES MARIANNE laat daarbij weten dat haar echtgenoot ALBERT VAN PRUISEN aan een vreselijke geslachtsziekte lijdt. De foto mislukt maar DE KONING heeft besloten om te hertrouwen en als koning plaats te maken voor ZIJN ZOON. Op het moment van deze aankondiging zit GUILLOT al op DE TROON.

De troon van ORANJE-NASSAU.

De bisschop uit BRUSSEL doet mij in dit verband uiteraard denken aan mijn brief met de titel WIJ JOHANNES uit 1998. In dit verband heb ik vergeten te vermelden dat YOYO OLIVIER mij vorige week heeft verzocht VIJF KAARSEN aan te steken. Naast het laatste geheime rendez vous met JOHANNES ZWIJSEN moet GUILLOT boete doen op soortgelijke wijze als DON QUIJOTE in de SIERRA MORENA en JEZUS CHRISTUS op GOEDE VRIJDAG. Op 7 oktober 1840 wordt GUILLOT in AMTERDAM tot KONING WILLEM II gekroond. De monarchie is als een gevangenis volgens WILLEM I. Hoe verder de deuren open gaan, des te meer blijken wij gevangen te zitten. Daar zijn wij al jaren aan gewend, aan die IVOREN TOREN. Hij gaat met zijn HENRIËTTE in Berlijn wonen. Hij komt daar te overlijden op 12 december 1843. In 1848 gaan wij terug naar 's-Gravenhage. PRINSES MARIANNE komt daar logeren bij KONINGIN SOPHIE. Zij gaat in VOORBURG wonen. Daar komt LÉONTINE ook vandaan. Ik heb haar gisteren nog op de hoogte gebracht van mijn geboekte vlucht met VUELING AIRLINES op 24 JULI 2010. WILLEM II is niet gelukkig met de nieuwe Grondwet van THORBECKE. THORBECKE stelt de koning voor de keus: Accoord gaan met de CONSTITUTIONELE PARLEMENTAIRE MONARCHIE of aftreden. Die staatsvorm blijf ik trouw in de BENELUX, SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK. THORBECKE is uitermate overtuigend. WILLEM II geeft zijn zoon een enorme bofetada. Zij hebben 24 uur gekregen en WILLEM III gebruikt daarbij de geëikte uitdrukking van LEO DE VRIES. KONINGIN ANNA PAVLOVNA wil het nieuwjaarsfeest vervroegen, zoals de kerst ook vroeg is gevallen in 1998. Het volk verzet zich tegen de Oranjes en WILLEM II heeft geen andere keus dan de nieuwe Grondwet te ondertekenen. De CONSTITUTIONELE PARLEMENTAIRE MONARCHIE wordt door THORBECKE ook aangeduid met CONSTITUTIONELE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE. Hiermee heeft hij deze staatsvorm ook geschikt gemaakt voor landen zonder staatshoofd. En toen kwam diezelfde week nog die beruchte vervroegde oudejaarsavond. PRINSES MARIANNE ligt ernstig ziek met waterpokken in bed. Tijdens het hofbal in aanwezigheid van KONING LEOPOLD van BELGIË veroorzaakt PRINSES MARIANNE grote opschudding door zich met haar besmettelijke ziekte tussen de gasten te begeven. Zij reageert niet op de gebiedende wijs en besmet vele leden van de familie en de hofhouding. Zij heeft meer dan duizend mensen besmet. Een ernstige zaak. Ik vraag mij af of MIJN GROTE LIEFDE ook ziek was op 24 NOVEMBER 1998. Het gedrag van de latere WILLEM III is niet om over naar huis te schrijven. Door deze beelden is de MONARCHIE ernstig geschaad. In 1849 gaat WILLEM II op bezoek naar zijn oude vriend, de bisschop van Tilburg. Vandaar dat die stad nog een voetbalclub heeft met die naam. Bij het bezichtigen van de iconen in de kerk op een stellage valt de koning te pletter en sterft ter plaatse op 17 maart 1849. Ik wens jou een GEZEGEND PAASFEEST. Bijgevoegd CD 2010401www.cervantes.nu

5 APRIL 2010: PULCHRI