ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012

WAARDE VRIENDEN EN COLLEGAE

Vandaag gaat de aandacht op deze website uit naar CORRESPONDENTIE MET ADVOCAAT EN PROCUREUR MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK. In het bijzonder naar 1 MAART 2000 SLUITSTUK TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL en 11 MAART 2003 THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL. Gisteravond heb ik bezoeken afgelegd aan DE BARON Z'N VRIENDIN, EL OPEN ARMS en bar CHESSA. Op het terras van laatstgenoemde bar had ik onder meer een gesprek met een man uit Zweden over de foto die ik van zijn koning CARL GUSTAV heb gemaakt tijdens de WORLD JAMBOREE in DRONTEN op 2 augustus 1995

en mijn ontmoeting met zijn zoon CARL PHILIP als beschreven in 22 JULI 2000 NACHT VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 1724 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 10027 URLs 6.

11. 27 SEPTEMBER 2000 HEYDENS KARWEI 12. DINSDAG 10 MEI 2011 BEZOEK AAN DR SERGIO TORREGROSA CASAÑAS 20.

Ik stel vast dat ik terzake 25 jaar geheimhouding heb betracht en - voor zover menselijkerwijs mogelijk - altijd mijn afspraken ben nagekomen. Dat geldt ook jegens mijn collega's van DE BAAK. Maar het geeft wel aan hoe mijn bedrijf werd leeggezogen als MELKKOE.

MAANDAG 3 SEPTEMBER 2012 DE KOFFER EN DE KLUIS