9 juli 1998. Betreft: VAN MIERLO Kenmerk: JH/PO980709. Beste Peter, Mijn voorspelling is weer uitgekomen. Nederland gaat zaterdag naar Parijs. De finale hebben de voetballers dus niet gehaald. Die is dus voor óns elftal bestemd. Bij de term 'bakens verzetten' denk ik automatisch aan de Baak. Ik adviseer jou met klem enige 'herscholing' te overwegen in NOORDWIJK. Het Advanced Leadership Program lijkt mij het meest voor jou geschikt (bijlage). De kosten bedragen 1.915,- Euro exclusief BTW. Hierdoor ga je in salaris even achteruit maar reculer pour mieux sauter is voor jou ook een gevleugeld woord. Wanneer je dit programma volgt kun je ook automatisch lid worden van de Baak-kring. Wellicht kun je mij hierbij vervangen voor het geval ik in Spanje vertoef. Gisteren heb ik namelijk een goed bod op mijn appartement gehad. Dit houd in dat ik Utrecht per 1 september moet verlaten. Ik neem echter wel deel aan het programma De Starter van het jaar 1998 van de Baak. Zodra ik verhuis dient iemand dat over te nemen, tenzij de directie van de Baak mij de mogelijkheid biedt vanaf 1 september enige tijd van hun bungalow gebruik te maken om de business mede van de grond te krijgen. Ook een huwelijk met Liesbeth neem ik serieus in overweging als dat tot de mogelijkheden behoort. Maar daar zijn twee partijen voor nodig. Van de hotelmanager van de Baak heb ik vernomen dat het mogelijk is. Ik heb mij echter niet met haar privézaken beziggehouden. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als het kan. Ik kon immers goed met haar overweg in de tijd dat wij samenwerkten. Een zakelijk 'huwelijk' is al een absolute realiteit, aangezien er vanuit de holding exact hetzelfde programma kan worden opgestart als de Baak doet, maar dan gericht op alle Spaanstalige landen. Dat terrein ligt thans volledig braak en ik heb stevige commitments dienaangaande met de Baakdirectie. Van belang is daartoe dat de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk wordt geïnstalleerd. Daarin ken ik jou een belangrijke verantwoordelijkheid toe die je zeker aankunt. Gisteren is immers het ideale elftal gecompleteerd. Het ziet er naar mijn idee alsvolgt uit.

* * * * *
FW SF HW HAFMO AV
* * *
HS PO PJ
* *
FC ST
*
CS

Met 'HAFMO' duid ik op Hans van Mierlo. Gisteren is bekend geworden dat hij de actieve politiek gaat verlaten. Ik heb hem echter verzocht nog een samenwerkingsverdrag rond te maken met de Spaanse overheid. Dat kan hij nu het beste doen als lid van mijn Raad van Bestuur. Ik verzoek jou hiermee daartoe met hem in contact te treden en hem te overtuigen. Mijn bedrijf is al bij zijn opvolger Thom de Graaf bekend, zoals je kunt opmaken uit bijgaande brief van 19 juni jongstleden.

Zoals je ziet staat Thom positief tegenover mijn initiatief en Hans van Mierlo heeft te kennen gegeven hem niet meer voor de voeten te willen lopen als oprichter van de partij. Dit geheel in overeenstemming met Thom de Graafs idee niet in te gaan om twee D66-ers af te vaardigen in de stichting. Van Mierlo is dus nu gerechtigd om in de holding te stappen. Er ligt daar dus een belangrijke rol voor hem weggelegd. Mijn reactie aan Thom de Graaf heb ik opgenomen in mijn brief van 21 juni aan jou met de titel 'Summertime'. Ik denk daarbij aan een lunch in het Wilhelminaparkrestaurant dat voorheen door Joop Kolk was overgenomen. Ik heb begrepen dat Joop met gezondheidsproblemen kampt en het restaurant van de hand heeft gedaan. Nochtans lijkt het mij een geschikte plaats om daar te lunchen met Hans Wijers. Hans woont daar namelijk. Uiteraard is het ook zinvol om Hans van Mierlo uit te nodigen. Aangaande de tegenprestatie heb ik afgelopen maandag de volgende brief aan onze advocaat gezonden Vordering. Juridisch gezien schat ik mijn positie ijzersterk en het zou gek moeten lopen als wij een dergelijk proces of kort geding niet zouden winnen. Er zijn tal van getuigen die mijn verhaal kunnen bevestigen. Onder meer het personeel van de Baak. Diana heeft mij al vanaf 28 augustus 1996 'My first engagement after my divorce' genoemd. Dit heeft zij nog op 8 oktober 1996 verklaard in The London Lighthouse, tijdens een bezoek aan dat Londense ziekenhuis. Zij had toen juist mijn eerste uitgebreide brief ontvangen. Al mijn brieven die ik in januari in jouw brievenbus heb gedeponeerd heb ik aangetekend verzonden of per EMS-koeriersdienst.

Het was absoluut onmogelijk dat Diana een relatie zou aangaan met Dodi Al Fayed. Daartoe hadden wij onderling al te grote commitments. De heren Al Fayed junior en senior zijn dus verantwoordelijk voor het overlijden van mijn Engelse partner en de schade kan zonder meer worden bepaald op een bedrag met acht nullen. Dat geld hebben we wel nodig om mannen als Hans Wijers en Hans van Mierlo te kunnen betalen. Van Mierlo zal ongetwijfeld mijn verhaal kunnen bevestigen. Hij heeft mij namelijk in contact gebracht met onze ambassadeur in BRUSSEL, Jonkheer Röell. Een alleraardigste man. Ik heb hem bezocht op 6 november 1996 in de tijd dat mijn relatie met Diana groeiende was. Ik heb haar op die dag tot Queen of Hearts benoemd. Dat is op KENSINGTON PALACE bekend. Bij Christie's King Street (achter St. James's Palace) heb ik clientnummer 361106. 36 duidt op Diana's leeftijd ten tijde van ons geplande huwelijk en 1106 op de betreffende datum 6 november.

Ook Lord Balfour van Christie's is van mijn toenmalige relatie met Diana op de hoogte. Hij was verantwoordelijk voor de veiling van haar jurken. De bestemming van de opbrengsten van deze veiling staat vermoedelijk in het testament dat zij in december 1996 heeft laten opmaken. Mijn horoscoop zegt vandaag onder meer: 'Doe niet mee aan buurtroddels'. Deze informatie verstrek ik je echter wel, gezien het feit dat het belangrijk is in jouw contacten met de rest van het elftal. Juridische actie heeft thans voor mij de hoogste prioriteit. In dat verband kan ik je melden dat ik al een stevige correspondentie met de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid achter de rug heb. Ik heb die advocaat op alle punten geklopt. Bijgaand ontvang je ook het voorblad van het orgaan van 'Levende Talen', gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. Dit geeft aan dat ons bedrijf ook door die vereniging is erkend. Dat geldt ook voor de Vereniging Spaans op School. Het is van belang dat Hans van Mierlo daar óók van op de hoogte is. Op dus naar de finale. Ik vertrouw erop dat je die zaak snel rond hebt. Met hartelijke groet. Bijlagen: Pagina 58 Overzicht 1998/99 de Baak m.b.t. Advanced Leadership Program; Brief van de fractievoorzitter van D66 d.d. 19-06-1998; Voorblad 'Levende Talen gericht aan J.L. Van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux.

11 JULI 1998 POPPETJES TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF