11 juli 1998. Betreft: POPPETJES Kenmerk: JH/PO980711. Beste Peter, De tijd van het invullen van de 'poppetjes' is thans aangebroken. De sterren van de zee zijn hierbij wederom mijn richtlijn. Er wordt nogal wat gewisseld van stemmingen op dit moment. Zo lees ik vandaag in de Telegraaf Paars pluche of naar huis? De vraag is nog maar wat hier met paars wordt bedoeld. Ik ben immers van mening dat het enige effectieve paars op het gebied van besluitvorming hier thans (13.40) achter de tekstverwerker zit te typen voor zijn Manager Benelux. Besluitvorming vanuit de holding is immers veel effectiever voor een bestuurder, dan vanuit een ministerszetel. Onze bestuurders zijn immers slechts verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ministers aan een heel volk, dat nogal kritisch is. Onze bewindslieden zullen in de toekomst ook meer gaan verdienen dan de huidige ministers en staatssecretarissen. Nu willen ze zelfs Tineke Netelenbos naar huis sturen. En het gaat zo goed tussen Tineke en ondergetekende sinds het laatste Taalcongres in Amsterdam.

Ik zie wel dat Ivo Opstelten in aanmerking komt om Minister van Binnenlandse Zaken te worden. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Hij heeft mijn beleidsplan immers ook bestudeerd en vanuit Den Haag kan hij de zaken dan goed onder controle houden om te voorkomen dat zich nog elementen met onze Business gaan bezighouden die ik liever buiten de deur houd. Ik heb immers in het verleden al veel te veel gastvrijheid geschonken aan lieden die mijn vertrouwen ernstig hebben beschaamd en er misbruik van hebben gemaakt. Ik zie ook nog een artikel over de Prins van Lignac met de uitspraak 'Sinds ik prins ben is het leven interessanter'. Hij heeft dezelfde titel als ondergetekende. Mijn titel dient echter nog te worden goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel, maar op BUCKINGHAM PALACE ben ik al als Prince of Europe geaccepteerd. Het dient alleen nog schriftelijk te worden bevestigd. Maar dat zal niet meer zo lang op zich laten wachten, denk ik. Ik bereid mij thans reeds voor op de feestelijkheden dienaangaande. Ik stel overigens vast dat de Prins van Lignac geen nazaten heeft en hij binnenkort 80 jaar gaat worden. Dat is een leeftijd waarop hij serieus moet gaan nadenken over een testament. Enige tijd geleden is hij nog in New York op stap geweest met Willibrord Frequin. Wellicht heeft hij daar ook de Donna Karan Store bezocht, waar mijn verloofde nog haar paarse petje had gekocht met het opschrift '492' (april '92'). Wellicht stel je het op prijs van mij te vernemen wat mij op 18 april vorig jaar is overkomen in Londen, 12 dagen voordat ik je uit de Eurostar heb gebeld onderweg naar Parijs. Ik heb het gisteren nog opgenomen in mijn brief aan mijn huidige partner in Noordwijk. Ik citeer:

"Het gaat dus goed met 'onze' kinderen. William was gisteren uitgebreid onderwerp van gesprek alsmede de contacten die ik aangaande zijn opvoeding met ETON COLLEGE had gelegd. Wederom heb ik grote waardering voor King William. Afgaande op dit bericht heeft hij immers zélf het initiatief genomen om een groot taboe te doorbreken. Daar is veel moed voor nodig. Zeker op zijn leeftijd. Het artikel herinnert mij aan die bewuste 18de april vorig jaar, toen ik een brief kwam afgeven voor Williams moeder.

Het paleis lag er totaal verloren bij. Je kon er een kanon afschieten. Zelfs alle paleiswachten waren aan de zuidzijde - The Mall - weggehaald. Toevallig trof ik aan the northern gate nog een 'constable'. "I've come to deliver a letter for Princess Diana", vertelde ik hem. "She does'nt live here anymore, Sir!" was zijn antwoord. "But She's got her office here" was mijn antwoord. "No Sir, She has'nt got Her office here anymore Sir! That has been told to you yesterday!". "No that is not true sir, otherwise I would not have come. So I have to deliver the letter at KENSINGTON PALACE!". "No Sir. You can post it by Royal Mail!". "Thank you very much indeed, sir. I will." Ik ben toen naar het dichtstbijgelegen postkantoor gegaan in Lower Regent Street en daar aan het loket verteld: "I've come to solve a problem. Would you please be so kind to deliver this letter at KP? Registered please!". Dat is dus gebeurd. Ik beschik nog over het receipt (bijgevoegd).

Zoals je ziet was de 'Guaranteed delivery date' 21/4/97. De datum 22 april 1997 voor the changing of the guards was dus goed gekozen. Wel jammer dat zich zo veel Egyptenaren met mijn zaken bezig hielden in 'The Prince of Wales'.

Al bij al kan het PR-circus nu op gang komen rond mijn overname van Harrods.

Mohammed heeft immers geen 'poot' om op te staan. Geef dus maar een kopietje aan onze advocaat en uiteraard aan Paul Riegen in verband met mijn starterspakket dat ik nog niet heb ontvangen, hoewel de rekening al is betaald. Ik heb nog veel meer van dit soort aangetekende brieven. Maar dit is wel de leukste. Vooral die brochure van Harry heeft het goed gedaan. Ik hoop dat William nog even bij Lord Balfour is binnen gelopen voor 'Uncle John' in verband met de opbrengst van de jurken. Ik heb nu eenmaal mijn hoop op hem gevestigd. Wat mij betreft mag je t.z.t. ook mijn enveloppen bij Christie's ter veiling aanbieden. Dan kunnen we tenminste die stoel betalen in de vestiging te Amsterdam en ook die mooie ring uit Scheveningen. Mijn boek zal daar ook wel een keer worden geveild. Het is immers één van de belangrijkste Canterbury Tales uit onze wereldgeschiedenis.

Ik heb overigens nog steeds geen uitnodiging ontvangen voor Charles' vijftigste verjaardag in WINDSOR CASTLE. Daar reken ik echter wel op. Ik heb hem immers van een flink probleem verlost. Alleen triest dat mijn verloofde daarbij om het leven is gekomen. Ik hoop dat hij dienaangaande thans verantwoordelijkheid neemt in mijn richting. Ik moet immers nog contact opnemen met iemand van British Airways in verband met de temping agency op Heathrow. Hij is op WINDSOR CASTLE bekend. Daartoe haal ik mijn dagboek aan van 19 augustus vorig jaar.

"Today was the day at WINDSOR CASTLE. We were guided around by Mrs Trudy Molhuizen.

In Saint George's Chapel I prayed for you for a while. Mrs Molhuizen knew a lot about the Garter. She told the story of King Edward III and how the order was founded by him. Before entering the State Rooms I left my luggage to a lady called 'Marjory' and showed her the certificate of incorporation of our limited (if you accept). She was very enthusiastic and advised me to speak with Mr Daniel Cooke of British Airways "

Het lijkt mij dus goed dat Abraham van Leeuwen de Nederlandse Gouden Driehoek in zijn testament zet. Willibrord Frequin kan je daarbij helpen. Ik heb hem op 28 november vorig jaar nog gesproken tijdens het 'Concert for Life' in de Pieterskerk in Leiden.

Prins Charles had daaraan - zonder mijn toestemming - de naam van Diana verbonden. Dat wil ik hem wel vergeven voor een keer. Ik ben immers vergevingsgezind, zoals je weet. Zodra Al Fayed zijn verplichtingen is nagekomen uiteraard. Wat mijn beoogde financieel-economisch directeur betreft kan ik je melden dat ik donderdag bij hem langs ben gefietst en mijn Business Plan bij hem in de bus heb gedeponeerd met het volgende begeleidend schrijven: BUSINESS PLAN. 14.15 Terwijl een in dit pand rondwarende geest wederom mijn CD-speler heeft aangezet met de muziek van The Young TchaikowskY van The New London Chorale belde mevrouw Vermeulen mij op. Zij heeft tot september een nieuw adres. Ik heb haar van de ontwikkelingen in kennis gesteld en haar toegezegd er naar te streven vanaf september in Spanje te kunnen gaan opereren onder de voorwaarde dat dan de Business draait. Daarom heb ik TM gisteren ook de volgende brief gezonden: VERHUIZING. De heer Dick Schuring, (vermogend) eigenaar van een tankstation aan de Amsterdamse Straatweg heeft het appartement in Torremolinos voor mij gekocht en ik kan er ogenblikkelijk intrekken. Hij beschikt ook over mijn Letters to Diana, waarvan hij zeer onder de indruk blijkt te zijn. Moedig vooral anderen aan te investeren als capital investor in onze Business. Met deze informatie kun je nu weer aan het werk, maar geniet vooral van de Franse Weken, ook aangaande het voetbal. Dit weekend beleef ik dat in huiselijke kring. Bij mijn sectie Frans. Hartelijke groet. Ook aan Gerda. John Hyde.

13 JULI 1998 VIVE LA FRANCE