10 juli 1998. Betreft: CANTERBURY TALES Kenmerk: JH/LH980710. Beste Liesbeth, Donderdag 9 juli 1998, Het NRC meldt vandaag Vijftien mln voor Canterbury Tales. Alweer een financieringsbron. Ik heb immers ook nog een 'Canterbury Tale' van 1 augustus 1996. Het is wat recenter, maar ik denk dat dat verhaal meer waard is dan dat van Chaucer. Wat mij beteft mag Lord Balfour ook tot veiling van dat boek overgaan, tenzij Charles er waarde aan hecht om het in zijn museum tentoon te stellen.

Vrijdag 10 juli 1998. Aansluitend op het bovenstaande lees ik vandaag in de Telegraaf Minnares Charles maakt kennis met prins William. Het gaat dus goed met 'onze' kinderen. William was gisteren uitgebreid onderwerp van gesprek alsmede de contacten die ik aangaande zijn opvoeding met ETON COLLEGE had gelegd. Wederom heb ik grote waardering voor King William. Afgaande op dit bericht heeft hij immers zélf het initiatief genomen om een groot taboe te doorbreken. Daar is veel moed voor nodig. Zeker op zijn leeftijd. Het artikel herinnert mij aan die bewuste 18de april vorig jaar, toen ik een brief kwam afgeven voor Williams moeder. Het paleis lag er totaal verloren bij. Je kon er een kanon afschieten. Zelfs alle paleiswachten waren aan de zuidzijde - The Mall - weggehaald. Toevallig trof ik aan the northern gate nog een 'constable'. "I've come to deliver a letter for Princess Diana", vertelde ik hem. "She does'nt live here anymore, Sir!" was zijn antwoord. "But She's got her office here" was mijn antwoord. "No Sir, She has'nt got Her office here anymore Sir! That has been told to you yesterday!". "No that is not true sir, otherwise I would not have come. So I have to deliver the letter at KENSINGTON PALACE!". "No Sir. You can post it by Royal Mail!". "Thank you very much indeed, sir. I will." Ik ben toen naar het dichtstbijgelegen postkantoor gegaan in Lower Regent Street en daar aan het loket verteld: "I've come to solve a problem. Would you please be so kind to deliver this letter at KP? Registered please!". Dat is dus gebeurd. Ik beschik nog over het receipt (bijgevoegd).

Zoals je ziet was de 'Guaranteed delivery date' 21/4/97. De datum 22 april 1997 voor the changing of the guards was dus goed gekozen. Wel jammer dat zich zo veel Egyptenaren met mijn zaken bezig hielden in 'The Prince of Wales'.

Al bij al kan het PR-circus nu op gang komen rond mijn overname van Harrods.

Mohamed heeft immers geen 'poot' om op te staan. Geef dus maar een kopietje aan onze advocaat en uiteraard aan Paul Riegen in verband met mijn starterspakket dat ik nog niet heb ontvangen, hoewel de rekening al is betaald. Ik heb nog veel meer van dit soort aangetekende brieven. Maar dit is wel de leukste. Vooral die brochure van Harry heeft het goed gedaan. Ik hoop dat William nog even bij Lord Balfour is binnen gelopen voor 'Uncle John' in verband met de opbrengst van de jurken. Ik heb nu eenmaal mijn hoop op hem gevestigd. Wat mij betreft mag je t.z.t. ook mijn enveloppen bij Christie's ter veiling aanbieden. Dan kunnen we tenminste die stoel betalen in de vestiging te Amsterdam en ook die mooie ring uit Scheveningen. Mijn boek zal daar ook wel een keer worden geveild. Het is immers één van de belangrijkste Canterbury Tales uit onze wereldgeschiedenis.

Ik heb overigens nog steeds geen uitnodiging ontvangen voor Charles' vijftigste verjaardag in WINDSOR CASTLE. Daar reken ik echter wel op. Ik heb hem immers van een flink probleem verlost. Alleen triest dat mijn verloofde daarbij om het leven is gekomen. Ik hoop dat hij dienaangaande thans verantwoordelijkheid neemt in mijn richting. Ik moet immers nog contact opnemen met iemand van British Airways in verband met de temping agency'op Heathrow. Hij is op WINDSOR CASTLE bekend. Daartoe haal ik mijn dagboek aan van 19 augustus vorig jaar.

"Today was the day at WINDSOR CASTLE. We were guided around by Mrs Trudy Molhuizen.

In Saint George's Chapel I prayed for you for a while. Mrs Molhuizen knew a lot about the Garter. She told the story of King Edward III and how the order was founded by him. Before entering the State Rooms I left my luggage to a lady called 'Marjory' and showed her the certificate of incorporation of our limited (if you accept). She was very enthusiastic and advised me to speak with Mr Daniel Cooke of British Airways to tell him my story. At 12.10 we went to Frogmore House. We visited the room of Queen Mary, the Black Museum, the Green Pavilion (green and red), the Charlotte and Victoria closet, the colonnade. I got in touch with your family: Queen Alexandra, Queen Mary, the Duchess of Kent, mother of Queen Victoria, King George III, King Leopold I of Saxe-Coburg-Gotha, first king of Belgium. I was informed that Mrs Hamilton is the curator/caretaker of this house and Queen Elizabeth had here her birthday-dinner last year."

Het betreft dus de heer Daniel Cook. Charles zal hem wel weten te vinden. Ik ga er dus van uit dat hij thans ook een bijdrage levert aan mijn Business Plan. Dit verhaal kan wel van pas komen in de verkoop of public-relations-sector. Bij het grote huishoudelijke apparaat denk ik aan de Concorde op Heathrow. Die zullen We in de toekomst ook wel nodig hebben als we naar Amerika moeten. Ze kunnen daar immers niet van ons verwachten dat wij meer dan twaalf uur in een vliegtuig gaan zitten, zoals Andrew Cunanan, toen hij vorig jaar rond deze tijd hals over kop van Utrecht naar Miami is teruggevlogen, nadat Winnie in actie was gekomen. Daarbij denk ik ogenblikkelijk aan Ruud. Een Belgische vrouw uit Zoerzel is immers gisteren wegens 'stalking' tot drie dagen gevangenisstraf veroordeeld. Maar goed dat Ruud dat verschijnsel heeft aangepakt. Ik heb namelijk zeer goede herinneringen aan dat Belgische dorp. Daar had ik een drukker die voor een fractie van de Nederlandse prijzen mijn brochures drukte. En ik kreeg er nog lekker eten bij ook. Daar werd ik als een Vorst behandeld. In feite zou ik daar weer eens een keer naar toe moeten, samen met Prins Filip. Maar ik kan niet overal tegelijk zijn en laat dat maar liever over aan onze Manager Benelux. Ruud kwam gisteren ook ter sprake tijdens mijn onderhoud met Harry en Maria. Maria is een kunstenaresse en was zeer gecharmeerd door jullie boekje. Ook van het voorwoord van jou en Harry. Zij miste echter de naam van Ruud in dat boek. Ik heb haar daarom uitgelegd dat Ruud alleen voor het geld verantwoordelijk is bij de Baak, als financieel directeur. Maar ik denk wel dat hij zijn best gaat doen om op z'n best met jou te gaan samenwerken. Zeker nu er een feestelijk samenzijn dient te worden georganiseerd. Daar kan Ruud thans wel wat geld voor uittrekken. We hebben samen al genoeg bezuinigd en ons poldermodel is inmiddels wereldwijd beroemd geworden.

Daar mag financieel wel iets tegenover staan. Vooral als het feest op de Engelenburg wordt gehouden. Dat zal de heer De Lange zeer op prijs stellen. Hij verwacht immers dat daar binnenkort nogal wat conferenties worden georganiseerd door Ons Bedrijf en ik heb weer wat behoefte aan een Engeltjipipi. Het feestelijk samenzijn kan uiteraard ook voorafgegaan worden door een maaltijd in het CARLTON BEACH HOTEL in het kader van de Franse Weken. Eén van die veranderingen betreft mijn 'zaakwaarnemer'. Ik heb hem vandaag de volgende brief gezonden: VERHUIZING Vanavond komt De Optimist op bezoek. Ik zal hem deze brief voorlezen, want half augustus heeft hij in Willingen een ontmoeting met Ron en Toby Hale en Jerry en Cherry Meadows. Je weet wel, die dames in hun rode en gele japonnen uit Amerika.

Daar moeten wij immers ook nog naar toe. Vandaar dit verhaal over de Concorde. Sterkte met de voorbereidingen voor Het Feest. Hartelijke groet. Bijlage: Kopie brief d.d. 18-04-1997 aan Lady D.F. Spencer

11 JULI 1998 LIEFDE IS DE REKENING BETALEN ALS HIJ BLUT IS