13 juli 1998. Betreft: VIVE LA FRANCE Kenmerk: JH/PO980713. Beste Peter, Na mijn terugkeer uit Nijmegen hier op Hoog Catharijne viel plotseling mijn oog op het boulevardblad nr 98/29 Weekend met mijn overleden partner op de voorpagina en een opschrift met gele letters 'DIANA IS VERMOORD!' 10 MYSTERIES DIE ZIJN GELIJK BEWIJZEN..." Dit schokkende bericht is voor mij aanleiding om de algehele tekst van het bijbehorende artikel in deze brief op te nemen van blz. 6, 7 en 8 van dit blad.

Op de eerste vraag kan ik een antwoord geven. Naar de antwoorden op de overige vragen ben ik uiteraard zeer benieuwd. Ik ondersteun de heer Al Fayed bij het onderzoek naar de opheldering van deze vragen, aangezien ik hem verantwoordelijk heb gesteld voor het ongeluk van mijn prinses. Mijn claim blijft evenwel onverkort gehandhaafd.

1. Waarom duurde het een uur en veertig minuten voordat de prinses naar het ziekenhuis werd gebracht? Bijgaand zend ik je ook een fotocollage van de betreffende pagina 8. Hierop is Diana afgebeeld in een jurk met dezelfde kleur als van de auto die ik op eerste kerstdag vorig jaar heb gehuurd bij een autoverhuurbedrijf op de hoek van Park Lane en Hyde Park.

Dus bij Di en Dodi 'op de hoek' zogezegd. Ik kreeg deze spiksplinternieuwe auto mee (00000 miles op de teller). De auto heeft kenteken nummer R140 CRO. Dat betekent voor mij Royal 14.0 CROwn.

Di en ik werkten met gecodeerde berichten, zoals je weet. Aangezien wij conform mijn voorstel op 28.9 in het huwelijk zouden zijn getreden, kwam derhalve het getal 28 (14 + 14) voortdurend in onze communicatieboodschappen terug. Nadat ik Diana ten gevolge van het tragische ongeval in Parijs ben kwijtgeraakt is het 'couple' Van der Heyden/Spencer dus gehalveerd. Vanaf dat moment was de code dus 14.0. ofwel 140 hetgeen correspondeert met 1.40: 1 uur en 40 minuten dus. De foto van mijn auto met kenteken R140 CRO is op 25 decmber 1997, 16.00 Greenwhich Time, gefotografeerd voor de ingang van Althorp Park, waar Diana begraven ligt.

Het was op dat moment helaas al te donker om haar graf te gaan bezoeken. Reden waarom ik aldaar een exemplaar van mijn Letters to Diana aan medewerkers van het landgoed heb verstrekt ten behoeve van Diana's broer Charles. Voorts kan ik ook een antwoord geven op enkele andere opmerkingen in het artikel. Er zal geen motief zijn geweest om Dodi te vermoorden. Er is slechts één voor de hand liggend motief: het huwelijk tussen Diana Spencer en John Van der Heyden moest koste wat kost worden voorkomen. Ik achtte het enige tijd geleden dus niet uitgesloten dat de heer Al Fayed zélf deel uitmaakte van het complot, aangezien hij berichten over een op handen zijnd huwelijk tussen Di en zijn zoon in de wereld heeft geholpen. Dit was echter volstrekt in strijd met de realiteit en berustte op fantasieën van hem en zijn zoon. Diana had in mijn visie uitsluitend een zakelijke verbintenis met zijn zoon voor ogen, aangezien ik haar dat had geadviseerd. Ik heb Tony Blair medeverantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van mijn beleidsplan en hij was derhalve ook medeverantwoordelijk voor de veiligheid van mijn partner. Ik weet waar zij met die helikopter naartoe zou zijn gegaan: Het voormalige familiekasteel van de Familie Van der Heyden, de Engelenburg te Brummen, waar wij onze eerste huwelijksnacht zouden doorbrengen op 28 september 1997.

Dat is mij daar bevestigd door de heer Ramon Soers, onze butler ter plaatse. Ik ben vanaf 1 augustus dagelijks beveiligd door de helicopter van het Landgoed. Ik sta je toe dit aan de heer Al Fayed te melden en daarbij te laten weten dat ik eraan hecht dat hij verklaart dat een voorgenomen huwelijk van Diana niet mogelijk was met zijn zoon, aangezien zij al een aanzoek had ontvangen van mijn zijde en ik daaromtrent commitments had met haar lijfwacht David Sharp. Wat Jacques Chirac betreft. Die loopt natuurlijk nu met zijn hoofd in de wolken nu zijn voetbalclub wereldkampioen is geworden.

Je mag hem feliciteren van mijn zijde. Ik heb die happening gisteren en vannacht met veel belangstelling gevolgd. Het leek de Franse Revolutie wel. Wij hebben sinds Napoleons tijd - toen Graaf Karel van der Heyden nog bij hem in de Senaat zat en Judocus Hendricus Antonius Adrianus Josephus Johannes van der Heyden van Baak tot Baron de l'Empire werd verheven - nimmermeer zo'n groot Frans familiefeest meegemaakt op de Champs Elysées. Ik kan me wel voorstellen dat Jacques nu met zijn hoofd in de wolken loopt. Dat is mij immers ook overkomen op koninginnendag vorig jaar. Hij had toen goed voor me gezorgd op het Gare du Nord.

Ik gun het hem dus van harte om gedurende de komende vier jaar weer dienst te kunnen doen als Empéreur du Monde. Het beeld sprak mij wel aan. Het is immers al eens vaker voorgekomen dat vrienden van mij de Marseillaise hebben aangeheven. Nu ben jíj aan de beurt op de Quatorze Juillet. Vive la France! Jean Lambert de la Bruyère. P.S. Ik mag aannemen dat Mohammed thans over de brug komt voor de Business, anders moet ik mij wenden tot mijn goede vrienden in de 'States' (zie bijlage).

Bijlagen: Kleurenkopie pagina 7 van Weekend 98/29 - 15 juli 1998, met foto d.d. 25-12-97, 16.00 uur te Althorp; Collage kleurenfoto met Jerry & Cherrie Meadows, Ron & Toby Hale (USA) en 'John Hyde'.

P.S. II Morgen ga ik naar Kaag en Abbenes, voor een rondvaart en wellicht ook even Vissen.

17 JULI 1998 EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER IN DE FRANSE TAAL