12 februari 1992 - De tekst van deze brief is in handen van mijn collega Liesbeth Halbertsma.

27 FEBRUARI 1992 ZAKEN OP EEN RIJ