Español English

2.3.2 Bestuur en directie
Het bestuur van de foundation wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers uit respectievelijk Groot-Britannië, Nederland, België, Luxemburg en Spanje en doet aanbevelingen aan de leiding van het bedrijf. De hoofdverantwoordelijkheid over de organisatie i
s - van 18 april tot en met 31 augustus 1997 - in Britse handen geweest.

De verantwoordelijkheid voor de Benelux berust momenteel tot nader order bij de Manager Benelux. In verband met een ingrijpend herstelproces na het overlijden van zijn Britse partner heeft hij deze taken gedelegeerd aan een goede Collega.

COLLEGE VAN ADVIES