Español English

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

5.5 MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS
De marktcommunicatie wordt vanuit Cervantes Public Relations B.V. vastgelegd in een in overleg met de divisiemanagers op te stellen PR-plan. Het communicatiemedium van de organisatie wordt het maandblad
CERVANTES waarin alle ontwikkelingen rond de Nederlands-Spaanse betrekkingen een plaats krijgen. Cervantes Holding Ltd draagt op deze wijze zorg voor de general exposure alsmede voor aankondigingen in overige relevante PR-organen. Het PR-bureau zou eveneens - als afzonderlijk project, in samenwerking met de Valkhofvereniging te Nijmegen - worden betrokken bij de organisatie van een Spaans staatsbezoek aan Nijmegen in 2000 ter gelegenheid van de herdenkingen rond de keizerskroning van Karel de Grote op 25 december 800 en de heropening van de Valkhofburcht. Dit heeft ten gevolge van de gebeurtenissen op 31 augustus 1997 in Parijs echter niet plaatsgevonden
In het PR-plan zullen tevens de lijnen worden uitgezet op welke wijze en door wie de directe verkoopgesprekken met directies en personeelsmanagers van met Spaanstalige landen contacten onderhoudende bedrijven en instellingen worden gevoerd. Hispanisten met een ondernemende, commerciële attitude worden bij het account-management ingezet.

Communicatieboodschap: Spaans leert u in Nederland, België , Engeland ,Wales, Schotland en Spanje bij Cervantes!

Cervantes Public Relations legt een mediabestand aan:
Te beginnen met: O&O (Ontwikkeling & Opleiding), De Onderneming (en andere organen van werkgeversverenigingen), het orgaan van de Stichting Promotie Talen, Vetron-vademecum, Management Team, The Lion, Viva España, ¡TEMPERAMENT! en ESPECIAL. Viva España en ¡TEMPERAMENT! zijn op 23 mei 2009 verenigd in de SPANJE MEDIA GROEP. Deze media kunnen aan het maandblad
CERVANTES hun bijdrage leveren. Het vooralsnog illegale Spaanse Instituto Cervantes heeft inmiddels een orgaan onder deze naam uitgebracht. De redactie van dit blad dient dus te worden uitgebreid met medewerkers van Cervantes Public Relations (in meerderheid). Dit PR-plan kan in samenwerking met de projectgroep Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven (C. van Esch/M. Steenmeijer) en het Transferbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen gestalte worden gegeven, alsmede met het bureau Botter en Keyzer te Enschede en 's-Gravenhage. Hierin worden de voor de desbetreffende doelgroep bestemde activiteiten aangekondigd. Teneinde naamsbekendheid te verwerven zal van alle free-publicity-kanalen gebruik worden gemaakt. Onderlinge communicatie tussen de verschillende participerende instituten vindt hoofdzakelijk plaats via het World Wide Web.

FINANCIËLE PARAGRAAF