Datum: Maandag 3 januari 2005 Betreft: OVER DE BRUG KOMEN Kenmerk: 20050103JHFB

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Fer, Weer even terug in Nijmegen. De beste wensen voor het jaar 2005. Traditiegetrouw kijk ik dagelijks even naar de horoscoop van Liesbeth (maagd) en mij (schorpioen). Daarom breng ik je graag op de hoogte van de feedback op mijn website van vandaag.

Top 14 van 14 zoekopdrachten
1. alcalá de henares
Dit is de geboorteplaats van
Miguel de Cervantes. Op 24 juli 2003 heb ik daar in de aula van de faculteit rechten mijn op hierboven op plaats 52 vermelde lezing over de relatie tussen Heydanus, Erasmus en Cervantes gehouden. Op advies van de heer Philip Homer, economic development manager van Stratford-upon-Avon, met wie ik op 28 april 1997 een gesprek terzake heb gevoerd tussen vier muren in de plaatselijke District Council. In Alcalá heb ik vanzelfsprekend enige nadruk gelegd op het belang van het oudste riddergeslacht van West-Europa uit de oudste stad van Nederland.

2. old bailey in londen
Dit verwijst vanzelfsprekend naar het proces van Paul Burrell in Londen
en de verrassende wending die zijn proces heeft genomen, nadat het duidelijk werd dat de heer Burrell van Prinses Diana opdracht moet hebben gekregen om haar bezittingen veilig te stellen voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

3. artikelen onderwijs
Dit is vandaag nieuw. Ik weet nog niet in welke artikelen mijn naam inmiddels is vermeld. Vanaf mijn eerste contacten met voormalig staatssecretaris
Tineke Netelenbos heb ik gepleit voor de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Dat estafettestokje dient natuurlijk te worden doorgegeven ingeval dat nog niet is gebeurd. Al mijn brieven aan het departement van onderwijs zijn te lezen vanaf BeleidsplanCervantes/01217OCW. Ik ben als Instituto Cervantes Benelux in samenspraak met de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) ook pleitbezorger voor een permanente afdeling Spaans op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit mede ter bescherming van de rechtspositie van afgestudeerde Nederlandstalige hispanisten. Mijn contactpersoon is mijn collega Marjo Eurlings uit Houten. Eén van mijn eerste FSI-docenten.

4. bekende nijmegenaren
Het is mij niet bekend of ik al als zodanig bekend sta. De opmerking van Burgemeester Guusje ter Horst
zaterdagmiddag: "Leuk dat U er bij bent" geeft mij goede hoop als zodanig erkend te worden. Uiteindelijk ben ik vanaf 1947 tot en met 1979 direct met deze stad verbonden geweest. En ook daarna. Vooral het aspect 'veiligheid' heeft voor mij altijd voorop gestaan in de Keizer Karel Stad. In dat verband bevond Minister Rita Verdonk zich in goed gezelschap op nieuwjaarsdag. Ik beschouw het als een groot voorrecht geboren te zijn in de oudste stad van Nederland als klaarblijkelijk meest vooraanstaande lid van het oudste familiegeslacht van deze stad.

5. espinoy staten generaal
Mijn brieven BIJ DE VIJFDE MEI en EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO hebben een grote impact gehad in de
Staten-Generaal. Zo heb ik in februari 1996 nog een brief ontvangen met kenmerk SG96/U1, zoals vermeld in UW KENMERK SG96/U1. Ik ga ervan uit dat dit de eerste uitgaande brief is geweest van de Staten-Generaal in 1996. De term espinoy kan ik nog niet plaatsen. Het doet mij wel denken aan de Spaanse veldheer Espinosa die staat afgebeeld op het schilderij 'Las Lanzas' of 'De overgave van Breda' van de Spaanse schilder Velazquez, dat zich in het Prado bevindt. Op 28 april 1996 is hiervan ook nog een persiflage verschenen in 'La Gaceta de Salamanca' nadat ik José María Aznar aan de macht had gebracht.

6. financiering fasen van groei onderneming
Dit lijkt mij echt een zaak voor Liesbeth en Tjalling Halbertsma.

7. lady jane fellowes
Mijn genealogieprogramma beschrijft over deze indertijd beoogde schoonzus: Jane Spencer Lady , V Echtgen. Robert Fellowes Lord, M Occ. Private Secretary of H.R.M. Queen Elizabeth II Kinderen Laura, V (1981-). Hij heeft mij in december 1997 deze kaart gestuurd.

8. lyceumlaan ZEIST
De Lyceumlaan bevindt zich niet ver van de Boslaan in ZEIST. Indertijd was Rik Felderhof daar woonachtig. Bekend van de brieven DE STOEL, VILLA FELDERHOF (1), ADRESWIJZIGING en VILLA FELDERHOF (2).

9. lyon-amsterdam vuelos
Ik heb een zogenaamde Blue Plus-pas van de KLM, nummer KL 423 568 8132. Sinds mijn reis naar Moskou heb ik niet meer met de KLM gevlogen. Ze sturen mij nu regelmatig aanbiedingen in het Spaans. Zoals je weet ben ik niet gelukkig met de fusie met Air France. Zodra in Frankrijk de republiek is afgeschaft zijn ze wat mij betreft weer welkom in de holding. Ik blijf echter een voorstander van de oprichting van Cervantes Airlines conform de lijnen die ik in mijn beleidsplan heb geschetst.

10. moriscos
Dit is de Spaanse - oorspronkelijk moorse - bevolkingsgroep die zich in 1492 tot het christendom heeft 'bekeerd' zoals beschreven in mijn verslag uit Alicante d.d. 14 juni 1992. De dag waarop het boek
'Diana, Her true story' op de markt is verschenen van Andrew Morton. Mijn laatste faxbericht aan Andrew Morton heb ik verzonden op 30 augustus 1997 - My Company.

11. old cowboyhead
Hierbij denk ik vanzelfsprekend aan 'onze cowboy' in het Witte Huis. Hij vervult nog een prominente rol in mijn brief BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) aan onze collega Harry Starren

Aznar: "Tengo un gran problema. El Señor Van der Heyden
quiere que le pague un montón de dinero por los derechos en el
Benelux"

12. opsporing
Ik heb al heel wat verzoeken tot opsporing gedaan. Vooral bij de Utrechtse politiefunctionaris
Adrianus Kreuger. Ook zijn mijn faxberichten aan onze Minister van Justitie d.d 20 en 21 juli 1997 van zwaarwichtig belang.

13. plattenberg maarn
Vandaag nieuw binnengekomen. Mijn voormalige woonhuis aan de Plattenberg 2 in Maarn staat ook afgebeeld in brief YOUR LETTER OF 29TH APRIL aan de Britse architect en BBC-journalist Bill Holdsworth in Malden.

14. princess diana castle
Dit is een goede naam voor de te herbouwen Valkhofburcht. Nu men bij de naam
'Het Valkhof' direct denkt aan de naam van het museum op het Kelfkensbos geeft de naam 'Princess Diana Castle' een sterk onderscheidend karakter aan dit nieuwe kasteel. Ik heb dit zaterdagavond ook nog besproken met een echtpaar uit Beuningen. De heer en mevrouw Ten Hoove. Oorspronkelijk uit Groningen afkomstig. Ook werd ik getrakteerd door Tonny, een in Beuningen werkzame onderwijzeres, die oorspronkelijk afkomstig is uit Arnhem. Een vriendin van haar zou de rol kunnen vervullen die ik aan Vera Mann heb toegekend in brief PLICHTEN. Uiteindelijk heb ik in maart 1997 al met Fer Boshouwers op de Wellenkamp afgesproken dat ik met Diana in het nieuwe kasteel zou gaan wonen. Er is in Nijmegen een grote behoefte aan nieuw ondernemersschap. Een nieuwe zakelijkheid, gebaseerd op de waarden en normen en de daadwerkelijke geschiedenis van de oude keizerstad. De cultuur van geiten wollen sokken, ziekenhuizen en inrichtingen dient te worden doorbroken met Nieuw Elan en het besluit van de gemeenteraad d.d 12 juni 1996, zoals verwoord in VALKHOFBURCHT te blijven gerespecteerd. Zoals wij in Spanje kunnen genieten van de 'paradores nacionales' zal het nieuw te bouwen Princess Diana Castle aan de Waal moeten uitgroeien tot een 'parador internacional' met een wereldwijde uitstraling. Guusje heeft zaterdagavond elke Nijmegenaar opgeroepen iedereen te laten weten dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Ik heb daar op 24 juli 2003 een begin mee gemaakt in Alcalá de Henares. Nu is de rest van Nijmegen aan de beurt.
DAT IS OVER DE BRUG KOMEN Ik stel het op prijs hierover op korte termijn met jou van gedachten te wisselen. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN

8 JANUARI 2005 VENCEREMOS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN