KOSTENOVERZICHT 1993 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

 computerbenodigdheden

47,00

 contributies

 40,00

 Kamer van Koophandel

 122,00

 kantoorartikelen

 16,50

 Nauta Dutilh

2.180,68

 porti

97,00

reiskosten

9,00

 representatie

 21,00

 telefoonkosten

 577,83

 vakliteratuur

 140,00

 Van Aalst

 357,10

 Geboekt door Jan Bouwman

 9.205,07

 Totaal in guldens

12.813,18

 Totaal in euro's

 5.814,37