De secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX, De heer G.C.L.M. Peters, Zwanenveld 91-23 6538 SH NIJMEGEN Datum: Vrijdag 22 juli 2011 Betreft: Berichtgeving aan H. Morsink en E.H. Halbertsma Kenmerk: 20110722JHGP Beste Geert, Aansluitend aan mijn berichtgeving van 2 juli jongstleden ontvang je aangehecht afschriften van mijn brieven van vandaag inzake de vestiging van de STICHTING CERVANTES BENELUX en CERVANTES HOLDING in PALEIS SOESTDIJK aan mijn collega drs E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak Management Centrum VNO-NCW te Noordwijk en de heer H. Morsink, Adjudant-Generaal van Hare Majesteit de Koningin. Prettig weekend, John van der Heijden Stichting Cervantes Benelux Voorzitter CC DRS E.H. HALBERTSMA en H. MORSINK.