De heer Toon van der Ven Voorzitter Levende Talen De Lairessestraat 125-sous 1075 HH AMSTERDAM Datum: Woensdag 21 maart 2012 Betreft: WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN Mijn kenmerk: 20120320JHLT Lidnummer: 13289 Geachte heer Van der Ven/Beste Toon, Aansluitend aan mijn BEZOEKVERSLAG 17 JUNI 2011 met kenmerk 20110618JHLT heb ik het genoegen u hierbij te laten weten dat onze rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen in de BENELUX thans is verlengd tot 25 MAART 2022. Het bewijs van vernieuwing van de registratie bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom treft u aangehecht aan.

Dit maakt de uitvoering van mijn beleidsplan - als beschreven in aangehechte brief PIED-À-TERRE IN NIJMEGEN OPGEZEGD aan mijn voormalige collega en voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Managementcentrum DE BAAK, Drs E.H. Halbertsma ­ verder mogelijk. Uw uitnodiging voor de jaarvergadering en studiedag op ZATERDAG 24 MAART 2012 heb ik in dank ontvangen. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 24 maart in Utrecht JOHN VAN DER HEYDEN Voorzitter Stichting Cervantes Benelux Adres in Spanje: Roquedal 17, C704, E29620 Torremolinos CC De SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, het BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND en DRS E.H. HALBERTSMA.

ZATERDAG 28 MEI 2011 TERUGBLIK OP DE VIERING VAN HET HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN