Het Nederlandsche Muntenhuis T.a.v. de heer Erik Constapel Directeur Postbus 20520 1001 NM AMSTERDAM Datum: Donderdag 14 april 2011 Betreft: UW ZENDING 2-001-10-05 7320 Kenmerk: 20110414SCBNMH Geachte heer Constapel, Hierbij ontvangt u uw zwaar vergulde florijn Willem-Alexander en "zijn drie voorgangers Koning Willem I, II en III" retour en wel om twee redenen. a. U heeft van mij geen opdracht ontvangen tot levering van deze zending. b. Het besluit of PRINS WILLEM-ALEXANDER danwel PRINS CONSTANTIJN de nieuwe koning van Nederland wordt is naar mijn weten nog niet genomen door HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN STICHTING CERVANTES BENELUX VOORZITTER