Dinsdag 20 maart 2012 Betreft: BERICHTGEVING Kenmerk: 20120320JHGP Beste Geert, Aansluitend aan mijn berichtgeving van 22 JULI 2011 getiteld BERICHTGEVING AAN H. MORSINK EN E.H. HALBERTSMA met kenmerk 20110722JHGP ontvang je aangehecht afschriften van mijn brieven van vandaag. Hartelijke groet, John van der Heijden Stichting Cervantes Benelux Voorzitter CC De VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN, het BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND en DRS E.H. HALBERTSMA.