De secretaris/penningmeester van de STICHTING CERVANTES BENELUX, De heer G.C.L.M. Peters, Zwanenveld 91-23 6538 SH NIJMEGEN Datum: Vrijdag 11 juni 2010 Betreft: KENNISGEVING Kenmerk: 20100611JHGP Beste Geert, Aangehecht ontvang je afschrift van mijn brief getiteld PAARS d.d. 8 JUNI 2010 onder kenmerk 20100608JHMBP aan de demissionaire Minister-President van Nederland. De heer BALKENENDE heeft zich na ontvangst van dit schrijven MET ONMIDDELLIJKE INGANG uit de politiek teruggetrokken. Zijn verantwoordelijkheden als fractievoorzitter van het CDA en uitbetaling van FACTUUR 001 plus rente berusten thans bij demissionair MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MAXIME VERHAGEN. Ik streef naar een nieuwe PAARSE REGERING ­ die MIJN BELEIDSPLAN dient te ondersteunen - met ingang van 1 JULI 2010 als DEADLINE voor de huidige formatie. Een nieuwe doelstelling binnen mijn beleidskader wordt de organisatie van het WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL in de BENELUX in het jaar 2018. Een jaar nadat ik mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden zal hebben beëindigd. Op 9 november 2017 bereik ik immers de 70-jarige leeftijd. PRETTIG WEEKEND JOHN L. VAN DER HEYDEN

18 JUNI 2011 GESPREK MET DE VOORZITTER VAN LEVENDE TALEN