FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN De heer JAN-PETER BALKENENDE Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 8 JUNI 2010 Betreft: PAARS Kenmerk: 20100608JHMPB Nijmegen DINSDAG 8 JUNI 2010 Geachte Heer Balkenende, Tijdens mijn verblijf in Amsterdam las ik na mijn ontmoeting op zaterdag 5 JUNI 2010 met de Spaanse rechter BALTASAR GARZÓN op de DAM op de voorpagina van De Telegraaf: "Balkenende waarschuwt voor PAARS". Ik wil u erop attenderen dat PAARS van uw kant nog geen reactie heeft ontvangen op zijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN van 14 FEBRUARI 2007. PAARS heeft inmiddels gekozen voor zijn steun aan D66. En het doet mij deugd dat D66 hierna heeft gekozen voor de huiskleur van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zoals u dat zondag in het programma BUITENHOF hebt laten weten. Van het CDA heb ik tot op heden nog geen steun ondervonden. Op dit moment is Nederland nog in beweging om morgen - voor u vandaag - te gaan kiezen. Uw verhaal in BUSINESS CLASS heb ik ZONDAG met belangstelling gevolgd. EEN GOEDE COLLEGA VAN MIJ - waarmee ik in NOORDWIJK intensief heb samengewerkt - heb ik vorige week een brief gestuurd met als onderwerp CDA UITGEREGEERD. Ik ben benieuwd in hoeverre u THANS het beleidsplan INSTITUTO CERVANTES BENELUX nog kunt ondersteunen. U kunt van mij immers niet verwachten dat ik nog langer met een WAO-uitkering in een flatje aan de Costa del Sol blijf zitten. Het was een goede tussenoplossing. Maar het wordt nu tijd dat wij SAMEN AAN HET WERK gaan binnen het kader van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. De verkiezingsdebatten heb ik ook voor zover de tijd mij dat toeliet met belangstelling gevolgd. De heer JOB COHEN zie ik niet zitten als MINISTER-PRESIDENT van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Hij heeft te lang met Amsterdammers gewerkt. De relatie tussen het NEDERLANDS KONINKLIJK HUIS en de REPUBLIEK ARGENTINIË beschouw ik als een verantwoordelijkheid voor de STICHTING CERVANTES BENELUX. De opmerking van MARK RUTTE over de sneeuwschuiver die alle problemen voor zich uitschuift kan ik volledig plaatsen. Reeds 15 jaar lang wacht de STICHTING CERVANTES BENELUX op betaling van FACTUUR 001 d.d. 23 JUNI 1995 ter grootte van 73,3 miljoen Nederlandse guldens, vermeerderd met de wettelijke rente tot op heden. Naar uw zeggen zijn Zeeuwen gewend om tegen de wind in te trappen. Zo is een ZALM gewend om in schoon water tegen de stroom in te zwemmen zoals ik dat in mijn faxbericht van 19 SEPTEMBER 1996 OM 14:25 uur aan uw voorganger MINISTER PRESIDENT WIM KOK heb medegedeeld. DIT IS HET MOMENT om schoon schip te maken. Daarbij wens ik u alle succes van de wereld.

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT RUTTE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN