KOSTENOVERZICHT 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

 Amway

 822,29

 computerbenodigdheden

 10,00

 contributies

 40,00

 excursies

 102,50

 fotokopieën

 445,83

 kantoorartikelen

 730,91

 kopiëerkosten

 270,45

 Kamer van Koophandel

 122,56

 maaltijden

 477,05

 opleidingen

 205,63

 porti

 790,93

 postbus

 -125,00

 PR

 59,95

 reiskosten

 1.226,51

 representatie

 282,50

 research

 875,18

 Seagull

 75,00

 Taalcongres

 112,50

 telefoonkosten

 1.173,68

 vakliteratuur

 1.074,84

 verblijfskosten

 360,00

   
 Totaal guldens

 9.133,30

 Totaal euro's

4.144,51