Datum: Dinsdag 24 juni 2008 Betreft: CLAIM OP HARRODS Kenmerk: 20080624JHLH Beste Liesbeth, Aanvullend op de drie in mijn brief van gisteren vermelde inkomstenbronnen voor ons bedrijf, t.w.
1. Auteursrechten: Royalties van Trafford Publishing
2. Merkenrechten: Instituto Cervantes in de Benelux
3. Exploitatie domeinnamen www.cervantes.nu,
www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, www.cervantes.eu, www.cervantesonline.eu, www.cervantesonline.ch. (aangehecht terzake berichtgeving van PINS van vandaag) memoreer ik nog een vierde inkomstenbron, t.w. de CLAIM OP HARRODS d.d. 29 mei 2002. Ik citeer mijn bericht terzake aan het HAAGS JURISTEN COLLEGE: Haags Juristen College Mr. J. van der Meer P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 29 mei 2002 Betreft: CLAIM OP HARRODS Kenmerk: JH/HJC20020529 Torremolinos, woensdag 29 mei 2002. Geachte heer Van der Meer, Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 22 mei 2002 met bijlagen doe ik u hiermede kopieën toekomen van de reacties die ik terzake vandaag heb verzonden. Het formulier van de NORTHAMPTON County Court heb ik nog niet goed kunnen bestuderen. Vluchtig heb ik echter wel gezien dat de mogelijkheid bestaat tot het indienen van een tegenclaim. Ik denk dat thans het moment is aangebroken om de Chairman of Harrods namens Instituto Cervantes Limited te dagvaarden vanwege medeplichtigheid aan een ontvoeringspoging van de Prinses van Wales met dodelijke afloop. Het totale schadebedrag bedraagt het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden. U kunt zich terzake in verbinding stellen met Haar voormalige raadsman Mr. Anthony Julius in Southampton Row in Londen. De heer Julius is verantwoordelijk voor Prinses Diana's echtscheidingsconvenant d.d. 28 augustus 1996 alsmede Haar Testament dat hij volgens berichten in de pers in december 1996 heeft opgemaakt. Ook kunt u zich voor aanvullende informatie wenden tot Advocaat en Procureur Mr. G. van Amstel in Bunnik. U welbekend. Ik verzoek u de Claim Form van The NORTHAMPTON County Court zorgvuldig te bestuderen en bij het indienen van de claim een bankrekening ten behoeve van Instituto Cervantes Limited te openen in Limassol. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen:
1. Fax message aan Lewis Debt Services d.d. 29/5/2002, 15.25
2. Brief van Lewis Debt Services d.d. 3 april 2002
3. Fax message aan Howard Cohen & Co d.d. 29/5/2002, 15.04
4. Brief van Howard Cohen & Co d.d. 16 april 2002
5. Fax message aan Companies House Cardiff d.d. 29/5/2002, 14.42
6. Brief LFP/3300636/JL van Companies House d.d. 1 maart 2002
7. Fax message aan Lewis Debt Services d.d. 29/5/2002, 13.59
S. Solicitud de transferencia van de Banco Popular te Torremolinos d.d. 18-02-2002
9. Idem
10. Bankafschrift van de Banco Popular d.d. 18-02-2002
11. Brief HJC Cyprus d.d. 22 mei 2002
12. Fax message aan Mr. Jasper van der Meer, HJC Cyprus d.d. 29/5/2002, 13.36
13. Emailbericht aan cohouse@lewisgroup.co.uk d.d. 29/512002, 13.17

Nu tijdens THE DIANA INQUEST in the HIGH COURT OF JUSTICE na het horen van 250 getuigen is aangetoond dat de heer Mohamed Al Fayed als werkgever van chauffeur Henri Paul aansprakelijk is voor de geleden schade, kan tot invordering van het gemelde bedrag worden overgegaan voor zover dat nog niet is gebeurd. Na aftrek van de gemaakte proceskosten ­ die mijns inziens tot een minimum beperkt zijn gebleven aangezien de Britse belastingbetaler de kosten van het proces heeft gedragen ­ kan het gevorderde bedrag worden omgezet in aandelen INSTITUTO CERVANTES LIMITED. Het HAAGS JURISTEN COLLEGE komt als medeaandeelhouder 6 procent ­ aanmerkelijk belang ­ toe en de DGA ­ ondergetekende ­ 94 procent als vermeld in FORWARD ANNUAL RETURN INSTITUTO CERVANTES LTD 2008 d.d. 11 mei 2008. Op 28 juli aanstaande vindt in de hoofdvestiging van het Spaanse Instituto Cervantes in de Calle de Alcalá te Madrid de openingsplechtigheid plaats van het 43ste internationale congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. 28 JULI 2008 is dus een ABSOLUTE DEADLINE. Ik reken erop dat je dan alle zaken tot volle tevredenheid van de belanghebbende partijen zult hebben geregeld. Dan wijd ik mij vanaf vandaag aan de voorbereiding van mijn lezing in Madrid met de titel La Universidad a distancia, enlace entre el Instituto Cervantes de España y el Instituto Cervantes Benelux Hiervan luidt de aankondiging in het tweede AEPE-boletín van dit jaar: El año que viene la Open Universiteit del reino de los Países Bajos celebrará su XXV aniversario. Como fundador del Instituto Cervantes Benelux trateré de trazar un resumen histórico de este instituto y pronosticar las posibles vías de colaboración con la Universidad a Distancia y mis colegas en Madrid. Mijn FIFTY-FIFTY-voorstel is nog steeds van kracht. Vandaag heb ik afschrift van deze brief alsmede van de brieven van 20 en 23 juni aan de heer TOINE MANDERS doen toekomen.

6 JULI 2008 VERSLAG ARNHEM EN DEN HAAG TEN BEHOEVE VAN LIESBETH HALBERTSMA