Dinsdag 15 januari 2008 Betreft: THE DIANA INQUEST Kenmerk: 20080115JHTBG BESTE TJITSE, Dank voor jouw snelle reactie op mijn brief PRIORITEIT NUMBER ONE van afgelopen zaterdag 11 januari. Traditiegetrouw en op systematische wijze ontvang je onderstaand mijn reactie.

1. The Queen heeft wat mij betreft het laatste woord. Zoals El Rey in Spanje. Of course I am the major stakeholder. There is not any doubt about it. Thank you for your support. 2. The hearings in The High Court of Justice zijn reeds begonnen op 2 oktober 2007. Vanaf dat moment heb ik mijn persoonlijke feedback gegeven op de zittingen in mijn BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL en BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD. Ik volg de berichtgeving in THE DAILY MAIL. Zij geven dagelijks een uitgebreid en mijns inziens uiterst betrouwbaar verslag van de zittingen. Vanaf 5 januari 2008 heb ik geen toegang meer tot mijn server. Vanaf het overlijden van DIANA heb ik LIESBETH HALBERTSMA een VOLMACHT doen toekomen om terzake alle juridische handelingen te verrichten voor de STICHTING CERVANTES BENELUX, de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en mijn handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX, zowel in de BENELUX als in THE UNITED KINGDOM. Ik heb ingevolge haar loopbaanadvies om uitsluitend met DECISION MAKERS te communiceren in alle gevallen steeds de officiële weg bewandeld. Te beginnen bij de staatshoofden van NEDERLAND en SPANJE in mei 1995 en vervolgens via de regeringsleiders naar de onderliggende bestuurlijke lagen van de betrokken regeringen. Ik beschouw THE DIANA INQUEST in feite als een PRO FORMA ZAAK. DE WINNAAR is immers al bekend, zoals PAUL ROSENMÖLLER tijdens de begrotingsdebatten van 1996 zo treffend heeft uitgedrukt. Het is dus gewoon een kwestie van tijd en wachten op het laatste oordeel. Om je volledig te informeren tref je aan de voet van deze brief mijn reacties op de verslagen in de DAILY MAIL vanaf 5 januari. 3. De vraag of mijn hoofd niet op hol slaat met al die bedrijven is mij al vaker gesteld. Maar ik ben het gewend. Als directeur van NIOW-TALEN ben ik verantwoordelijk geweest voor 20.000 cursisten in het hele land en zo'n 1000 free lance docenten. En alles staat in de computer. Ik kan echter niet alles alleen. Daarom heb ik Liesbeth ook ingeschakeld als mijn beste collega. Uiteraard met dank voor jouw bemiddeling indertijd in Friesland.

5. Even de tel kwijt, Ik denk dat het goed is dat wij pas weer contact met elkaar hebben nadat die zaak van jou met die vijf rechters achter de rug is. Anders gaan er verschillende zaken door elkaar lopen en daar zijn wij beiden niet mee gediend. 6. Ik zal jouw verzoek honoreren om geen informatie op het internet te plaatsen zonder overleg. Na jouw laatste telefoontje daaromtrent heb ik het volledige dossier Breuker gewist. Ook heb ik de naam Breuker - mede op verzoek van jouw broer - uit alle overige documenten verwijderd. Echter enige tijd later - vanaf 4 december 2007 - heb ik enkele documenten opnieuw aan de site toevertrouwd, aangezien zij van belang zijn voor MIJN ZAAK, die een hoger belang dient. Het betreft de volgende verslagen (titel plus datum): KLINKKLAAR (20040606), REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG (20040711), TOEVAL (20040713), JOHN HYDE PARK (20040716), ROYAL DEVELOPMENTS (20040718), OP WEG NAAR SEGOVIA (20040720), DE VORK IN DE STEEL (20040723), EL GRAN TEATRO DEL MUNDO (20040814), H&H AAN JOU (20040817), BRONSGROEN EIKENHOUT TER ATTENTIE VAN JOU (20040905), DE DROOM VAN ROOD EN GEEL, TO THE LOO (20040907) en RELATIES (20050918). 7. Jouw bijlagen heb ik gezien. Ik heb hier echter geen enkele boodschap aan en ben hierbij ook niet persoonlijk betrokken. Ik heb uitsluitend ervaring als beleidsmedewerker in samenwerking met LIESBETH HALBERTSMA. Die ervaring is uitsluitend positief. Anders ging ik ook niet verder met haar in zee. Daarbij wil ik nog benadrukken dat in de tijd dat zij de directie voerde over de Baak zelfs cursussen werden georganiseerd om de in jouw artikel vermelde 'praktijk' ­ die mij absoluut niet interesseert ­ te vermijden in de toekomst. Ik duid op de cursus over CORPORATE GOVERNANCE, waarvan ik ook nog twee van de vier bijeenkomsten heb bijgewoond in september en oktober 1997 na de dodelijke ontvoeringspoging van Diana in Parijs. Het siert de directie van AKZO-NOBEL overigens wel dat zij hun medewerking aan het toenmalige olie-voor-voedsel-programma hebben erkend. Dat programma werd indertijd niet met 'schandaal' aangeduid. Nu echter wel. Maar laten we wel wezen. De Verenigde Staten zitten nog steeds met een illegale president opgescheept. HARTELIJKE GROET JOHN

19 JANUARI 2008 WHEN FANTASIES COME TRUE TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER