21 april 1996 Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Uw ref.: T/22075 / TM 14713. Geachte heer Thiel, Blz. 228 van nummer 509, april 1996, van het blad Levende Talen bevat onderstaande tekst: "Instituto Cervantes van start De Nederlandse vestiging van het Instituto Cervantes, centraal gelegen aan de voet van de Utrechtse Dom, is van start. Sinds januari worden er cursussen gegeven door een staf van vier docenten, en sinds half maart is ook de bibliotheek geopend voor bezoekers. Daar zullen, na een aanloopperiode, allerlei materialen te raadplegen en te lenen zijn: boeken, maar ook culturele tijdschriften, films en cd's. Daarnaast is er een collectie in opbouw van didaktisch materiaal. De openingstijden van de bibliotheek zijn voorlopig op maandag tot en met donderdag: 16.00-20.30; op dinsdag en donderdag ook van 10.00-14.00. Op iets langere termijn zal het Instituto Cervantes ook nascholingscursussen gaan verzorgen. Voorlopig worden die alleen nog in Spanje zelf gegeven. Het programma voor 1996 vermeldt ondermeer een cursus in Alcalá, van 15-26 juli, met als onderwerpen de bestudering van moderne didaktische concepten, technieken en strategieën, uitwisseling van ervaringen en de analyse van didaktische materialen. Verder van 5 tot 23 augustus een cursus in Salamanca over methodologie, cultuur en praktische onderwijsmodellen, en nog diverse seminarios over onderwerpen als taakgericht onderwijs en tweedetaalverwerving. Een folder met alle gegevens is bij het Instituto Cervantes verkrijgbaar. Tenslotte moeten nog de culturele activiteiten vermeld worden die het Instituto Cervantes gaat organiseren. Op het moment van schrijven was hiervan helaas nog geen programma beschikbaar. Meer informatie over de activiteiten van het Instituto Cervantes kunt u krijgen op het volgende adres: Instituto Cervantes, Domplein 3, 3512 JC Utrecht, 030-2334261, fax 030-2332970. Jan Peter Nauta" Ik heb bijgaande fax als reactie verzonden. Hoogachtend.