TELEFAX Bestemd voor: Jonkheer E. Röell. Datum: 17 november 1996. Afzender: J.L. Van der Heyden. Betreft: BUSINESSPLAN. Aantal pagina's: 5. Geachte Heer Röell, Om zo snel mogelijk met Prinses Diana tot zaken te komen verzoek ik u het stuk van 15-11-1996, 14:32 door een uwer medewerkers in het Engels te laten vertalen en het voorstel aan Lady Spencer te doen toekomen. Zodra Zij het plan accepteert zal ik Haar op 28 november aanstaande uitnodigen voor een diner op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Op 26 november daaraan voorafgaand heb ik een onderhoud met de projectleider van het DIANA-programma van de Baak in het kader van een te ontwikkelen loopbaanplan ten behoeve van Prins William. Ik neem mij voor met haar daarover op het Stadhouderlijk Hof overleg te plegen. Ik verzoek u dit aan de Prinses te melden. Ik ben per fax bereikbaar via mijn telefoonnummer, maar dien hiertoe eerst even een telefoontje te krijgen met de mededeling 'er komt een fax naar u toe'. Dan kan ik het apparaat omschakelen. Zeer hartelijk bedankt voor uw bemiddeling. Met vriendelijke groet, John Van der Heyden. P.S. Mijn mededeling omtrent de opening van de kunstijsbaan berust op een vergissing. Dit heeft gisteren reeds plaatsgevonden. Aangaande het bovenstaande acht ik het - wellicht ten overvloede - van strategisch top-belang dat de pers hier geen lucht van krijgt. Voor de goede orde meld ik wel dat er een verbinding tot stand is gebracht met het bedrijf Taylor & Francis te Hampshire.

18 NOVEMBER 1996 UW FAX VAN VANDAAG TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TE BRUSSEL